اساتید برتر آیکلاس
مجتبی سادات

 مولف ۹ جلد کتاب فیزیک انتشارات الگو که از این دسته میتوان به فیزیک سال سوم و فیزیک جامع
پایه انتشارات الگو اشاره کرد
 مدرس مدارس تیزهوشان ومدارس برتر شهر تهران : عالمه طباطبایی، انرژی اتمی، عالمه حلی،
مهدوی، نخبگان، روزبه فرزانگان و
 مدرس برنامه کنکور ۱ ،مسیر موفقیت و کارنامه ۲۰ در صدا و سیما
 مدرس ده ها رتبه تک رقمی و دو رقمی کنکور
 مدرس مجموعه آفالین آفبا

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد