دوره آموزشی

8 تعداد جلسات کلاس
24 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۱-۱۵ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

نکته و تست معارف اسلامی 1400

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

سال دهم درس یک الی چهار

سرفصل مطالب این جلسه : سال دهم درس یک الی چهار
۱۴۰۰-۰۱-۱۸
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

سال دهم درس پنج الی هشت

سرفصل مطالب این جلسه : سال دهم درس پنج الی هشت
۱۴۰۰-۰۱-۲۵
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

سال دهم درس نهم الی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : سال دهم درس نهم الی دوازدهم
۱۴۰۰-۰۲-۰۸
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

سال یازدهم درس یک الی چهار

سرفصل مطالب این جلسه : سال یازدهم درس یک الی چهار
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
ساعت : ۱۸:۴۵

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

سال یازدهم درس پنج الی هشت

سرفصل مطالب این جلسه : سال یازدهم درس پنج الی هشت
۱۴۰۰-۰۲-۲۲
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

سال یازدهم درس نهم الی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : سال یازدهم درس نهم الی دوازدهم
۱۴۰۰-۰۲-۲۹
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

سال دوازدهم درس یک الی چهار

سرفصل مطالب این جلسه : سال دوازدهم درس یک الی چهار
۱۴۰۰-۰۳-۰۵
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

سال دوازدهم درس پنج الی هفت

سرفصل مطالب این جلسه : سال دوازدهم درس پنج الی هفت
۱۴۰۰-۰۳-۱۲
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

سال دوازدهم درس هشت الی ده

سرفصل مطالب این جلسه : سال دوازدهم درس هشت الی ده
۱۴۰۰-۰۳-۱۹
ساعت : ۱۹:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی