اساتید برتر آیکلاس
علی ایرانشاهی

علی ایرانشاهی

مدرس:فیزیک

 

فارغ التحصیل مهندسی مکانیک

دبیر برترین مراکز تهران و شهرهای اهواز

دبیرستان کوشش ، آموزشگاه علم و صنعت ، آریا ، پرستو ، راه اندیشه ، فرانگان و گاج زاهدان،اندیشه های شرف رشت

مدرس 11 رتبه دو رقمی در کنکور 96و 97

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد

alt

دوره آموزشی

فیزیک کنکور استاد ایرانشاهی

علی ایرانشاهی

مدرس:فیزیک

 

فارغ التحصیل مهندسی مکانیک

دبیر برترین مراکز تهران و شهرهای اهواز

دبیرستان کوشش ، آموزشگاه علم و صنعت ، آریا ، پرستو ، راه اندیشه ، فرانگان و گاج زاهدان،اندیشه های شرف رشت

مدرس 11 رتبه دو رقمی در کنکور 96و 97

اطلاعات دوره شرکت در دوره اطلاعات دوره