جلسه اول دوره گلکسی فیزیک کنکور 1402 -استاد علیپور

 

لطفا زبان صفحه کلید خود را به انگلیسی تغییر دهید