اساتید برتر آیکلاس
خانم فداییان

 کارشناسی ارشد ژئوفیزیک

15 سال سابقه تدریس

مدارس روشنگران،سرای دانش،ام ابیها،چهارده معصوم

جویای دانش،دانشگاه پیام نور 

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد