اساتید برتر آیکلاس
سجاد نقیه

 مهندس نقیه

بیش از 15 سال سابقه تدریس
 مدرس و کارشناس شبکه ی آموزش (کارنامه20)
 عضو تیم پاسخگویی کنکور سراسری
 مدرس برتر آموزشگاه های تهران و اصفهان

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد