اساتید برتر آیکلاس
جلالی

سابقه تدریس از 73، مؤلف نه جلد کتاب های ریاضی انتشارات مبتکران ،تدریس در برنامه فرصت برابر شبکه آموزش در دو سال متوالی ،رادیو فرهنگ ،رتبه اول دبیران همه رشته ها در کشوردر اردوی نوروزی کانون فرهنگی آموزش، تدریس در رهپویان دانش،رتبه اول رسانه‌های دیجیتال، از سال 93

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد