اساتید برتر آیکلاس
استاد کرامت

 دوازده سال سابقه تدریس
دبیر رسمی منطقه 3 تهران
طراح سؤال و گزینشگر درس زیست‌شناسی آزمون‌های قلم‌چی
طراح سؤالات زیست‌شناسی آزمون‌های آموزش و پرورش

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد