دوره آموزشی

دوره آنلاین
شیمی کنکور استاد عزیز آبادی

مدرس : احسان عزیز آبادی

16,200,000 ریال 18,000,000 ریال
30 تعداد جلسات کلاس
60 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد عزیز آبادی:

درس شیمی که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد احسان عزیزآبادی با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد

تالیفات :
کتاب جی بی مسائل کنکور انتشارات خیلی سبز
کتاب جی بی دهم انتشارات خیلی سبز
کتاب شب امتحان یازدهم انتشارات خیلی سبز
کتاب شب امتحان دوازدهم انتشارات خیلی سبز
کتاب ۲۰ کنکور تا کنکور رشته تجربی انتشارات خوشخوان
کتاب ۲۰ کنکور تا کنکور رشته ریاضی انتشارات خوشخوان
کتاب آموزش دهم انتشارات خوشخوان
کتاب آموزش یازدهم انتشارات خوشخوان
کتاب تست دهم انتشارات خوشخوان
کتاب تست یازدهم انتشارات خوشخوان
کتاب زرد قلم چی (چاپ سال ۹۰ )

سابقه تدریس:
دبیرستان علامه حلی ۱ ، ۲ ، ۳ و ۸ و دبیرستان فرزانگان
دبیرستان مهدوی و ابوعلی سینا
دبیرستان کوشش و روشنگران
دبیرستان دانشور و مهرنامی نوین
دبیرستان خیام البرز و تلاش
دبیرستان احسان و علامه امینی
دبیرستان فراست و رشد
مدرس شیمی اموزشگاه نسل امید کاشان
مدرس شیمی آموزشگاه نور اروند آبادان
مدرس شیمی آموزشگاه سلام دانش اهواز
مدرس شیمی آموزشگاه آرمان همدان
مدرس شیمی آموزشگاه آرمان دانش تهران

سوابق کاری :
مسئول سابق دپارتمان المپیاد شیمی دبیرستان انرژی اتمی و مجموعه مدارس سلام
مسئول سابق دپارتمان شیمی دبیرستان علامه حلی ۲
مسئول گروه شیمی انتشارات خوشخوان
طراحی سوالات آزمونهای قلم چی و مدارس برتر

سوابق تحصیلی؛
فارغ التحصیل مرکز آموزشی تیزهوشان شهید بهشتی
پذیرفته شده مرحله اول المپیاد شیمی کشوری
لیسانس شیمی از دانشگاه شهید بهشتی

 

درس شیمی کنکور برای دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی که طی 90 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس می شود.

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحه 1تا12 (تا ابتدای رادیو ایزوتوپ)

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحه 1تا12 (تا ابتدای رادیو ایزوتوپ)
۱۴۰۰-۰۵-۰۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل اول:بررسی حفظیات صفحه 13تا19(از رادیو ایزوتوپ تا سر جرم اتمی عناصر)

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل اول:بررسی حفظیات صفحه 13تا19(از رادیو ایزوتوپ تا سر جرم اتمی عناصر)
۱۴۰۰-۰۵-۱۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 20 تا 32 (از جرم اتمی عناصر تا نور کلید شناخت جهان)/حل مسائل مولی با استفاده از کسر تبدیل

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 20 تا 32 (از جرم اتمی عناصر تا نور کلید شناخت جهان)/حل مسائل مولی با استفاده از کسر تبدیل
۱۴۰۰-۰۵-۱۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 33 تا 43 ( از نور تا سر توزیع الکترون به جز تست های صفحه 42 و 43)

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 33 تا 43 ( از نور تا سر توزیع الکترون به جز تست های صفحه 42 و 43)
۱۴۰۰-۰۵-۲۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 44 تا 50( از ابتدای توزیع الکترون تا سر لایه ظرفیت اتم)/حل تست صفحه 42 و 43 مسائل مربوط به طول موج

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 44 تا 50( از ابتدای توزیع الکترون تا سر لایه ظرفیت اتم)/حل تست صفحه 42 و 43 مسائل مربوط به طول موج
۱۴۰۰-۰۶-۰۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 51 تا 58(تا ابتدای ارایش الکترون نقطه ای)/تست از مبحث آرایش الکترونی و لایه ظرفیت

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 51 تا 58(تا ابتدای ارایش الکترون نقطه ای)/تست از مبحث آرایش الکترونی و لایه ظرفیت
۱۴۰۰-۰۶-۰۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 59 تا انتهای جزوه(به جز تبدیل اتم به مولکول ها و فرمول مولکولی)

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 59 تا انتهای جزوه(به جز تبدیل اتم به مولکول ها و فرمول مولکولی)
۱۴۰۰-۰۶-۱۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

دوره رایگان

عنوان جلسه

هنوز برای شروع دیر نیست

سرفصل مطالب این جلسه : هنوز برای شروع دیر نیست
۱۴۰۰-۰۷-۱۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 1 تا 4(استرها/الکل ها/کربوکسیلیک ها/ابکافت استرها تا انتهای صابونی شدن)

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 1 تا 4(استرها/الکل ها/کربوکسیلیک ها/ابکافت استرها تا انتهای صابونی شدن)
۱۴۰۰-۰۷-۱۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل اول: صفحه 5 و 6 جزوه/صابون و اسید سه عاملی/ حل مسائل صابون

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل اول: صفحه 5 و 6 جزوه/صابون و اسید سه عاملی/ حل مسائل صابون
۱۴۰۰-۰۷-۲۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 6 تا 14(انواع مخلوط ها تا ابتدای آرنیوس)

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 6 تا 14(انواع مخلوط ها تا ابتدای آرنیوس)
۱۴۰۰-۰۸-۰۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل اول و شیمی دهم فصل سه: بررسی حفظیات صفحات 15 تا 23/ انواع انحلال و الکترولیت/اسید و بازهای ضعیف/یونش/رسانایی الکتریکی

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه دوازدهمشیمی دوازدهم فصل اول و شیمی دهم فصل سه: بررسی حفظیات صفحات 15 تا 23/ انواع انحلال و الکترولیت/اسید و بازهای ضعیف/یونش/رسانایی الکتریکی
۱۴۰۰-۰۸-۱۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل اول: بررسی صفحات 24 تا 29/برگشت پذیری و تعادل/ حل تست های تعادل

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل اول: بررسی صفحات 24 تا 29/برگشت پذیری و تعادل/ حل تست های تعادل
۱۴۰۰-۰۸-۱۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 30 تا 43/بررسی مسائل تعادل و PH

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل اول: بررسی حفظیات صفحات 30 تا 43/بررسی مسائل تعادل و PH
۱۴۰۰-۰۸-۲۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل اول: حل مسائل صفحات 43 تا 49 و تست های PH با تیپ های متفاوت و اسید و بازهای دو ظرفیتی

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل اول: حل مسائل صفحات 43 تا 49 و تست های PH با تیپ های متفاوت و اسید و بازهای دو ظرفیتی
۱۴۰۰-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل اول و دوم: مسائل صفحه 50 جزوه فصل یک و بررسی حفظیات صفحات 38 تا 40جزوه فصل یک/بررسی حفظیات صفحات 1تا 4 جزوه فصل دو /تدریس عدد اکسایش

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل اول و دوم: مسائل صفحه 50 جزوه فصل یک و بررسی حفظیات صفحات 38 تا 40جزوه فصل یک/بررسی حفظیات صفحات 1تا 4 جزوه فصل دو /تدریس عدد اکسایش
۱۴۰۰-۰۹-۰۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل دو:تدریس صفحات 5 تا 9(اکسنده کاهنده/موازنه واکنش های اکسایش کاهش/ادامه عدد اکسایش)

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل دو:تدریس صفحات 5 تا 9(اکسنده کاهنده/موازنه واکنش های اکسایش کاهش/ادامه عدد اکسایش)
۱۴۰۰-۰۹-۱۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل دو: بررسی صفحات 9 تا 18 جزوه/مباحث MAX و MIN عدد اکسایش/سلول گالوانی)

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل دو: بررسی صفحات 9 تا 18 جزوه/مباحث MAX و MIN عدد اکسایش/سلول گالوانی)
۱۴۰۰-۰۹-۲۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل دو: بررسی حفظیات و مسئله های صفحات 9 تا 30/مباحث سلول سوختی/خوردگی آهن

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل دو: بررسی حفظیات و مسئله های صفحات 9 تا 30/مباحث سلول سوختی/خوردگی آهن
۱۴۰۰-۰۹-۲۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل دو: بررسی صفحات 28 تا 32/مباحث برقکافت و حفاظت از خوردگی

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل دو: بررسی صفحات 28 تا 32/مباحث برقکافت و حفاظت از خوردگی
۱۴۰۰-۱۰-۱۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم فصل دو:بررسی صفحات 33 تا 36/حل مسائل مربوط به فصل دو /مباحث هال و آبکاری

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دوازدهم فصل دو:بررسی صفحات 33 تا 36/حل مسائل مربوط به فصل دو /مباحث هال و آبکاری
۱۴۰۰-۱۰-۱۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

دوره رایگان

عنوان جلسه

پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول شیمی - استاد عزیزآبادی

سرفصل مطالب این جلسه : پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول شیمی - استاد عزیزآبادی
۱۴۰۰-۱۰-۲۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل دو (و انتهای فصل اول دهم): بررسی حفظیات و مسائل صفحات 1 الی 11 جزوه دو دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل دو (و انتهای فصل اول دهم): بررسی حفظیات و مسائل صفحات 1 الی 11 جزوه دو دهم
۱۴۰۰-۱۰-۲۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

بررسی صفحات 11 تا 32( تا ابتدای اثر گلخانه ای)

سرفصل مطالب این جلسه : بررسی صفحات 11 تا 32( تا ابتدای اثر گلخانه ای)
۱۴۰۰-۱۱-۰۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

تدریس و حل تمرین موازنه از جزوه و بررسی صفحه 32 و 33 ( تا ابتدای شیمی سبز)

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس و حل تمرین موازنه از جزوه و بررسی صفحه 32 و 33 ( تا ابتدای شیمی سبز)
۱۴۰۰-۱۱-۱۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل دو:بررسی صفحات 34 تا 39( ابتدای خواص و رفتار گاز)

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل دو:بررسی صفحات 34 تا 39( ابتدای خواص و رفتار گاز)
۱۴۰۰-۱۱-۱۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

شیمی دهم فصل دو و فصل اول شیمی یازدهم: تکمیل جزوه دو دهم و تدریس قانون گازها/بررسی صفحات 1 تا 4 جزوه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی دهم فصل دو و فصل اول شیمی یازدهم: تکمیل جزوه دو دهم و تدریس قانون گازها/بررسی صفحات 1 تا 4 جزوه یازدهم
۱۴۰۰-۱۱-۲۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

فصل اول شیمی یازدهم:بررسی صفحات 4 تا 39 جزوه

سرفصل مطالب این جلسه : فصل اول شیمی یازدهم:بررسی صفحات 4 تا 39 جزوه
۱۴۰۰-۱۲-۰۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

جلسه بیست و نهم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه بیست و نهم
۱۴۰۰-۱۲-۰۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

جلسه سی ام

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه سی ام
۱۴۰۰-۱۲-۱۰
ساعت : ۰۹:۰۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

بخش پایانی شیمی آلی و فصل سه دوازدهم تا انتهای درصد جرمی

سرفصل مطالب این جلسه : بخش پایانی شیمی آلی و فصل سه دوازدهم تا انتهای درصد جرمی
۱۴۰۰-۱۲-۱۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

جلسه سی و دوم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه سی و دوم
۱۴۰۰-۱۲-۱۷
ساعت : ۰۹:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

فصل 3 دوازدهم: نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی تارنگ ها

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دوازدهم: نقشه پتانسیل الکتروستاتیکی تارنگ ها
۱۴۰۱-۰۱-۱۵
ساعت : ۰۹:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

جلسه سی و چهارم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه سی و چهارم
۱۴۰۱-۰۱-۱۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

جلسه سی و پنجم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه سی و پنجم
۱۴۰۱-۰۱-۱۶
ساعت : ۰۹:۳۰

جلسه 36

جلسه 36

عنوان جلسه

تاثیر حجم بر تعادل تا ابتدای تولید بطری+گروه های عاملی

سرفصل مطالب این جلسه : تاثیر حجم بر تعادل تا ابتدای تولید بطری+گروه های عاملی
۱۴۰۱-۰۱-۱۷
ساعت : ۰۹:۳۰

جلسه 37

جلسه 37

عنوان جلسه

جلسه سی و هفت

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه سی و هفت
۱۴۰۱-۰۲-۱۱
ساعت : ۰۹:۳۰

جلسه 38

جلسه 38

عنوان جلسه

جلسه سی و هشتم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه سی و هشتم
۱۴۰۱-۰۲-۱۸
ساعت : ۱۱:۳۰

جلسه 39

جلسه 39

عنوان جلسه

جلسه سی و نهم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه سی و نهم
۱۴۰۱-۰۲-۲۰
ساعت : ۱۱:۳۰

جلسه 40

جلسه 40

عنوان جلسه

جلسه چهلم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه چهلم
۱۴۰۱-۰۲-۲۴
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 41

جلسه 41

عنوان جلسه

جلسه چهل و یکم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه چهل و یکم
۱۴۰۱-۰۲-۲۵
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 42

جلسه 42

عنوان جلسه

جلسه چهل و دوم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه چهل و دوم
۱۴۰۱-۰۲-۲۸
ساعت : ۱۱:۳۰

جلسه 43

جلسه 43

عنوان جلسه

جلسه چهل و سوم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه چهل و سوم
۱۴۰۱-۰۳-۰۱
ساعت : ۱۱:۳۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
کلاس فوق العاده 2
سرفصل مطالب
 • فوق العاده علوم و فنون
alt
9,500,000 ریال
نکته و تست فیزیک استاد ایرانشاهی
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • دما و گرما
 • فشار و ویژگی های ماده
 • حرکت نوسانی و امواج مکانیکی
 • امواج الکترومغناطیس+صوت + بازتاب و شکست
 • فیزیک اتمی و هسته ای
 • دینامیک
 • حرکت شناسی
 • الکتریسیته ساکن
 • مدارالکتریکی
 • مغناطیس و القا+کار و انرژی
 • فوق العاده شماره 1 ویژه رشته ریاضی (ترمودینامیک)
alt
8,500,000 ریال
نکته و تست اقتصاد استاد بیگی
سرفصل مطالب
 • راه حل های تستی مسائل سود،ضرر و زیان/نکات کامل منحنی عرضه و تقاضا
 • راه حل های تستی مسائل و نکات مهم متن کتاب درسی بخش 1(قسمت دوم)
 • راه حل های تستی مسائل و نکات مهم متن کتاب درسی بخش 2
 • راه حل های تستی مسائل و نکات مهم متن کتاب درسی بخش 3
 • راه حل های تستی مسائل و نکات مهم متن کتاب درسی بخش 4
 • جمع بندی بخش 1 و 2 با حل سوالات کنکور 1400(قسمت اول)
 • جمع بندی بخش 1 و 2 با حل سوالات کنکور 1400(قسمت دوم)
 • جمع بندی بخش 3 و 4 و 5 با حل سوالات کنکور 1400
alt
رایگان
جلسات صفر نکته و تست
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی و حسابان استاد آرش عمید
 • جلسه صفر نکته و تست دین و زندگی-استاد رضایی بقا
 • جلسه صفر نکته و تست هندسه و گسسته استاد آرش عمید
 • جلسه صفر نکته و تست استاد افخمی
 • جلسه صفر نکته و تست عربی استاد بختیاری
 • جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی استاد بلغاک
 • جلسه صفر فیزیک ایرانشاهی
 • جلسه صفر نکته و تست جامعه شناسی استاد تیموریان
 • جلسه صفر نکته و تست روان شناسی استاد ترکمن
 • جلسه صفر نکته و تست علوم و فنون استاد عطری
 • جلسه صفر نکته و تست ادبیات استاد عطری
 • جلسه صفر نکته و تست فیزیک استاد علیپور
 • جلسه صفر نکته و تست زبان استاد محمدی
 • جلسه صفر نکته و تست دین و زندگی استاد کاغذی
 • جلسه صفر نکته و تست ادبیات استاد احمدنیا
 • جلسه صفر نکته و تست عربی استاد غلامی
 • جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی استاد حمزه لویی
 • جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی استاد عزیزخانی
 • جلسه صفر نکته و تست ریاضی انسانی استاد عزیزخانی
 • جلسه صفر نکته و تست شیمی استاد زارعی
 • جلسه صفر نکته و تست زیست شناسی استاد پناهی شایق
 • جلسه صفر نکته و تست فیزیک استاد سبزمیدانی
 • جلسه صفر نکته و تست شیمی استاد عزیز آبادی
 • جلسه صفر نکته و تست فلسفه و منطق استاد سه دهی
alt
7,500,000 ریال
نکته و تست دین و زندگی استاد رضایی بقا
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر نکته و تست
 • درس 1 تا 5 دهم
 • درس6 تا 10دهم
 • درس11و12 دهم و درس 1تا3 یازدهم
 • درس 4 تا 8 یازدهم
 • درس 9 تا 12 یازدهم و درس 1 دوازدهم
 • درس 2 تا 4 دوازدهم
 • درس 5تا 7 دوازدهم
 • درس 8 تا 10 دوازدهم
alt
رایگان
آی استارت آی کلاس
سرفصل مطالب
 • کارگاه مشاوره مهندس پازوکی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • شیمی استاد عزیزآبادی
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • ادبیات استاد افخمی
 • ریاضی استاد کریمی نیا
 • ادبیات استاد احمدنیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • دین و زندگی استاد کاغذی
 • عربی استاد بختیاری
 • زیست شناسی استاد پناهی شایق
 • عربی استاد غلامی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • معارف استاد رضایی بقا
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • شیمی استاد کیومرثی
 • ریاضی استاد عمید
 • هندسه و گسسته استاد عمید
 • عربی استاد مومن زاده
 • ریاضی استاد بلغاک
 • عربی استاد غلامی جلسه دوم
 • شیمی استاد عزیزآبادی 2
alt
رایگان
برای شروع هنوز دیر نیست
سرفصل مطالب
 • ریاضیات کنکور استاد عمید
 • گسسته کنکور استاد عمید
 • شیمی کنکور استاد کیومرثی
 • دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
 • زیست کنکور استاد پناهی شایق
 • زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
 • ادبیات کنکور استاد احمدنیا
 • دین و زندگی کنکور استاد رضایی بقا
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • ریاضی استاد بلغاک
 • شیمی کنکور استاد عزیزآبادی
 • ادبیات کنکور استاد عطری
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • هندسه استاد عمید
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • عربی استاد مومن زاده
 • عربی انسانی استاد بختیاری
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ادبیات استاد افخمی
alt
رایگان
کارگاه های جمع بندی نیم سال
سرفصل مطالب
 • کارگاه جمع بندی فیزیک استاد علیپور
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول عربی استاد غلامی
 • کارگاه جمع بندی ریاضی 12 ( تابع ) استاد عمید
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول عربی استاد غلامی - بخش 2
 • رويداد پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول فيزيك-سبزميداني
 • پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات - دکتر احمدنیا
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول زیست - استاد پناهی شایق
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات - استاد افخمی
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ریاضی انسانی - استاد عزیزخانی
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول شیمی - استاد عزیزآبادی
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ریاضی - استاد بلغاک
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول زبان - استاد محمدی
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ریاضی - استاد عمید
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ادبیات - استاد عطری
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول گسسته - استاد عمید
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ریاضی - استاد حمزه لویی
 • کارگاه مشاوره ای هنر آزمون دادن و استراتژی های جدید در نیمه دوم
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول معارف - استاد کاغذی
alt
9,500,000 ریال
نکته و تست ریاضیات استاد عمید
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • معادلات
 • اتمام معادلات و شروه نامعادلات
 • اتمام نامعادلات و شروع تابع
 • تابع
 • اتمام تابع
 • (پیش نیازهای شمارش و هندسه در این جلسه قرار گرفته است) شروع مثلثات
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
alt
9,500,000 ریال
نکته و تست فیزیک استاد سبزه میدانی