ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
دوره رایگان
کلاس های فوق العاده
کلاس های فوق العاده
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
دوره رایگان
کلاس های فوق العاده
کلاس های فوق العاده
ریاضی-استاد عمید
دوره رایگان
کلاس های فوق العاده
کلاس های فوق العاده

ریاضی-استاد عمید

دوره رایگان
عربی - استاد مومن زاده
دوره رایگان
کلاس های فوق العاده
کلاس های فوق العاده
مشاور تحصیلی
دوره رایگان
کنکور 1400
کنکور 1400

مشاور تحصیلی

دوره رایگان
گسسته- استاد عمید
دوره رایگان
کلاس های فوق العاده
کلاس های فوق العاده

گسسته- استاد عمید

دوره رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
دوره رایگان
کنکور 1400
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
دوره رایگان
کنکور 1400
هندسه کنکور
دوره رایگان
کنکور 1400
کنکور 1400

هندسه کنکور

دوره رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
دوره رایگان
کلاس های پایه دهم و یازدهم
کلاس های پایه دهم و یازدهم
نکته و تست زیست استاد مجاهد (تست پلاس)
دوره رایگان
نکته و تست 1400
عربی
دوره رایگان
کنکور 1400
کنکور 1400

عربی

دوره رایگان