اساتید برتر آیکلاس
منیژه رشیدی

رشته شیمی

سابقه تدریس ۲۷ سال

مدرک تحصیلی فوق لیسانس شیمی

سابقه تدریس در مناطق ۱۵ -۷-۳-۱-۴

مدارس نمونه دولتی  و دولتی و غیر انتفاعی

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد