دوره جینجر 1400
دوره رایگان
کنکور 1400

دوره جینجر 1400

دوره رایگان
همایش ترجمه و تعریب در کنکور سراسری
دوره رایگان
کنکور 1400
کلاس حل تمرین ریاضی (استاد عمید)
قیمت : 12,500,000 ریال
کنکور 1400
مشاوره و برنامه ریزی
قیمت : 5,000,000 ریال
کنکور 1400
شیمی استاد علمداری
قیمت : 13,500,000 ریال
کنکور 1400

شیمی استاد علمداری

قیمت : 13500000 ریال
زیست استاد امیر مجاهد
قیمت : 12,500,000 ریال
کنکور 1400
آزمون آنلاین آی کلاس
قیمت : 5,000,000 ریال
کنکور 1400
دوره پیشرو کنکور ۱۴۰۰
دوره رایگان
کنکور 1400
پکیج دروس عمومی
قیمت : 30,000,000 ریال
کنکور 1400

پکیج دروس عمومی

قیمت : 30000000 ریال
پکیج دروس تخصصی
قیمت : 50,000,000 ریال
کنکور 1400

پکیج دروس تخصصی

قیمت : 50000000 ریال
پکیج پلاتین
قیمت : 80,000,000 ریال
کنکور 1400

پکیج پلاتین

قیمت : 80000000 ریال
پکیج طلایی
قیمت : 60,000,000 ریال
کنکور 1400

پکیج طلایی

قیمت : 60000000 ریال