دوره آموزشی

30 تعداد جلسات کلاس
60 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۴-۰۱ شروع کلاس ها
1000 تعداد شرکت کنندگان

آی استارت آی کلاس

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

کارگاه مشاوره مهندس پازوکی

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه مشاوره مهندس پازوکی
۱۴۰۰-۰۴-۰۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک استاد ایرانشاهی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک استاد ایرانشاهی
۱۴۰۰-۰۴-۰۵
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

دوره رایگان

عنوان جلسه

اقتصاد استاد محمد بیگی

سرفصل مطالب این جلسه : اقتصاد استاد محمد بیگی
۱۴۰۰-۰۴-۰۵
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک استاد علیپور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک استاد علیپور
۱۴۰۰-۰۴-۰۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی استاد عزیزخانی

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی استاد عزیزخانی
۱۴۰۰-۰۴-۰۶
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

دوره رایگان

عنوان جلسه

روانشناسی استاد ترکمن

سرفصل مطالب این جلسه : روانشناسی استاد ترکمن
۱۴۰۰-۰۴-۰۶
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی استاد عزیزآبادی

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی استاد عزیزآبادی
۱۴۰۰-۰۴-۰۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

دوره رایگان

عنوان جلسه

علوم و فنون ادبی استاد عطری

سرفصل مطالب این جلسه : علوم و فنون ادبی استاد عطری
۱۴۰۰-۰۴-۰۷
ساعت : ۱۷:۳۰

جلسه 9

جلسه 9

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات استاد افخمی

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات استاد افخمی
۱۴۰۰-۰۴-۰۷
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 10

جلسه 10

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی استاد کریمی نیا

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی استاد کریمی نیا
۱۴۰۰-۰۴-۰۸
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات استاد احمدنیا

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات استاد احمدنیا
۱۴۰۰-۰۴-۰۸
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 12

جلسه 12

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک استاد سبز میدانی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک استاد سبز میدانی
۱۴۰۰-۰۴-۰۹
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 13

جلسه 13

دوره رایگان

عنوان جلسه

جامعه شناسی استاد تیموریان

سرفصل مطالب این جلسه : جامعه شناسی استاد تیموریان
۱۴۰۰-۰۴-۰۹
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

دوره رایگان

عنوان جلسه

دین و زندگی استاد کاغذی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی استاد کاغذی
۱۴۰۰-۰۴-۰۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی استاد بختیاری

سرفصل مطالب این جلسه : عربی استاد بختیاری
۱۴۰۰-۰۴-۱۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست شناسی استاد پناهی شایق

سرفصل مطالب این جلسه : زیست شناسی استاد پناهی شایق
۱۴۰۰-۰۴-۱۰
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی استاد غلامی

سرفصل مطالب این جلسه : عربی استاد غلامی
۱۴۰۰-۰۴-۱۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست شناسی استاد معصوم نیا

سرفصل مطالب این جلسه : زیست شناسی استاد معصوم نیا
۱۴۰۰-۰۴-۱۲
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

دوره رایگان

عنوان جلسه

معارف استاد رضایی بقا

سرفصل مطالب این جلسه : معارف استاد رضایی بقا
۱۴۰۰-۰۴-۱۲
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 20

جلسه 20

دوره رایگان

عنوان جلسه

فلسفه و منطق استاد سه دهی

سرفصل مطالب این جلسه : فلسفه و منطق استاد سه دهی
۱۴۰۰-۰۴-۱۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

دوره رایگان

عنوان جلسه

زبان انگلیسی استاد محمدی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی استاد محمدی
۱۴۰۰-۰۴-۱۴
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

دوره رایگان

عنوان جلسه

زبان انگلیسی استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی استاد عظیمی
۱۴۰۰-۰۴-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی استاد کیومرثی

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی استاد کیومرثی
۱۴۰۰-۰۴-۱۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی استاد عمید
۱۴۰۰-۰۴-۱۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

دوره رایگان

عنوان جلسه

هندسه و گسسته استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه و گسسته استاد عمید
۱۴۰۰-۰۴-۱۵
ساعت : ۱۹:۳۰

جلسه 26

جلسه 26

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی استاد مومن زاده

سرفصل مطالب این جلسه : عربی استاد مومن زاده
۱۴۰۰-۰۴-۱۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی استاد بلغاک

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی استاد بلغاک
۱۴۰۰-۰۴-۱۶
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 28

جلسه 28

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی استاد غلامی جلسه دوم

سرفصل مطالب این جلسه : عربی استاد غلامی جلسه دوم
۱۴۰۰-۰۴-۱۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی استاد عزیزآبادی 2

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی استاد عزیزآبادی 2
۱۴۰۰-۰۴-۱۹
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 458

جلسه 458

عنوان جلسه

uyuyu

سرفصل مطالب این جلسه : uyuyuyu
۱۴۰۱-۰۴-۱۱
ساعت : ۱۸:۳۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
کلاس فوق العاده 2
alt
9,500,000 ریال
نکته و تست فیزیک استاد ایرانشاهی
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • دما و گرما
 • فشار و ویژگی های ماده
 • حرکت نوسانی و امواج مکانیکی
 • امواج الکترومغناطیس+صوت + بازتاب و شکست
 • فیزیک اتمی و هسته ای
 • دینامیک
 • حرکت شناسی
 • الکتریسیته ساکن
 • مدارالکتریکی
 • مغناطیس و القا+کار و انرژی
 • فوق العاده شماره 1 ویژه رشته ریاضی (ترمودینامیک)
 • مثال حل شده های دینامیک
 • ادامه سقوط آزاد(ویژه دانش آموزان رشته ریاضی)
 • دینامیک (اصطحکاک)
alt
8,500,000 ریال
نکته و تست اقتصاد استاد بیگی
سرفصل مطالب
 • راه حل های تستی مسائل سود،ضرر و زیان/نکات کامل منحنی عرضه و تقاضا
 • راه حل های تستی مسائل و نکات مهم متن کتاب درسی بخش 1(قسمت دوم)
 • راه حل های تستی مسائل و نکات مهم متن کتاب درسی بخش 2
 • راه حل های تستی مسائل و نکات مهم متن کتاب درسی بخش 3
 • راه حل های تستی مسائل و نکات مهم متن کتاب درسی بخش 4
 • جمع بندی بخش 1 و 2 با حل سوالات کنکور 1400(قسمت اول)
 • جمع بندی بخش 1 و 2 با حل سوالات کنکور 1400(قسمت دوم)
 • جمع بندی بخش 3 و 4 و 5 با حل سوالات کنکور 1400
alt
رایگان
جلسات صفر نکته و تست
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی و حسابان استاد آرش عمید
 • جلسه صفر نکته و تست دین و زندگی-استاد رضایی بقا
 • جلسه صفر نکته و تست هندسه و گسسته استاد آرش عمید
 • جلسه صفر نکته و تست استاد افخمی
 • جلسه صفر نکته و تست عربی استاد بختیاری
 • جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی استاد بلغاک
 • جلسه صفر فیزیک ایرانشاهی
 • جلسه صفر نکته و تست جامعه شناسی استاد تیموریان
 • جلسه صفر نکته و تست روان شناسی استاد ترکمن
 • جلسه صفر نکته و تست علوم و فنون استاد عطری
 • جلسه صفر نکته و تست ادبیات استاد عطری
 • جلسه صفر نکته و تست فیزیک استاد علیپور
 • جلسه صفر نکته و تست زبان استاد محمدی
 • جلسه صفر نکته و تست دین و زندگی استاد کاغذی
 • جلسه صفر نکته و تست ادبیات استاد احمدنیا
 • جلسه صفر نکته و تست عربی استاد غلامی
 • جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی استاد حمزه لویی
 • جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی استاد عزیزخانی
 • جلسه صفر نکته و تست ریاضی انسانی استاد عزیزخانی
 • جلسه صفر نکته و تست شیمی استاد زارعی
 • جلسه صفر نکته و تست زیست شناسی استاد پناهی شایق
 • جلسه صفر نکته و تست فیزیک استاد سبزمیدانی
 • جلسه صفر نکته و تست شیمی استاد عزیز آبادی
 • جلسه صفر نکته و تست فلسفه و منطق استاد سه دهی
alt
7,500,000 ریال
نکته و تست دین و زندگی استاد رضایی بقا
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر نکته و تست
 • درس 1 تا 5 دهم
 • درس6 تا 10دهم
 • درس11و12 دهم و درس 1تا3 یازدهم
 • درس 4 تا 8 یازدهم
 • درس 9 تا 12 یازدهم و درس 1 دوازدهم
 • درس 2 تا 4 دوازدهم
 • درس 5تا 7 دوازدهم
 • درس 8 تا 10 دوازدهم
 • جلسه دهم
 • مباحث باقی مانده از دینی (آفلاین)
alt
رایگان
آی استارت آی کلاس
سرفصل مطالب
 • کارگاه مشاوره مهندس پازوکی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • شیمی استاد عزیزآبادی
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • ادبیات استاد افخمی
 • ریاضی استاد کریمی نیا
 • ادبیات استاد احمدنیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • دین و زندگی استاد کاغذی
 • عربی استاد بختیاری
 • زیست شناسی استاد پناهی شایق
 • عربی استاد غلامی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • معارف استاد رضایی بقا
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • شیمی استاد کیومرثی
 • ریاضی استاد عمید
 • هندسه و گسسته استاد عمید
 • عربی استاد مومن زاده
 • ریاضی استاد بلغاک
 • عربی استاد غلامی جلسه دوم
 • شیمی استاد عزیزآبادی 2
 • uyuyu
alt
رایگان
برای شروع هنوز دیر نیست
سرفصل مطالب
 • ریاضیات کنکور استاد عمید
 • گسسته کنکور استاد عمید
 • شیمی کنکور استاد کیومرثی
 • دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
 • زیست کنکور استاد پناهی شایق
 • زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
 • ادبیات کنکور استاد احمدنیا
 • دین و زندگی کنکور استاد رضایی بقا
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • ریاضی استاد بلغاک
 • شیمی کنکور استاد عزیزآبادی
 • ادبیات کنکور استاد عطری
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • هندسه استاد عمید
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • عربی استاد مومن زاده
 • عربی انسانی استاد بختیاری
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ادبیات استاد افخمی
alt
رایگان
کارگاه های جمع بندی نیم سال
سرفصل مطالب
 • کارگاه جمع بندی فیزیک استاد علیپور
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول عربی استاد غلامی
 • کارگاه جمع بندی ریاضی 12 ( تابع ) استاد عمید
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول عربی استاد غلامی - بخش 2
 • رويداد پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول فيزيك-سبزميداني
 • پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات - دکتر احمدنیا
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول زیست - استاد پناهی شایق
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات - استاد افخمی
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ریاضی انسانی - استاد عزیزخانی
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول شیمی - استاد عزیزآبادی
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ریاضی - استاد بلغاک
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول زبان - استاد محمدی
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ریاضی - استاد عمید
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ادبیات - استاد عطری
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول گسسته - استاد عمید
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ریاضی - استاد حمزه لویی
 • کارگاه مشاوره ای هنر آزمون دادن و استراتژی های جدید در نیمه دوم
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول معارف - استاد کاغذی
alt
9,500,000 ریال
نکته و تست ریاضیات استاد عمید
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • معادلات
 • اتمام معادلات و شروه نامعادلات
 • اتمام نامعادلات و شروع تابع
 • تابع
 • اتمام تابع
 • (پیش نیازهای شمارش و هندسه در این جلسه قرار گرفته است) شروع مثلثات
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم
 • مشتق
 • اتمام مشتق و شروع کاربرد مشتق
 • هندسه پایه
 • جلسه پانزدهم
 • احتمال
 • دایره-بیضی-سهمی
 • مباحث حسابان(به ترتیب مثلثات1-مثلثات2-هم ارزی-مجانب قائم-مجانب افقی)
 • آمار و دنباله
alt
9,500,000 ریال
نکته و تست فیزیک استاد سبزه میدانی