دوره آموزشی

دوره آفلاین
شیمی کنکور استاد عزیز آبادی

مدرس : احسان عزیز آبادی

16,200,000 ریال 18,000,000 ریال
30 تعداد جلسات کلاس
60 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد عزیز آبادی:

درس شیمی که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد احسان عزیزآبادی با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد

تالیفات :
کتاب جی بی مسائل کنکور انتشارات خیلی سبز
کتاب جی بی دهم انتشارات خیلی سبز
کتاب شب امتحان یازدهم انتشارات خیلی سبز
کتاب شب امتحان دوازدهم انتشارات خیلی سبز
کتاب ۲۰ کنکور تا کنکور رشته تجربی انتشارات خوشخوان
کتاب ۲۰ کنکور تا کنکور رشته ریاضی انتشارات خوشخوان
کتاب آموزش دهم انتشارات خوشخوان
کتاب آموزش یازدهم انتشارات خوشخوان
کتاب تست دهم انتشارات خوشخوان
کتاب تست یازدهم انتشارات خوشخوان
کتاب زرد قلم چی (چاپ سال ۹۰ )

سابقه تدریس:
دبیرستان علامه حلی ۱ ، ۲ ، ۳ و ۸ و دبیرستان فرزانگان
دبیرستان مهدوی و ابوعلی سینا
دبیرستان کوشش و روشنگران
دبیرستان دانشور و مهرنامی نوین
دبیرستان خیام البرز و تلاش
دبیرستان احسان و علامه امینی
دبیرستان فراست و رشد
مدرس شیمی اموزشگاه نسل امید کاشان
مدرس شیمی آموزشگاه نور اروند آبادان
مدرس شیمی آموزشگاه سلام دانش اهواز
مدرس شیمی آموزشگاه آرمان همدان
مدرس شیمی آموزشگاه آرمان دانش تهران

سوابق کاری :
مسئول سابق دپارتمان المپیاد شیمی دبیرستان انرژی اتمی و مجموعه مدارس سلام
مسئول سابق دپارتمان شیمی دبیرستان علامه حلی ۲
مسئول گروه شیمی انتشارات خوشخوان
طراحی سوالات آزمونهای قلم چی و مدارس برتر

سوابق تحصیلی؛
فارغ التحصیل مرکز آموزشی تیزهوشان شهید بهشتی
پذیرفته شده مرحله اول المپیاد شیمی کشوری
لیسانس شیمی از دانشگاه شهید بهشتی

 

درس شیمی کنکور برای دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی که طی 90 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس می شود.

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آفلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحه 1تا12 (تا ابتدای رادیو ایزوتوپ)

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحه 1تا12 (تا ابتدای رادیو ایزوتوپ)
۱۴۰۰-۰۵-۰۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل اول:بررسی حفظیات صفحه 13تا19(از رادیو ایزوتوپ تا سر جرم اتمی عناصر)

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل اول:بررسی حفظیات صفحه 13تا19(از رادیو ایزوتوپ تا سر جرم اتمی عناصر)
۱۴۰۰-۰۵-۱۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 20 تا 32 (از جرم اتمی عناصر تا نور کلید شناخت جهان)/حل مسائل مولی با استفاده از کسر تبدیل

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 20 تا 32 (از جرم اتمی عناصر تا نور کلید شناخت جهان)/حل مسائل مولی با استفاده از کسر تبدیل
۱۴۰۰-۰۵-۱۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 33 تا 43 ( از نور تا سر توزیع الکترون به جز تست های صفحه 42 و 43)

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 33 تا 43 ( از نور تا سر توزیع الکترون به جز تست های صفحه 42 و 43)
۱۴۰۰-۰۵-۲۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 44 تا 50( از ابتدای توزیع الکترون تا سر لایه ظرفیت اتم)/حل تست صفحه 42 و 43 مسائل مربوط به طول موج

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 44 تا 50( از ابتدای توزیع الکترون تا سر لایه ظرفیت اتم)/حل تست صفحه 42 و 43 مسائل مربوط به طول موج
۱۴۰۰-۰۶-۰۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 51 تا 58(تا ابتدای ارایش الکترون نقطه ای)/تست از مبحث آرایش الکترونی و لایه ظرفیت

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 51 تا 58(تا ابتدای ارایش الکترون نقطه ای)/تست از مبحث آرایش الکترونی و لایه ظرفیت
۱۴۰۰-۰۶-۰۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 59 تا انتهای جزوه(به جز تبدیل اتم به مولکول ها و فرمول مولکولی)

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 59 تا انتهای جزوه(به جز تبدیل اتم به مولکول ها و فرمول مولکولی)
۱۴۰۰-۰۶-۱۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

دوره رایگان

عنوان جلسه

هنوز برای شروع دیر نیست

سرفصل مطالب این جلسه : هنوز برای شروع دیر نیست
۱۴۰۰-۰۷-۱۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 1 تا 4(استرها/الکل ها/کربوکسیلیک ها/ابکافت استرها تا انتهای صابونی شدن)

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 1 تا 4(استرها/الکل ها/کربوکسیلیک ها/ابکافت استرها تا انتهای صابونی شدن)
۱۴۰۰-۰۷-۱۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل اول: صفحه 5 و 6 جزوه/صابون و اسید سه عاملی/ حل مسائل صابون

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل اول: صفحه 5 و 6 جزوه/صابون و اسید سه عاملی/ حل مسائل صابون
۱۴۰۰-۰۷-۲۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 6 تا 14(انواع مخلوط ها تا ابتدای آرنیوس)

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 6 تا 14(انواع مخلوط ها تا ابتدای آرنیوس)
۱۴۰۰-۰۸-۰۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل اول و شیمی دهم فصل سه: بررسی حفظیات صفحات 15 تا 23/ انواع انحلال و الکترولیت/اسید و بازهای ضعیف/یونش/رسانایی الکتریکی

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه دوازدهمشیمی دوازدهم فصل اول و شیمی دهم فصل سه: بررسی حفظیات صفحات 15 تا 23/ انواع انحلال و الکترولیت/اسید و بازهای ضعیف/یونش/رسانایی الکتریکی
۱۴۰۰-۰۸-۱۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل اول: بررسی صفحات 24 تا 29/برگشت پذیری و تعادل/ حل تست های تعادل

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل اول: بررسی صفحات 24 تا 29/برگشت پذیری و تعادل/ حل تست های تعادل
۱۴۰۰-۰۸-۱۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 30 تا 43/بررسی مسائل تعادل و PH

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 30 تا 43/بررسی مسائل تعادل و PH
۱۴۰۰-۰۸-۲۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل اول: حل مسائل صفحات 43 تا 49 و تست های PH با تیپ های متفاوت و اسید و بازهای دو ظرفیتی

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل اول: حل مسائل صفحات 43 تا 49 و تست های PH با تیپ های متفاوت و اسید و بازهای دو ظرفیتی
۱۴۰۰-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل اول و دوم: مسائل صفحه 50 جزوه فصل یک و بررسی حفظیات صفحات 38 تا 40جزوه فصل یک/بررسی حفظیات صفحات 1تا 4 جزوه فصل دو /تدریس عدد اکسایش

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل اول و دوم: مسائل صفحه 50 جزوه فصل یک و بررسی حفظیات صفحات 38 تا 40جزوه فصل یک/بررسی حفظیات صفحات 1تا 4 جزوه فصل دو /تدریس عدد اکسایش
۱۴۰۰-۰۹-۰۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل دو:تدریس صفحات 5 تا 9(اکسنده کاهنده/موازنه واکنش های اکسایش کاهش/ادامه عدد اکسایش)

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل دو:تدریس صفحات 5 تا 9(اکسنده کاهنده/موازنه واکنش های اکسایش کاهش/ادامه عدد اکسایش)
۱۴۰۰-۰۹-۱۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل دو: بررسی صفحات 9 تا 18 جزوه/مباحث MAX و MIN عدد اکسایش/سلول گالوانی)

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل دو: بررسی صفحات 9 تا 18 جزوه/مباحث MAX و MIN عدد اکسایش/سلول گالوانی)
۱۴۰۰-۰۹-۲۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل دو: بررسی حفظیات و مسئله های صفحات 9 تا 30/مباحث سلول سوختی/خوردگی آهن

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل دو: بررسی حفظیات و مسئله های صفحات 9 تا 30/مباحث سلول سوختی/خوردگی آهن
۱۴۰۰-۰۹-۲۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل دو: بررسی صفحات 28 تا 32/مباحث برقکافت و حفاظت از خوردگی

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل دو: بررسی صفحات 28 تا 32/مباحث برقکافت و حفاظت از خوردگی
۱۴۰۰-۱۰-۱۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل دو:بررسی صفحات 33 تا 36/حل مسائل مربوط به فصل دو /مباحث هال و آبکاری

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل دو:بررسی صفحات 33 تا 36/حل مسائل مربوط به فصل دو /مباحث هال و آبکاری
۱۴۰۰-۱۰-۱۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

دوره رایگان

عنوان جلسه

پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول شیمی - استاد عزیزآبادی

سرفصل مطالب این جلسه : پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول شیمی - استاد عزیزآبادی
۱۴۰۰-۱۰-۲۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل دو (و انتهای فصل اول دهم): بررسی حفظیات و مسائل صفحات 1 الی 11 جزوه دو دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل دو (و انتهای فصل اول دهم): بررسی حفظیات و مسائل صفحات 1 الی 11 جزوه دو دهم
۱۴۰۰-۱۰-۲۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

بررسی صفحات 11 تا 32( تا ابتدای اثر گلخانه ای)

سرفصل مطالب این جلسه : بررسی صفحات 11 تا 32( تا ابتدای اثر گلخانه ای)
۱۴۰۰-۱۱-۰۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

تدریس و حل تمرین موازنه از جزوه و بررسی صفحه 32 و 33 ( تا ابتدای شیمی سبز)

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس و حل تمرین موازنه از جزوه و بررسی صفحه 32 و 33 ( تا ابتدای شیمی سبز)
۱۴۰۰-۱۱-۱۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل دو:بررسی صفحات 34 تا 39( ابتدای خواص و رفتار گاز)

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل دو:بررسی صفحات 34 تا 39( ابتدای خواص و رفتار گاز)
۱۴۰۰-۱۱-۱۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل دو و فصل اول شیمی یازدهم: تکمیل جزوه دو دهم و تدریس قانون گازها/بررسی صفحات 1 تا 4 جزوه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل دو و فصل اول شیمی یازدهم: تکمیل جزوه دو دهم و تدریس قانون گازها/بررسی صفحات 1 تا 4 جزوه یازدهم
۱۴۰۰-۱۱-۲۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

فصل اول شیمی یازدهم:بررسی صفحات 4 تا 39 جزوه

سرفصل مطالب این جلسه : فصل اول شیمی یازدهم:بررسی صفحات 4 تا 39 جزوه
۱۴۰۰-۱۲-۰۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

جلسه بیست و نهم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه بیست و نهم
۱۴۰۰-۱۲-۰۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

جلسه سی ام

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه سی ام
۱۴۰۰-۱۲-۱۰
ساعت : ۰۹:۰۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

بخش پایانی شیمی آلی و فصل سه دوازدهم تا انتهای درصد جرمی

سرفصل مطالب این جلسه : بخش پایانی شیمی آلی و فصل سه دوازدهم تا انتهای درصد جرمی
۱۴۰۰-۱۲-۱۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

جلسه سی و دوم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه سی و دوم
۱۴۰۰-۱۲-۱۷
ساعت : ۰۹:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

فصل 3 دوازدهم: نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی تارنگ ها

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دوازدهم: نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی تارنگ ها
۱۴۰۱-۰۱-۱۵
ساعت : ۰۹:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

جلسه سی و چهارم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه سی و چهارم
۱۴۰۱-۰۱-۱۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

جلسه سی و پنجم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه سی و پنجم
۱۴۰۱-۰۱-۱۶
ساعت : ۰۹:۳۰

جلسه 36

جلسه 36

عنوان جلسه

تاثیر حجم بر تعادل تا ابتدای تولید بطری+گروه های عاملی

سرفصل مطالب این جلسه : تاثیر حجم بر تعادل تا ابتدای تولید بطری+گروه های عاملی
۱۴۰۱-۰۱-۱۷
ساعت : ۰۹:۳۰
 • سایر دوره های آفلاین
alt
alt
44,000,000 ریال
دوره جامع دروس عمومی امتحان نهایی آی بیست 1403
alt
24,000,000 ریال
دوره جامع دروس تخصصی امتحان نهایی آی بیست 1403
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست استاد بیات
 • جلسه دوم زیست استاد بیات
 • جلسه سوم زیست استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست استاد بیات
 • جلسه ششم زیست استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست استاد بیات
 • جلسه نهم زیست استاد بیات
 • جلسه دهم زیست استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست استاد بیات
 • جلسه اول شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه چهارم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه پنجم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه ششم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هفتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هشتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه نهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه یازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سیزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه چهاردهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه پانزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه شانزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هفدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه اول فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه دوم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه سوم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست دین و زندگی استاد علی‌اکبر آخوندی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه دوم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه سوم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه چهارم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه پنجم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه ششم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه هفتم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه هشتم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه نهم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه دهم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه یازدهم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه دوازدهم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه سیزدهم دین و زندگی استاد آخوندی
 • جلسه چهاردهم دین و زندگی استاد آخوندی
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست زبان انگلیسی استاد ارشاد عظیمی
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه اول زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه دوم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سوم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه چهارم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه پنجم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه ششم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه هفتم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه هشتم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه نهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه دهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه یازدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه دوازدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سیزدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه چهاردهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه پانزدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه شانزدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه هفدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه هجدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه نوزدهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیستم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و یکم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و دوم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و سوم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و چهارم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و پنجم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و ششم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و هفتم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و هشتم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه بیست و نهم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سی ام زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سی و یکم زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • جلسه سی و دوم زبان انگلیسی استاد عظیمی
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست عربی استاد پویا رضاداد
سرفصل مطالب
 • جلسه اول عربی استاد رضاداد
 • جلسه اول عربی استاد رضاداد
 • جلسه دوم عربی استاد رضاداد
 • جلسه سوم عربی استاد رضاداد
 • جلسه چهارم عربی استاد رضاداد
 • جلسه پنجم عربی استاد رضاداد
 • جلسه ششم عربی استاد رضاداد
 • جلسه هفتم عربی استاد رضاداد
 • جلسه هشتم عربی استاد رضاداد
 • جلسه نهم عربی استاد رضاداد
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست زیست شناسی استاد موسی بیات
سرفصل مطالب
 • جلسه اول زیست استاد بیات
 • جلسه دوم زیست استاد بیات
 • جلسه سوم زیست استاد بیات
 • جلسه چهارم زیست استاد بیات
 • جلسه پنجم زیست استاد بیات
 • جلسه ششم زیست استاد بیات
 • جلسه هفتم زیست استاد بیات
 • جلسه هشتم زیست استاد بیات
 • جلسه نهم زیست استاد بیات
 • جلسه دهم زیست استاد بیات
 • جلسه یازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه دوازدهم زیست استاد بیات
 • جلسه سیزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه چهاردهم زیست استاد بیات
 • جلسه پانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه شانزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هفدهم زیست استاد بیات
 • جلسه هجدهم زیست استاد بیات
 • جلسه نوزدهم زیست استاد بیات
 • جلسه بیستم زیست استاد بیات
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست ادبیات استاد علی احمدنیا
سرفصل مطالب
 • جلسه اول ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه دوم ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه سوم ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه چهارم ادبیات استاد احمد‌نیا
 • جلسه پنجم ادبیات استاد احمد‌نیا
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست هویت اجتماعی استاد کوثر السادات نایب الصدری
سرفصل مطالب
 • جلسه اول هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه دوم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه سوم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه چهارم هویت اجتماعی استاد صدری
 • جلسه پنجم هویت اجتماعی استاد صدری
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست شیمی استاد محمدرضا زهره‌وند
سرفصل مطالب
 • جلسه اول شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سوم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه چهارم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه پنجم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه ششم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هفتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هشتم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه نهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه یازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه دوازدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه سیزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه چهاردهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه پانزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه شانزدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
 • جلسه هفدهم شیمی نهایی استاد زهره‌وند
alt
8,000,000 ریال
دوره نهایی آی‌بیست فیزیک استاد علیرضا عبداللهی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه دوم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه سوم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه چهارم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه پنجم فیزیک نهایی استاد عبداللهی
 • جلسه ششم فیزیک نهایی استاد عبداللهی