اساتید برتر آیکلاس
امیرحسین کریمی

مولف کتاب های میکرو و آیکیو گاج

مهندس پلیمر دانشگاه امیر کبیر

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد