دوره آموزشی

دوره آنلاین
زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی

مدرس : ارشاد عظیمی

10,800,000 ریال 12,000,000 ریال
30 تعداد جلسات کلاس
60 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد عظیمی:

مدرس درس زبان انگلیسی

رتبه 18 کنکور اختصاصی زبان

مدرس زبان کنکور دبیرستان تیزهوشان علامه حلی

مدرس کتاب های میکروطبقه بندی ، درک مطلب انگلیسی به همین سادگی و خط ویژه زبان انگلیسی انتشارات گاج

 

درس زبان کنکور برای دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی که طی 60 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس می شود.

 

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

گرامر ۱-۱-۱۰

سرفصل مطالب این جلسه : گرامر ۱-۱-۱۰
۱۴۰۰-۰۵-۱۴
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

گرامر ۱-۲-۱۰

سرفصل مطالب این جلسه : گرامر ۱-۲-۱۰
۱۴۰۰-۰۵-۱۴
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

تست گرامر ۱-۱-۱۰ / گرامر ۲-۱-۱۰ / تست گرامر ۱-۲-۱۰

سرفصل مطالب این جلسه : تست گرامر ۱-۱-۱۰ / گرامر ۲-۱-۱۰ / تست گرامر ۱-۲-۱۰
۱۴۰۰-۰۵-۲۱
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

گرامر ۲-۲-۱۰ / گرامر ۳-۲-۱۰

سرفصل مطالب این جلسه : گرامر ۲-۲-۱۰ / گرامر ۳-۲-۱۰
۱۴۰۰-۰۶-۰۴
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

گرامر ۱-۳-۱۰ / گرامر ۲-۳-۱۰ / گرامر ۳-۳-۱۰

سرفصل مطالب این جلسه : گرامر ۱-۳-۱۰ / گرامر ۲-۳-۱۰ / گرامر ۳-۳-۱۰
۱۴۰۰-۰۶-۱۱
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

تست گرامر ۳-۳-۱۰ / گرامر ۱-۴-۱۰

سرفصل مطالب این جلسه : تست گرامر ۳-۳-۱۰ / گرامر ۱-۴-۱۰
۱۴۰۰-۰۶-۱۸
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 7

جلسه 7

دوره رایگان

عنوان جلسه

شروع گرامر ۱-۲-۱۱ + ۱-۱-۱۲

سرفصل مطالب این جلسه : شروع گرامر ۱-۲-۱۱ + ۱-۱-۱۲
۱۴۰۰-۰۷-۰۸
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

تکمیل گرامر ۱-۲-۱۱ + ۱-۱-۱۲ تمرین درک مطلب

سرفصل مطالب این جلسه : تکمیل گرامر ۱-۲-۱۱ + ۱-۱-۱۲ تمرین درک مطلب
۱۴۰۰-۰۷-۱۵
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

تست گرامر ۱-۲-۱۱ + ۱-۱-۱۲ تمرین درک مطلب تمرین کلوزتست

سرفصل مطالب این جلسه : تست گرامر ۱-۲-۱۱ + ۱-۱-۱۲ تمرین درک مطلب تمرین کلوزتست
۱۴۰۰-۰۷-۲۲
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

گرامر ۲-۱-۱۲ / تمرین کلوزتست

سرفصل مطالب این جلسه : گرامر ۲-۱-۱۲ / تمرین کلوزتست
۱۴۰۰-۰۷-۲۹
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

تست گرامر ۲-۱-۱۲ / گرامر ۳-۱-۱۲ / گرامر ۴-۱-۱۲

سرفصل مطالب این جلسه : تست گرامر ۲-۱-۱۲ / گرامر ۳-۱-۱۲ / گرامر ۴-۱-۱۲
۱۴۰۰-۰۸-۰۶
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

