اساتید برتر آیکلاس
استاد صابری

مدرس دبیرستان های سمپاد، مؤلف کتب خط ویژه

 دور دنیا  انتشارات گاج

مؤلف کتاب ماجرای من 

درسام حسابان 2، ناظرعلمی کتب انتشارات خیلی سبز

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد