اساتید برتر آیکلاس
امیرحسین دانشور علوی

کارشناس تحصیلی وکنکور 

مشاوور مدارس برتر از جمله مدارس سمپاد،مدارس ماندگار ،نمونه مردمی ها و..........

مشاور ارشد مجموعه های اموزشی نظیر گاج و.......

مشاور منتخب اموزش و پرورش برای اموزش ضمن خدمت مشاوران

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد