لیست اساتید آیکلاس

لیست اساتید آیکلاس

خانم بهاره نجاتی

فیزیک پایه یازدهم | پایه یازدهم

مهرنوش سرمدی

فیزیک | پایه هشتم

خانم ناصری

حسابان و ریاضی | یازدهم

جلالی

ریاضی | یازدهم

منیره احمدی کیا

هندسه پایه هشتم | پایه هشتم

منیژه رشیدی

شیمی پایه یازدهم | پایه یازدهم

خانم باقری

زیست شناسی | پایه هشتم نهم

زکیه احمدی

هندسه | پایه یازدهم

رضا آذر

زیست شناسی | پایه یازدهم

آزیتا نجاتی

ریاضی پایه دهم | پایه دهم