اساتید برتر آیکلاس
پیام کریمی نیا

پیام کریمی نیا

مدرس :  ریاضی تجربی کنکور

تحصیلات:

مهندسی عمران از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مولف کتب زیر:

ریاضی تجربی جامع آیکیو گاج

ریاضی تجربی جمع آیکیو پلاس گاج

ریاضی تجربی یازدهم آیکیو گاج

ریاضی دهم آیکیو گاج

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد