دوره آموزشی

تعداد جلسات کلاس
مجموع ساعت تدریس
شروع کلاس ها
تعداد شرکت کنندگان

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
80,000,000 ریال
پکیج پلاتین
alt
60,000,000 ریال
پکیج طلایی
alt
40,000,000 ریال
پکیج نقره ای
alt
20,000,000 ریال
پکیج برنزی
alt
50,000,000 ریال
پکیج دروس تخصصی
alt
30,000,000 ریال
پکیج دروس عمومی
alt
رایگان
دوره جینجر 1400
سرفصل مطالب
 • شیمی کنکور با تدریس استاد عزیزآبادی
 • ریاضی کنکورتجربی با تدریس استاد عمید
 • زبان انگلیسی با تدریس استاد ارشاد عظیمی
 • ریاضی کنکورتجربی با تدریس استاد خوانچه زر
 • عربی کنکور با تدریس استاد مومن زاده
 • هندسه و گسسته کنکور با تدریس استاد عمید
 • فیزیک کنکور با تدریس استاد عباسی
 • زیست کنکور با تدریس استاد رضا امیر
 • دینی کنکور با تدریس استاد کاغذی
 • فیزیک کنکور با تدریس استاد سبزمیدانی
 • زیست کنکور با تدریس استاد مجاهد
 • حسابان کنکور با تدریس استاد ایزدپناه
 • ادبیات کنکور با تدریس استاد احمدنیا
alt
5,000,000 ریال
آزمون آنلاین آی کلاس
alt
7,500,000 ریال
عربی کنکور استاد مؤمن زاده
سرفصل مطالب
 • عربی پیشرو 1400
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش اوّل
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش دوّم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش سوّم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش چهارم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش پنجم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش ششم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش هفتم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش هشتم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش نهم (پایان ترجمه و تعریب)
 • ( دوازدهم ) متن درس یک دوازدهم و نکات آن و حلّ تست ترجمه و تعریب از آن
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش دهم (پایان ترجمه و تعریب)
 • ( دوازدهم ) قواعد درس یک دوازدهم + حلّ تست قواعد درس یک دوازدهم
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
alt
5,000,000 ریال
مشاوره و برنامه ریزی
سرفصل مطالب
 • جلسه پیشرو
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم