دوره آموزشی

40 تعداد جلسات کلاس
90 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد دکتر عباسی:

 مؤلف کتاب فیزیک ستونی در انتشارات مبتکران

مؤلف کتاب فیزیک در انتشارات تخته سیاه و کاگو

اولین سرگروه آزمون های سراسری گاج و طراح آزمون های قلم چی از سال 90 تا کنون

برگزارکننده پرجمعیت ترین همایش های کنکوری جنوب کشور

 

درس فیزیک کنکور برای دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی که طی 90 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس می شود.

 

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 00

جلسه 00

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک پیشرو 1400

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک پیشرو 1400
۱۳۹۹-۰۴-۱۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۵-۱۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۵-۱۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۶-۰۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۶-۱۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۶-۲۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۷-۰۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۷-۱۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۷-۲۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۷-۲۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۰۴
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۱۱
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۱۸
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۲۵
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۰۲
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۰۹
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۱۶
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۱۲
ساعت : ۱۰:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۱۴
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۱
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۸
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۲
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۱
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۳
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۵
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۲
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۷
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۴
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۰۷
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۱۰
ساعت : ۱۹:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
شیمی کنکور استاد عزیزآبادی
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
فیزیک کنکور-استاد عباسی
سرفصل مطالب
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
حسابان-استاد ایزد پناه
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاوره و برنامه ریزی کنکور (دکتر جعفرقلی)
سرفصل مطالب
 • مشاوره و برنامه ریزی کنکور (دکتر جعفرقلی)
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
alt
رایگان
عربی
سرفصل مطالب
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور