دوره آموزشی

دوره آنلاین
فیزیک پایه دهم با تدریس استاد ملايي

مدرس : مهيار ملايي

40 تعداد جلسات کلاس
120 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۸-۱۸ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد مهيار ملايي
رتبه ٤٩ كنكور سراسری
عضو بنياد ملي نخبگان 
دانش اموخته رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
مولف كتاب جمع بندي به سبك ٥+١ 
انتشارات زير ذره بين
سابقه ي تدريس در اموزشگاهها و دبيرستانهاي برتر تهران 
مبتکر روش های نوین حل مفهومی و محاسبات سریع در فیزیک

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۳۹۹-۰۸-۱۸
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۳۹۹-۰۸-۲۵
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۳۹۹-۰۹-۰۲
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۳۹۹-۰۹-۰۹
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۳۹۹-۰۹-۲۳
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۳۹۹-۰۹-۳۰
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۳۹۹-۱۰-۰۷
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۳۹۹-۱۰-۱۴
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۳۹۹-۱۰-۲۱
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۳۹۹-۱۱-۰۵
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۳۹۹-۱۱-۱۲
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۳۹۹-۱۱-۱۲
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۳۹۹-۱۱-۲۶
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۳۹۹-۱۲-۰۳
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۳۹۹-۱۲-۱۰
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۳۹۹-۱۲-۱۷
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۴۰۰-۰۱-۱۷
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۴۰۰-۰۱-۲۴
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۴۰۰-۰۱-۳۱
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۴۰۰-۰۲-۰۷
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

فیزیک پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پایه دهم
۱۴۰۰-۰۲-۲۱
ساعت : ۱۹:۳۰
  • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
  • ریاضی تجربی
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
نکته و تست گسسته (فوق العاده)
سرفصل مطالب
  • نکته و تست گسسته (فوق العاده)
alt
رایگان
نکته و تست هندسه (فوق العاده)
سرفصل مطالب
  • نکته و تست هندسه (فوق العاده)
alt
رایگان
نکته و تست زیست استاد مجاهد
سرفصل مطالب
  • نکته و تست زیست استاد مجاهد
alt
12,000,000 ریال
ادبیات کنکور ( استاد احمدنیا )
alt
12,000,000 ریال
عربی کنکور ( استاد مؤمن زاده )
alt
12,000,000 ریال
دین و زندگی کنکور ( استاد کاغذی )
alt
12,000,000 ریال
زبان انگلیسی کنکور ( استاد عظیمی )
alt
18,000,000 ریال
فیزیک کنکور ( استاد سبز میدانی )