تست گرامر ۴-۱-۱۲ / گرامر ۲-۴-۱۰ / شروع گرامر ۳-۴-۱۰

سرفصل مطالب این جلسه : تست گرامر ۴-۱-۱۲ / گرامر ۲-۴-۱۰ / شروع گرامر ۳-۴-۱۰
۱۴۰۰-۰۸-۲۰
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

تکمیل گرامر ۳-۴-۱۰ / تمرین کلوزتست / تمرین درک مطلب

سرفصل مطالب این جلسه : تکمیل گرامر ۳-۴-۱۰ / تمرین کلوزتست / تمرین درک مطلب
۱۴۰۰-۰۸-۲۷
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

شروع گرامر ۱-۲-۱۲

سرفصل مطالب این جلسه : شروع گرامر ۱-۲-۱۲
۱۴۰۰-۰۹-۰۴
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

تکمیل گرامر ۱-۲-۱۲ / تمرین کلوزتست

سرفصل مطالب این جلسه : تکمیل گرامر ۱-۲-۱۲ / تمرین کلوزتست
۱۴۰۰-۰۹-۱۱
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

تست گرامر ۱-۲-۱۲ / گرامر ۲-۲-۱۲

سرفصل مطالب این جلسه : تست گرامر ۱-۲-۱۲ / گرامر ۲-۲-۱۲
۱۴۰۰-۰۹-۱۸
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

تست گرامر ۲-۲-۱۲ / تست گرامر ۱-۱۲ و ۲-۱۲

سرفصل مطالب این جلسه : تست گرامر ۲-۲-۱۲ / تست گرامر ۱-۱۲ و ۲-۱۲
۱۴۰۰-۰۹-۲۵
ساعت : ۱۷:۴۵

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

جلسه هجدهم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه هجدهم
۱۴۰۰-۱۰-۳۰
ساعت : ۱۷:۴۵
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
حل تمرین هندسه و گسسته
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
alt
رایگان
آزمون آنلاین آی کلاس
سرفصل مطالب
 • آزمون آنلاین آی کلاس
alt
رایگان
کلاس فوق العاده
سرفصل مطالب
 • فوق العاده ریاضی تجربی استاد عمید
alt
رایگان
کارگاه های جمع بندی نیم سال
سرفصل مطالب
 • کارگاه جمع بندی فیزیک استاد علیپور
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول عربی استاد غلامی
 • کارگاه جمع بندی ریاضی 12 ( تابع ) استاد عمید
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول عربی استاد غلامی - بخش 2
 • رويداد پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول فيزيك-سبزميداني
 • پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات - دکتر احمدنیا
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول زیست - استاد پناهی شایق
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات - استاد افخمی
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ریاضی انسانی - استاد عزیزخانی
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول شیمی - استاد عزیزآبادی
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ریاضی - استاد بلغاک
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول زبان - استاد محمدی
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ریاضی - استاد عمید
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ادبیات - استاد عطری
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول گسسته - استاد عمید
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ریاضی - استاد حمزه لویی
 • کارگاه مشاوره ای هنر آزمون دادن و استراتژی های جدید در نیمه دوم
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول معارف - استاد کاغذی
alt
رایگان
برای شروع هنوز دیر نیست
سرفصل مطالب
 • ریاضیات کنکور استاد عمید
 • گسسته کنکور استاد عمید
 • شیمی کنکور استاد کیومرثی
 • دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
 • زیست کنکور استاد پناهی شایق
 • زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
 • ادبیات کنکور استاد احمدنیا
 • دین و زندگی کنکور استاد رضایی بقا
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • ریاضی استاد بلغاک
 • شیمی کنکور استاد عزیزآبادی
 • ادبیات کنکور استاد عطری
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • هندسه استاد عمید
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • عربی استاد مومن زاده
 • عربی انسانی استاد بختیاری
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ادبیات استاد افخمی
alt
رایگان
آی استارت آی کلاس
سرفصل مطالب
 • کارگاه مشاوره مهندس پازوکی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • شیمی استاد عزیزآبادی
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • ادبیات استاد افخمی
 • ریاضی استاد کریمی نیا
 • ادبیات استاد احمدنیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • دین و زندگی استاد کاغذی
 • عربی استاد بختیاری
 • زیست شناسی استاد پناهی شایق
 • عربی استاد غلامی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • معارف استاد رضایی بقا
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • شیمی استاد کیومرثی
 • ریاضی استاد عمید
 • هندسه و گسسته استاد عمید
 • عربی استاد مومن زاده
 • ریاضی استاد بلغاک
 • عربی استاد غلامی جلسه دوم
 • شیمی استاد عزیزآبادی 2
alt
12,000,000 ریال
ادبیات کنکور استاد احمدنیا
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات
 • جلسه بیستم
alt
12,000,000 ریال
عربی کنکور استاد مومن زاده
سرفصل مطالب
 • مقّدمات عربی + تدریس اسم از نظر جنس + گَپ و گفتی با بچّه ها
 • بررسی اسم از نظر تعداد + حضور جذّاب یک مهمان عزیز در کلاس و رتبه برتر کنکور
 • اسم از نظر تعداد (۲)
 • ضمائر و نقش آنها در جمله + نون وقایه
 • اسامی اشاره و ترجمه آنها
 • اسامی موصول + شروع فعل
 • زمان و صیغه فعل ها : فعل ماضی و مضارع و تشخیص فاعل و انواع آن
 • کارگاه دوره ای مباحث تابستانی (۱) ؛ COMEBACK
 • زمان و صیغه فعل ها : فعل امر و فعل نهی و تشخیص انواع لا در عربی
 • زمان و صیغه فعل ها : ترجمه ماضی استمراری و بعید و نقلی
 • درس دو دهم : اعداد
 • حل تست های کنکور اعداد + درس یک دوازدهم : حروف مشبهه بالفعل
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
alt
12,000,000 ریال
دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
سرفصل مطالب
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • هنوز برای شروع دیر نیست
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • جلسه یازدهم
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • درس پنجم سال یازدهم
 • جلسه نوزدهم
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول معارف - استاد کاغذی
 • تدریس درس هفت دوازدهم همراه با تست
alt
12,000,000 ریال
زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
سرفصل مطالب
 • گرامر ۱-۱-۱۰
 • گرامر ۱-۲-۱۰
 • تست گرامر ۱-۱-۱۰ / گرامر ۲-۱-۱۰ / تست گرامر ۱-۲-۱۰
 • گرامر ۲-۲-۱۰ / گرامر ۳-۲-۱۰
 • گرامر ۱-۳-۱۰ / گرامر ۲-۳-۱۰ / گرامر ۳-۳-۱۰
 • تست گرامر ۳-۳-۱۰ / گرامر ۱-۴-۱۰
 • شروع گرامر ۱-۲-۱۱ + ۱-۱-۱۲
 • تکمیل گرامر ۱-۲-۱۱ + ۱-۱-۱۲ تمرین درک مطلب
 • تست گرامر ۱-۲-۱۱ + ۱-۱-۱۲ تمرین درک مطلب تمرین کلوزتست
 • گرامر ۲-۱-۱۲ / تمرین کلوزتست
 • تست گرامر ۲-۱-۱۲ / گرامر ۳-۱-۱۲ / گرامر ۴-۱-۱۲
 • تست گرامر ۴-۱-۱۲ / گرامر ۲-۴-۱۰ / شروع گرامر ۳-۴-۱۰
 • تکمیل گرامر ۳-۴-۱۰ / تمرین کلوزتست / تمرین درک مطلب
 • شروع گرامر ۱-۲-۱۲
 • تکمیل گرامر ۱-۲-۱۲ / تمرین کلوزتست
 • تست گرامر ۱-۲-۱۲ / گرامر ۲-۲-۱۲
 • تست گرامر ۲-۲-۱۲ / تست گرامر ۱-۱۲ و ۲-۱۲
 • جلسه هجدهم