دوره آموزشی

دوره آنلاین
شیمی کنکور استاد عزیز آبادی

مدرس : احسان عزیز آبادی

40 تعداد جلسات کلاس
90 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد عزیز آبادی:

درس شیمی که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد احسان عزیزآبادی با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد

تالیفات :
کتاب جی بی مسائل کنکور انتشارات خیلی سبز
کتاب جی بی دهم انتشارات خیلی سبز
کتاب شب امتحان یازدهم انتشارات خیلی سبز
کتاب شب امتحان دوازدهم انتشارات خیلی سبز
کتاب ۲۰ کنکور تا کنکور رشته تجربی انتشارات خوشخوان
کتاب ۲۰ کنکور تا کنکور رشته ریاضی انتشارات خوشخوان
کتاب آموزش دهم انتشارات خوشخوان
کتاب آموزش یازدهم انتشارات خوشخوان
کتاب تست دهم انتشارات خوشخوان
کتاب تست یازدهم انتشارات خوشخوان
کتاب زرد قلم چی (چاپ سال ۹۰ )

سابقه تدریس:
دبیرستان علامه حلی ۱ ، ۲ ، ۳ و ۸ و دبیرستان فرزانگان
دبیرستان مهدوی و ابوعلی سینا
دبیرستان کوشش و روشنگران
دبیرستان دانشور و مهرنامی نوین
دبیرستان خیام البرز و تلاش
دبیرستان احسان و علامه امینی
دبیرستان فراست و رشد
مدرس شیمی اموزشگاه نسل امید کاشان
مدرس شیمی آموزشگاه نور اروند آبادان
مدرس شیمی آموزشگاه سلام دانش اهواز
مدرس شیمی آموزشگاه آرمان همدان
مدرس شیمی آموزشگاه آرمان دانش تهران

سوابق کاری :
مسئول سابق دپارتمان المپیاد شیمی دبیرستان انرژی اتمی و مجموعه مدارس سلام
مسئول سابق دپارتمان شیمی دبیرستان علامه حلی ۲
مسئول گروه شیمی انتشارات خوشخوان
طراحی سوالات آزمونهای قلم چی و مدارس برتر

سوابق تحصیلی؛
فارغ التحصیل مرکز آموزشی تیزهوشان شهید بهشتی
پذیرفته شده مرحله اول المپیاد شیمی کشوری
لیسانس شیمی از دانشگاه شهید بهشتی

 

درس شیمی کنکور برای دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی که طی 90 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس می شود.

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه پیشرو

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه پیشرو
۱۳۹۹-۰۴-۲۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی دهم

سرفصل مطالب این جلسه : ذرات زیر اتمیمقدمه فصل 1ایزوتوپ ها
۱۳۹۹-۰۵-۰۴
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی دهم

سرفصل مطالب این جلسه : ایزوتوپ هاطبقه بندی عناصرشمارش ذره از روی جرم
۱۳۹۹-۰۵-۱۱
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

شیمی دهم

سرفصل مطالب این جلسه : نور کلید شناخت جهاننشر نور وطیف نشریطیف نشری خطیساختار لایه ای و مدل کوانتمی اتم
۱۳۹۹-۰۵-۱۸
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

شیمی دهم

سرفصل مطالب این جلسه : ترتیب پر شدن زیر لایه هالایه ظرفیت اتم
۱۳۹۹-۰۵-۲۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

شیمی دهم

سرفصل مطالب این جلسه : دسته بندی عنصر هاآرایش الکترونی ذرات باردارترکیب یونینام گذاری ترکیب یونی
۱۳۹۹-۰۶-۰۱
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

شیمی دهم

سرفصل مطالب این جلسه : نام گذاری ترکیبات یونیساختار لوییس
۱۳۹۹-۰۶-۱۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

شیمی دهم

سرفصل مطالب این جلسه : رسم ساختار لوییس
۱۳۹۹-۰۶-۲۲
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مقدمه فصل
۱۳۹۹-۰۷-۰۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : ساختار مولکولی صابون ها
۱۳۹۹-۰۷-۱۲
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

شیمی پایه

سرفصل مطالب این جلسه : استوکیومتری واکنش
۱۳۹۹-۰۷-۱۹
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : صابون هاانواع صابونمخلوط هادر جست و جوی پاک کننده جدیدپاک کننده های خورنده
۱۳۹۹-۰۸-۰۳
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

شیمی پایه

سرفصل مطالب این جلسه : استوکیومتری واکنششرایط استاندارد گاز ها
۱۳۹۹-۰۸-۱۰
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

شیمی پایه-شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : استوکیومتری واکنشاسید و بازیونش اسید و باز
۱۳۹۹-۰۸-۱۷
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مسائل صابونانواع انحلال
۱۳۹۹-۰۸-۲۴
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : محلول الکترولیتقدرت اسیدیدرجه یونش و درصد یونشphمسائل اولیهph
۱۳۹۹-۰۸-۳۰
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مسائل درصد یونش و درجه یونش
۱۳۹۹-۰۹-۰۱
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مسائل اسید و بازثابت و تفکیک یونی
۱۳۹۹-۰۹-۰۷
ساعت : ۰۹:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مسائل اسید و باز
۱۳۹۹-۰۹-۰۸
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مسائل اسید و باز
۱۳۹۹-۰۹-۱۴
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : الکترو شیمیعدد اکسایش
۱۳۹۹-۰۹-۱۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : عدد اکسایش کربنتعریف اکسایش و کاهش
۱۳۹۹-۰۹-۲۱
ساعت : ۱۰:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

همایش گاوزبون شیمی

سرفصل مطالب این جلسه : همایش گاوزبون شیمی
۱۳۹۹-۰۹-۲۲
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : سلول گالوانیسری e صفرSHE
۱۳۹۹-۰۹-۲۷
ساعت : ۰۸:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : لیتیم فلزی ارزشمندسلول سوختیبرقکافت آب
۱۳۹۹-۱۰-۰۶
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

شیمی دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : خوردگی آهنحلبی
۱۳۹۹-۱۰-۱۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۱۳
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۰
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۷
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۰۴
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۱
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۲
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

شیمی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۹
ساعت : ۱۵:۳۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست ادبیات 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • آرایه ادبی(جناس و تضاد، پارادوکس، حس آمیزی)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(اسلوب معادله)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(تشبیه ، استعاره)+دستور(وابسته های پیشین و پسین و ترکیب اضافی و وصفی)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(مجاز، کنایه)+دستور(وابسته های وابسته)+قرائت معنایی+لغت و ‏املاء
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست معارف اسلامی 1400
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست عربی 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • قواعد انواع فعل+ انواع لا
 • جملات شرطی+ ترجمه جملات شرطی
 • قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
 • قواعد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم مبالغه، اسم تفضیل
 • قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
 • قواعد معلوم و مجهول
 • قواعد درس 3 دوازدهم
 • قواعد درس 3 دوازدهم
 • تست واژگان
 • درک مطلب
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست ریاضی تجربی و حسابان 1400
سرفصل مطالب
 • نکته و تست ریاضی تجربی 1400
 • معادله و تعیین علامت
 • تابع
 • تابع
 • مثلثات
 • لگاریتم+دنباله مجموعه+توان های گویا و عبارت های جبری
 • حد
 • بررسی کنکور و آزمون های جامع
 • هندسه تحلیلی+هندسه دوازدهم
 • هندسه یازدهم
 • شمارش+ احتمال دهم
 • احتمال یازدهم+احتمال دوازدهم
 • مشتق و کاربرد مشتق
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست هندسه 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • ماتریس
 • مقاطع مخروطی
 • بردار
 • فصل(1)+قسمت اول فصل(2)
 • قسمت دوم فصل(2)+فصل3
 • فصل4
 • فصل1
 • فصل1
 • فصل 2
 • فصل 3
 • مرور آزمون های جامع کنکور های سال های گذشته
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست گسسته 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • نظریه اعداد
 • نظریه اعداد
 • گراف
 • شمارش دهم+ دوازدهم
 • منطق+مجموعه
 • احتمال
 • آمار
 • مرور ازمون های جامع+ کنکور های سال 98 و 99
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست زبان انگلیسی 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • درس ۱ دوازدهم (بخش اول‎)‎
 • درس ۱ دوازدهم (بخش دوم تا چهارم‎)‎
 • درس ۲ دوازدهم (بخش اول‎)‎
 • درس ۲ دوازدهم (بخش دوم‎)‎
 • درس ۳ دوازدهم
 • آموزش درک مطلب
 • آموزش کلوز تست و تمرین درک مطلب
 • درس‌های 1 و 2 دهم
 • درس‌های ۳ و ۴ دهم
 • درس‌های ۱ تا ۳ یازدهم
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست زیست 1400
سرفصل مطالب
 • نکته و تست زیست 1400
 • ‏ فصل ۱ تا ۳ دهم
 • فصل ۴ و ۵ دهم
 • فصل ۶ و ۷ دهم
 • فصل ۱ و ۲ یازدهم
 • فصل ۳ تا ۵ یازدهم
 • فصل ۸ و ۹ یازدهم
 • فصل ۱ و ۲ دوازدهم
 • فصل ۳ و ۴ دوازدهم
 • فصل ۵ و ۶ دوازدهم
 • فصل ۷ و ۸ دوازدهم
 • آزمون کلی
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست فیزیک 1400
سرفصل مطالب
 • فصل۱ دهم:فیزیک و اندازه‌گیری
 • فصل۳ دهم:کار و انرژی و توان
 • ادامهٔ فصل۴دهم:دما و گرما
 • فصل۱دوازدهم:حرکت بر خط راست
 • ادامهٔ فصل۱دوازدهم
 • ادامهٔ فصل۲دوازدهم(ویژهٔ ریاضی)
 • ادامهٔ فصل۳دوازدهم
 • فصل۴رشتهٔ ریاضی و ادامهٔ فصل۳ رشتهٔ تجربی دوازدهم:برهم‌کنش‌های موج
 • فصل۵ رشتهٔ ریاضی و فصل۴رشتهٔ تجربی دوازدهم:آشنایی با فیزیک اتمی
 • فصل۱یازدهم:الکتریسیتهٔ ساکن
 • فصل۲یازدهم:جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
 • فصل۳یازدهم:مغناطیس فصل۴رشتهٔ ریاضی
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست فیزیک - 1400 استاد سادات