اساتید برتر آیکلاس
خانم کریم نژاد

خانم زهره كريمي نژاد
ليسانس دبيري رياضي
فوق ليسانس روان شناسي باليني
١٥سال سابقه كاردرمناطق ٣،٤،٨
روشنگران
ايين روشن
راه شايستگان
صبا

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد