دوره آموزشی

دوره آنلاین
شیمی کنکور استاد عزیز آبادی

مدرس : احسان عزیز آبادی

40 تعداد جلسات کلاس
90 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد عزیز آبادی:

درس شیمی که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد احسان عزیزآبادی با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد

تالیفات :
کتاب جی بی مسائل کنکور انتشارات خیلی سبز
کتاب جی بی دهم انتشارات خیلی سبز
کتاب شب امتحان یازدهم انتشارات خیلی سبز
کتاب شب امتحان دوازدهم انتشارات خیلی سبز
کتاب ۲۰ کنکور تا کنکور رشته تجربی انتشارات خوشخوان
کتاب ۲۰ کنکور تا کنکور رشته ریاضی انتشارات خوشخوان
کتاب آموزش دهم انتشارات خوشخوان
کتاب آموزش یازدهم انتشارات خوشخوان
کتاب تست دهم انتشارات خوشخوان
کتاب تست یازدهم انتشارات خوشخوان
کتاب زرد قلم چی (چاپ سال ۹۰ )

سابقه تدریس:
دبیرستان علامه حلی ۱ ، ۲ ، ۳ و ۸ و دبیرستان فرزانگان
دبیرستان مهدوی و ابوعلی سینا
دبیرستان کوشش و روشنگران
دبیرستان دانشور و مهرنامی نوین
دبیرستان خیام البرز و تلاش
دبیرستان احسان و علامه امینی
دبیرستان فراست و رشد
مدرس شیمی اموزشگاه نسل امید کاشان
مدرس شیمی آموزشگاه نور اروند آبادان
مدرس شیمی آموزشگاه سلام دانش اهواز
مدرس شیمی آموزشگاه آرمان همدان
مدرس شیمی آموزشگاه آرمان دانش تهران

سوابق کاری :
مسئول سابق دپارتمان المپیاد شیمی دبیرستان انرژی اتمی و مجموعه مدارس سلام
مسئول سابق دپارتمان شیمی دبیرستان علامه حلی ۲
مسئول گروه شیمی انتشارات خوشخوان
طراحی سوالات آزمونهای قلم چی و مدارس برتر

سوابق تحصیلی؛
فارغ التحصیل مرکز آموزشی تیزهوشان شهید بهشتی
پذیرفته شده مرحله اول المپیاد شیمی کشوری
لیسانس شیمی از دانشگاه شهید بهشتی

 

درس شیمی کنکور برای دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی که طی 90 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس می شود.

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه پیشرو

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه پیشرو
۱۳۹۹-۰۴-۲۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی دهم

سرفصل مطالب این جلسه : ذرات زیر اتمیمقدمه فصل 1ایزوتوپ ها
۱۳۹۹-۰۵-۰۴
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی دهم

سرفصل مطالب این جلسه : ایزوتوپ هاطبقه بندی عناصرشمارش ذره از روی جرم
۱۳۹۹-۰۵-۱۱
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

شیمی دهم

سرفصل مطالب این جلسه : نور کلید شناخت جهاننشر نور وطیف نشریطیف نشری خطیساختار لایه ای و مدل کوانتمی اتم
۱۳۹۹-۰۵-۱۸
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

شیمی دهم

سرفصل مطالب این جلسه : ترتیب پر شدن زیر لایه هالایه ظرفیت اتم
۱۳۹۹-۰۵-۲۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

شیمی دهم

سرفصل مطالب این جلسه : دسته بندی عنصر هاآرایش الکترونی ذرات باردارترکیب یونینام گذاری ترکیب یونی
۱۳۹۹-۰۶-۰۱
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

شیمی دهم

سرفصل مطالب این جلسه : نام گذاری ترکیبات یونیساختار لوییس
۱۳۹۹-۰۶-۱۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

شیمی دهم

سرفصل مطالب این جلسه : رسم ساختار لوییس
۱۳۹۹-۰۶-۲۲
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مقدمه فصل
۱۳۹۹-۰۷-۰۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : ساختار مولکولی صابون ها
۱۳۹۹-۰۷-۱۲
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

شیمی پایه

سرفصل مطالب این جلسه : استوکیومتری واکنش
۱۳۹۹-۰۷-۱۹
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : صابون هاانواع صابونمخلوط هادر جست و جوی پاک کننده جدیدپاک کننده های خورنده
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

شیمی پایه

سرفصل مطالب این جلسه : استوکیومتری واکنششرایط استاندارد گاز ها
۱۳۹۹-۰۸-۱۰
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

شیمی پایه-شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : استوکیومتری واکنشاسید و بازیونش اسید و باز
۱۳۹۹-۰۸-۱۷
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مسائل صابونانواع انحلال
۱۳۹۹-۰۸-۲۴
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : محلول الکترولیتقدرت اسیدیدرجه یونش و درصد یونشphمسائل اولیهph
۱۳۹۹-۰۸-۳۰
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مسائل درصد یونش و درجه یونش
۱۳۹۹-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مسائل اسید و بازثابت و تفکیک یونی
۱۳۹۹-۰۹-۰۷
ساعت : ۰۹:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مسائل اسید و باز
۱۳۹۹-۰۹-۰۸
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مسائل اسید و باز
۱۳۹۹-۰۹-۱۴
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : الکترو شیمیعدد اکسایش
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : عدد اکسایش کربنتعریف اکسایش و کاهش
۱۳۹۹-۰۹-۲۱
ساعت : ۱۰:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

همایش گاوزبون شیمی

سرفصل مطالب این جلسه : همایش گاوزبون شیمی
۱۳۹۹-۰۹-۲۲
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : سلول گالوانیسری e صفرSHE
۱۳۹۹-۰۹-۲۷
ساعت : ۰۸:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : لیتیم فلزی ارزشمندسلول سوختیبرقکافت آب
۱۳۹۹-۱۰-۰۶
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : خوردگی آهنحلبی
۱۳۹۹-۱۰-۱۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۱۳
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۰
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۷
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۰۴
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۱
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۲
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۹
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 36

جلسه 36

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۶
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 37

جلسه 37

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۳
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 38

جلسه 38

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۰۷
ساعت : ۰۹:۰۰

جلسه 39

جلسه 39

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۰۸
ساعت : ۰۹:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی