اساتید برتر آیکلاس
منیره احمدی کیا

فارغ التحصیل رشته ریاضی محض از دانشگاه سراسری و روزانه

 ۱۵سال سابقه کار در مدارس مناطق مختلف تهران  ۲,۳,۴,۵,۸,۱۲

مدارس روشنگران،تلاش ،سلام ونک ،طلوع سبز ،فرزانگان مدرن، بوعلی سینا،در مقاطع هفتم تا دوازدهم

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد