دوره آموزشی

12 تعداد جلسات کلاس
36 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۱-۱۵ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

نکته و تست فیزیک 1400

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

فصل۱ دهم:فیزیک و اندازه‌گیری

سرفصل مطالب این جلسه : فصل۲ دهم:ویژگی‌های فیزیکی مواد
۱۴۰۰-۰۱-۱۵
ساعت : ۱۷:۳۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

فصل۳ دهم:کار و انرژی و توان

سرفصل مطالب این جلسه : فصل۴دهم:دما و گرما
۱۴۰۰-۰۱-۲۲
ساعت : ۱۷:۳۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

ادامهٔ فصل۴دهم:دما و گرما

سرفصل مطالب این جلسه : فصل۵دهم:ترمودینامیک(ویژهٔ رشتهٔ ریاضی)
۱۴۰۰-۰۲-۰۵
ساعت : ۱۷:۳۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

فصل۱دوازدهم:حرکت بر خط راست

سرفصل مطالب این جلسه : فصل۱دوازدهم:حرکت بر خط راست
۱۴۰۰-۰۲-۱۲
ساعت : ۱۷:۳۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

ادامهٔ فصل۱دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل۲دوازدهم:دینامیک و حرکت دایره‌ای
۱۴۰۰-۰۲-۱۹
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

ادامهٔ فصل۲دوازدهم(ویژهٔ ریاضی)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل۳دوازدهم:نوسان و موج
۱۴۰۰-۰۲-۲۶
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

ادامهٔ فصل۳دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : ادامهٔ فصل۳دوازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۰۲
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

فصل۴رشتهٔ ریاضی و ادامهٔ فصل۳ رشتهٔ تجربی دوازدهم:برهم‌کنش‌های موج

سرفصل مطالب این جلسه : فصل۴رشتهٔ ریاضی و ادامهٔ فصل۳ رشتهٔ تجربی دوازدهم:برهم‌کنش‌های موج
۱۴۰۰-۰۳-۰۹
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

فصل۵ رشتهٔ ریاضی و فصل۴رشتهٔ تجربی دوازدهم:آشنایی با فیزیک اتمی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل۶رشتهٔ ریاضی و ادامهٔ فصل۴رشتهٔ تجربی دوازدهم:آشنایی با فیزیک هسته‌ای
۱۴۰۰-۰۳-۱۶
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

فصل۱یازدهم:الکتریسیتهٔ ساکن

سرفصل مطالب این جلسه : فصل۱یازدهم:الکتریسیتهٔ ساکن
۱۴۰۰-۰۳-۲۳
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

فصل۲یازدهم:جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل۲یازدهم:جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
۱۴۰۰-۰۳-۳۰
ساعت : ۱۷:۳۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

فصل۳یازدهم:مغناطیس فصل۴رشتهٔ ریاضی

سرفصل مطالب این جلسه : ادامهٔ فصل۳رشتهٔ تجربی یازدهم:القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب
۱۴۰۰-۰۴-۰۶
ساعت : ۱۷:۳۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی