اساتید برتر آیکلاس
پیام کریمی نیا

*مدرس ریاضی تجربی کنکور
*تحصیلات:مهندسی عمران از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
*مولف کتب زیر:
۱-ریاضی تجربی جامع آیکیو گاج
۲-ریاضی تجربی جامع آیکیو پلاس گاج
۳-ریاضی تجربی یازدهم آیکیو گاج
۴-ریاضی دهم آیکیو گاج

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد