دوره آموزشی

دوره آنلاین
حسابان کنکور

مدرس : محمدحسین صابری

70 تعداد جلسات کلاس
105 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۸-۰۵-۱۵ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

درس حسابان  که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد محمد حسین صابری با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد

مهمترین سوابق آموزشی و مشاوره‌ای: (عنوان، محل فعالیت، مدت فعالیت)

- تدریس در دبیرستان‌های حلی 4، ادیب فرزانه، تلاش، نگرش، قیاس، راه اندیشه

 

مهمترین سوابق تالیفی و پژوهشی: (عنوان، سال، سفارش دهنده)

- تالیف کتاب آزمون ریاضی پیش دانشگاهی انتشارات نیک انجم

- تالیف کتاب آزمون ریاضی سال دهم انتشارات نیک انجم

- تالیف کتاب آزمون ریاضی سال یازدهم فار

:

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از لپ تاپ و مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

نمودارشناسی (روش تکنیکی که برای خیلی از تست ها مفیده)

سرفصل مطالب این جلسه : نمودارشناسی (روش تکنیکی که برای خیلی از تست ها مفیده)
۱۳۹۸-۰۵-۲۹
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

مثلثات (مشترک سال دهم یازدهم ودوازدهم و نحوه تدریس از ابتدا تا انتها )

سرفصل مطالب این جلسه : مثلثات (مشترک سال دهم یازدهم ودوازدهم و نحوه تدریس از ابتدا تا انتها )
۱۳۹۸-۰۶-۰۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

مثلثات (مشترک سال دهم یازدهم ودوازدهم و نحوه تدریس از ابتدا تا انتها )

سرفصل مطالب این جلسه : مثلثات (مشترک سال دهم یازدهم ودوازدهم و نحوه تدریس از ابتدا تا انتها )
۱۳۹۸-۰۶-۱۲
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

مثلثات (مشترک سال دهم یازدهم ودوازدهم و نحوه تدریس از ابتدا تا انتها )

سرفصل مطالب این جلسه : مثلثات (مشترک سال دهم یازدهم ودوازدهم و نحوه تدریس از ابتدا تا انتها )
۱۳۹۸-۰۷-۰۲
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

مثلثات (مشترک سال دهم یازدهم ودوازدهم و نحوه تدریس از ابتدا تا انتها )

سرفصل مطالب این جلسه : مثلثات (مشترک سال دهم یازدهم ودوازدهم و نحوه تدریس از ابتدا تا انتها )
۱۳۹۸-۰۷-۰۹
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

تعیین علامت و معادلات و نامعادلات گویا و گنگ (مشترک دهم و یازدهم)

سرفصل مطالب این جلسه : تعیین علامت و معادلات و نامعادلات گویا و گنگ (مشترک دهم و یازدهم)
۱۳۹۸-۰۷-۲۳
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

تعیین علامت و معادلات و نامعادلات گویا و گنگ (مشترک دهم و یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : تعیین علامت و معادلات و نامعادلات گویا و گنگ (مشترک دهم و یازدهم
۱۳۹۸-۰۷-۲۳
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

تابع(مشترک سه سال )

سرفصل مطالب این جلسه : تابع(مشترک سه سال )
۱۳۹۸-۰۷-۳۰
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

تابع(مشترک سه سال )

سرفصل مطالب این جلسه : تابع(مشترک سه سال )
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

تابع(مشترک سه سال )

سرفصل مطالب این جلسه : تابع(مشترک سه سال )
۱۳۹۸-۰۸-۱۴
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

تابع(مشترک سه سال )

سرفصل مطالب این جلسه : تابع(مشترک سه سال )
۱۳۹۸-۰۸-۲۱
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

معادله و تابع درجه دوم(مشترک سه سال و نحوه تدریس از ابتدا تا انتها )

سرفصل مطالب این جلسه : معادله و تابع درجه دوم(مشترک سه سال و نحوه تدریس از ابتدا تا انتها )
۱۳۹۸-۰۸-۲۸
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

معادله و تابع درجه دوم(مشترک سه سال و نحوه تدریس از ابتدا تا انتها )

سرفصل مطالب این جلسه : معادله و تابع درجه دوم(مشترک سه سال و نحوه تدریس از ابتدا تا انتها )
۱۳۹۸-۰۹-۰۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

قدرمطلق و جزء صحیح (مشترک دهم و یازدهم)

سرفصل مطالب این جلسه : قدرمطلق و جزء صحیح (مشترک دهم و یازدهم)
۱۳۹۸-۰۹-۱۲
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

قدرمطلق و جزء صحیح (مشترک دهم و یازدهم)

سرفصل مطالب این جلسه : قدرمطلق و جزء صحیح (مشترک دهم و یازدهم)
۱۳۹۸-۰۹-۱۹
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

حدو پیوستگی و مجانب (مشترک یازدهم و دوازدهم)

سرفصل مطالب این جلسه : حدو پیوستگی و مجانب (مشترک یازدهم و دوازدهم)
۱۳۹۸-۰۹-۲۶
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

حدو پیوستگی و مجانب (مشترک یازدهم و دوازدهم)

سرفصل مطالب این جلسه : حدو پیوستگی و مجانب (مشترک یازدهم و دوازدهم)
۱۳۹۸-۱۰-۰۳
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

حدو پیوستگی و مجانب (مشترک یازدهم و دوازدهم)

سرفصل مطالب این جلسه : حدو پیوستگی و مجانب (مشترک یازدهم و دوازدهم)
۱۳۹۸-۱۰-۱۰
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق
۱۳۹۸-۱۰-۱۷
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق
۱۳۹۸-۱۰-۲۴
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق
۱۳۹۸-۱۰-۰۷
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : کاربرد مشتق
۱۳۹۸-۱۰-۱۴
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : کاربرد مشتق
۱۳۹۸-۱۰-۲۱
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : کاربرد مشتق
۱۳۹۸-۱۰-۲۸
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

الگو و دنباله

سرفصل مطالب این جلسه : الگو و دنباله
۱۳۹۸-۱۱-۰۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

نمایی و لگاریتم

سرفصل مطالب این جلسه : نمایی و لگاریتم
۱۳۹۸-۱۱-۱۲
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

نمایی و لگاریتم

سرفصل مطالب این جلسه : نمایی و لگاریتم
۱۳۹۸-۱۱-۱۹
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

نقطه و خط

سرفصل مطالب این جلسه : نقطه و خط
۱۳۹۸-۱۱-۲۶
ساعت : ۱۵:۳۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
10,000,000 ریال
شیمی - ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
 • جلسه بیست و هشتم
 • جلسه بیست و نهم
 • جلسه سی ام
 • جلسه سی و یکم
 • جلسه سی و دوم

مدرس دوره

محمد شیخ الاسلامی

خرید خرید خرید
alt
5,600,000 ریال
عربی- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 1 دهم + حل تست
 • درس 2 دهم + حل تست
 • درس یک دوازدهم ( تدریس ) - فوق العاده
 • تست درس یک دوازدهم + ایستگاه تست و دوره اوّل( درس 1 و 2 دهم )
 • درس 8 دهم و 1 یازدهم + حل تست
 • درس 2 یازدهم + حل تست
 • درس 3 یازدهم + حل تست
 • ایستگاه تست و دورۀ دوم
 • درس 2 دوازدهم
 • حلّ تست و تمرین تشریحی درس ۲ دوازدهم
 • درس 4 یازدهم + حل تست
 • درس 5 و 6 یازدهم + حل تست
 • درس 7 یازدهم + حل تست
 • ایستگاه تست و دوره ی سوّم
 • درس 3 دوازدهم
 • حل تست و تمرین تشریحی درس ۳ دوازدهم
 • درس4 دوازدهم
 • حل تست و تمرین تشریحی درس ۴ دوازدهم
 • درک مطلب
 • درک مطلب
 • تکنیک های تحلیل صرفیّ و سوالات ضبط الحرکات

مدرس دوره

استاد رضا مومن زاده

خرید خرید خرید
alt
5,600,000 ریال
دین و زندگی- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
 • جلسه بیست و هشتم
 • جلسه بیست ونهم
 • جلسه سی ام
 • جلسه سی و یکم
 • جلسه سی و دوم

مدرس دوره

روزبه فكرى

خرید خرید خرید
alt
رایگان
همایش تخصصی دین و زندگی
سرفصل مطالب
 • همایش آنلاین تخصصی دین و زندگی

مدرس دوره

روزبه فكرى

خرید خرید خرید
alt
رایگان
همایش آنلاین تخصصی شیمی
سرفصل مطالب
 • همایش آنلاین تخصصی شیمی

مدرس دوره

محمد شیخ الاسلامی

خرید خرید خرید
alt
رایگان
همایش رایگان زبان کنکور
سرفصل مطالب
 • همایش رایگان زبان کنکور

مدرس دوره

ميلاد قريشي

خرید خرید خرید
alt
8,000,000 ریال
ریاضی کنکور- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
 • جلسه بیست و هشتم
 • جلسه بیست و نهم
 • جلسه سی ام
 • جلسه سی و یکم
 • جلسه سی و دوم
 • جلسه سی و سوم

مدرس دوره

مجتبی دادبام

خرید خرید خرید
alt
5,600,000 ریال
ادبیات- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی)
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور زبان فارسی)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی

مدرس دوره

علی احمدنیا

خرید خرید خرید
alt
5,600,000 ریال
زبان انگلیسی- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • درس 1 سال دهم
 • درس 2 سال دهم
 • درس 3 سال دهم
 • درس 4 سال دهم
 • شروع درس 1 سال دوازدهم
 • شروع نکات کلوز تست cloze
 • ادامه ی درس 1 سال دوازدهم+بررسی نکات کتاب درسی
 • درس یک دوازدهم + بررسی نکات کتاب درسی
 • شروع آموزش نکات حل متون+درک متن reading
 • شروع درس 2 سال دوازدهم+ ادامه مبحث reading
 • ادامه ی درس 2 سال دوازدهم + آموزش واژگان درس 2 سال دوازدهم
 • بررسی نکات درس 2 کتاب دوازدهم+ادامه مبحث reading
 • درس یک سال یازدهم

مدرس دوره

ميلاد قريشي

خرید خرید خرید
alt
12,000,000 ریال
فیزیک(استاد:میر حسینی)- ٢٠٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • حرکت شناسی
 • حرکت شناسی
 • حرکت شناسی
 • حرکت شناسی
 • حرکت شناسی
 • الکتریسته ساکن + بردار
 • الکتریسته ساکن + بردار
 • الکتریسته ساکن + بردار
 • دینامیک
 • دینامیک
 • دینامیک
 • دینامیک
 • مدارهای الکتریکی
 • مدارهای الکتریکی
 • مدارهای الکتریکی
 • نوسان
 • نوسان
 • نوسان
 • ادامه مدارهای الکتریکی
 • ادامه مدارهای الکتریکی
 • موج مکانیکی
 • موج مکانیکی
 • صوت + امواج ساکن
 • مغناطیس + صوت
 • مغناطیس + صوت
 • القای الکترومغناطیسی + آزمایش یانگ
 • القای الکترومغناطیسی + امواج الکترومغناطیسی
 • نور هندسی
 • ادامه نور + کوانتوم
 • کوانتوم
 • فشار + کوانتوم
 • فشار
 • گرما
 • گرما+ کار و انرژی
 • کار و انرژی
 • جبرانی1

مدرس دوره

امیر میرحسینی

خرید خرید خرید