اساتید برتر آیکلاس
زکیه احمدی

کارشناسی ارشد ریاضی محض 

مدرس هندسه پایه 

بیست و یک سال سابقه تدریس

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد