اساتید برتر آیکلاس
محمد جواد سه دهی

محمد جواد سه دهی

 

رزومه تحصیلی 

رتبه ۲۱ کنکور سراسرای (با درصد ۹۴ فلسفه)

رتبه ۴  کنکور کارشناسی ارشد

رتبه ۳ کنکور دکتری 

لیسانس حقوق دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد الهیات دانشگاه تهران

دانشجوی دکتری فلسفه اسلامی دانشگاه تهران

 

رزومه آموزشی

 

تالیف کتاب فلسفه دوازدهم انتشارات خیلی سبز

تالیف کتاب جامع پایه فلسفه و منطق انتشارات خیلی سبز 

 

۸ سال تدریس کنکور فلسفه و منطق در مدارس برتر تهران ( مدارس: نیکان، احسان، مفید، تبیان، فرهنگ، علوی و مهدا) 

 

معلم بالاترین درصد فلسفه و منطق کنکور ۹۷ (۹۴ درصد)و کنکور ۹۸ (۹۴ درصد) و جمعی از دانش آموزان با درصدهای بالای ۸۰ درصد در کنکور سالهای اخیر

معلم رتبه ۱ کنکور ۹۳ و ۹۶ و  چندین رتبه تک رقمی کنکور و بسیاری رتبه دو رقمی

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد