دوره آموزشی

دوره آفلاین
دوره نهایی آی‌بیست زبان انگلیسی استاد ارشاد عظیمی

مدرس : ارشاد عظیمی

4,900,000 ریال 8,000,000 ریال
10 تعداد جلسات کلاس
15 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۲-۰۸-۲۹ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

 رتبه ۱۸ کنکور سراسری زبان اختصاصی

 فارغ‌التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی

 سابقه‌ی تدریس در مدارس علامه حلی ۱، ۲، ۴، ۵، ۸ و ۱۰، سلام تجریش، سلام صادقیه، آموزشگاه هدف و سایر مدارس و آموزشگاه‌های تهران و شهرستان‌ها

 مولف کتاب‌های فرمول بیست گاج، زبان کنکور میکرو طبقه‌بندی گاج، درک مطلب انگلیسی به همین سادگی گاج، خط ویژه زبان انگلیسی گاج 

 

تخفیف شگفت انگیز برای دوره های نهایی آیکلاس فقط و فقط برای یک هفته


دوره نهایی زبان انگلیسی استاد عظیمی شامل تدریس کتاب درسی و حل سوالات نهایی و تالیفی برای آمادگی در امتحان نهایی می‌باشد.

 

پکیجی کامل برای بیست شدن در امتحان نهایی

 

در صورت بروز هرگونه مشکل در فرایند ثبت نام می‌توانید با شماره 09023060233 در .پیامرسان های داخلی ارتباط بگیرید

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آفلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه صفر زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : گرامر درس اول
۱۴۰۲-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۴:۵۱

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

جلسه اول زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 1-1: Introduction and Get Ready
۱۴۰۲-۱۱-۰۱
ساعت : ۱۶:۱۳

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

جلسه دوم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 1-2: Conversation
۱۴۰۲-۱۱-۰۱
ساعت : ۱۶:۱۳

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

جلسه سوم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 1-4: Reading and Reading Comprehersion
۱۴۰۲-۱۲-۱۴
ساعت : ۱۲:۴۱

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

جلسه چهارم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 1-5: Vocabulary Development
۱۴۰۲-۱۲-۱۴
ساعت : ۱۲:۴۳

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

جلسه پنجم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 1-6: Grammar (part1)
۱۴۰۲-۱۲-۱۴
ساعت : ۱۲:۴۴

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

جلسه ششم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 1-6: (Grammar (part2
۱۴۰۲-۱۲-۱۴
ساعت : ۱۲:۴۵

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

جلسه هفتم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 1-7 : Listening and Speaking
۱۴۰۲-۱۲-۱۴
ساعت : ۱۲:۴۶

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

جلسه هشتم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 1-8 : Writing
۱۴۰۲-۱۲-۱۴
ساعت : ۱۲:۴۷

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

جلسه نهم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 1-10: What You Legend
۱۴۰۲-۱۲-۱۴
ساعت : ۱۲:۴۸

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

جلسه دهم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 1-10: Workbook
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
ساعت : ۱۵:۱۷

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

جلسه یازدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 2-1: Introduction and Get Ready
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
ساعت : ۱۵:۱۸

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

جلسه دوازدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 2-2: Conversation
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
ساعت : ۱۵:۱۹

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

جلسه سیزدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 2-3: New Word and Expression
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
ساعت : ۱۵:۲۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

جلسه چهاردهم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 2-4: Reading and Reading Comprehenion
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
ساعت : ۱۵:۲۱

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

جلسه پانزدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 2-5: Vocabulary Development
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
ساعت : ۱۵:۲۲

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

جلسه شانزدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 2-6: Grammar part1
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
ساعت : ۱۵:۲۳

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

جلسه هفدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 2-6: Grammar part2
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
ساعت : ۱۵:۲۳

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

جلسه هجدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 2-7: Listening and Speaking
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
ساعت : ۱۵:۲۵

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

جلسه نوزدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 2-8: Writing
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
ساعت : ۱۵:۲۵

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

جلسه بیستم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 2-9: What You Learned
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
ساعت : ۱۵:۲۶

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

جلسه بیست و یکم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 2-10: Workbook
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
ساعت : ۱۵:۲۶

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

جلسه بیست و دوم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 3-1: Introduction and Get Ready
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
ساعت : ۱۵:۲۸

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

جلسه بیست و سوم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 3-2: Conversation
۱۴۰۳-۰۱-۰۱
ساعت : ۱۵:۲۹

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

جلسه بیست و چهارم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : New Words and Expression
۱۴۰۳-۰۲-۰۱
ساعت : ۲۳:۰۱

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

جلسه بیست و پنجم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : Reading and Reading comprehension
۱۴۰۳-۰۲-۰۱
ساعت : ۲۳:۰۱

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

جلسه بیست و ششم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : Vocabulary Development:3-4
۱۴۰۳-۰۲-۰۱
ساعت : ۲۳:۰۴

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

جلسه بیست و هفتم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 3-6:Grammar part1
۱۴۰۳-۰۲-۰۱
ساعت : ۲۳:۰۴

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

جلسه بیست و هشتم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 3-6:Grammar part2
۱۴۰۳-۰۲-۰۱
ساعت : ۲۳:۰۷

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

جلسه بیست و نهم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 3-7: Listening and Speaking
۱۴۰۳-۰۲-۰۱
ساعت : ۲۳:۰۸

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

جلسه سی ام زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 3-8: Writing
۱۴۰۳-۰۲-۰۱
ساعت : ۲۳:۱۱

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

جلسه سی و یکم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 3-9:What You Learned
۱۴۰۳-۰۲-۰۱
ساعت : ۲۳:۱۱

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

جلسه سی و دوم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : 3-10:Workbook
۱۴۰۳-۰۲-۰۱
ساعت : ۲۳:۱۲

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

جلسه سی و سوم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : حل نمونه سوالات امتحان نهایی
۱۴۰۳-۰۳-۰۱
ساعت : ۰۸:۴۲

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

جلسه سی و چهارم زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : حل سوالات پیشرفته
۱۴۰۳-۰۳-۰۱
ساعت : ۰۸:۴۲
 • سایر دوره های آفلاین
alt
alt
44,000,000 ریال
دوره جامع دروس عمومی امتحان نهایی آی بیست 1403
alt
24,000,000 ریال
دوره جامع دروس تخصصی امتحان نهایی آی بیست 1403
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست استاد بیات
 • جلسه دوم زیست استاد بیات
 • جلسه سوم زیست استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست استاد بیات
 • جلسه ششم زیست استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست استاد بیات
 • جلسه نهم زیست استاد بیات
 • جلسه دهم زیست استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست استاد بیات
 • جلسه اول شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه چهارم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه پنجم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه ششم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هفتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هشتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه نهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه یازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سیزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه چهاردهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه پانزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه شانزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هفدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه اول فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه دوم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه سوم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه هفتم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه هشتم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه بیست و یکم زیست استاد بیات
 • جلسه بیست و دوم زیست استاد بیات
 • جلسه نهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه دهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه یازدهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه دوازدهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه سیزدهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه چهاردهم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست دین و زندگی استاد علی‌اکبر آخوندی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه دوم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه سوم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه چهارم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه پنجم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه ششم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه هفتم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه هشتم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه نهم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه دهم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه یازدهم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه دوازدهم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه سیزدهم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه چهاردهم دین و زندگی استاد آخوندی
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست زبان انگلیسی استاد ارشاد عظیمی
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه اول زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه دوم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سوم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه چهارم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه پنجم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه ششم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه هفتم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه هشتم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه نهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه دهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه یازدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه دوازدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سیزدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه چهاردهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه پانزدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه شانزدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه هفدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه هجدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه نوزدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیستم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و یکم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و دوم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و سوم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و چهارم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و پنجم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و ششم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و هفتم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و هشتم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و نهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سی ام زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سی و یکم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سی و دوم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سی و سوم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سی و چهارم زبان انگلیسی استاد عظیمی
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست عربی استاد پویا رضاداد
سرفصل مطالب
 • جلسه اول عربی استاد رضاداد
 • جلسه اول عربی استاد رضاداد
 • جلسه دوم عربی استاد رضاداد
 • جلسه سوم عربی استاد رضاداد
 • جلسه چهارم عربی استاد رضاداد
 • جلسه پنجم عربی استاد رضاداد
 • جلسه ششم عربی استاد رضاداد
 • جلسه هفتم عربی استاد رضاداد
 • جلسه هشتم عربی استاد رضاداد
 • جلسه نهم عربی استاد رضاداد
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست زیست شناسی استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست استاد بیات
 • جلسه دوم زیست استاد بیات
 • جلسه سوم زیست استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست استاد بیات
 • جلسه ششم زیست استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست استاد بیات
 • جلسه نهم زیست استاد بیات
 • جلسه دهم زیست استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست استاد بیات
 • جلسه بیست و یکم زیست استاد بیات
 • جلسه بیست و دوم زیست استاد بیات
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست ادبیات استاد علی احمدنیا
سرفصل مطالب
 • جلسه اول ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه دوم ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه سوم ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه چهارم ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه پنجم ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه ششم ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه هفتم ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه هشتم ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه نهم ادبیات استاد احمد‌نیا
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست سلامت و بهداشت استاد کوثر السادات نایب الصدری
سرفصل مطالب
 • جلسه اول سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه دوم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه سوم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه چهارم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه پنجم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه ششم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه هفتم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه هشتم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه نهم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه دهم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه یازدهم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه دوازدهم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه سیزدهم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه چهاردهم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه پانزدهم سلامت و بهداشت استاد صدری
 • جلسه شانزدهم سلامت و بهداشت استاد صدری
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست هویت اجتماعی استاد کوثر السادات نایب الصدری
سرفصل مطالب
 • جلسه اول هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه دوم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه سوم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه چهارم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه پنجم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه ششم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه هفتم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه هشتم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه نهم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه دهم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه یازدهم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه دوازدهم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه سیزدهم هویت اجتماعی استاد صدری
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست شیمی استاد محمدرضا زهره‌وند
سرفصل مطالب
 • جلسه اول شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه چهارم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه پنجم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه ششم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هفتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هشتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه نهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه یازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سیزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه چهاردهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه پانزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه شانزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هفدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند