دوره آموزشی

30 تعداد جلسات کلاس
60 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد کاغذی:

درس دین و زندگی که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد کاغذی با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می :گیرد

 

30سال تدریس در مناطق:1.2.3.4.5.6.13.14

منطقه1:مهدوی-منطقه 2:فرزانگان هفت-منطقه3:نوآور نمونه روشنگران

منطقه4:صبا.تلاش-منطقه 5:افاق-منطقه 6:آریان جامی

همچنین تدریس در بهترین مدارس شیراز/اهواز/تیزهوشان اصفهان

مولف کتاب خط فکری نشر دریافت

مولف تست های قلم چی

مولف تست های مدیا هنر کل کشور

 

درس دینی کنکور برای دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی که طی 60 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس می شود.

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 00

جلسه 00

دوره رایگان

عنوان جلسه

دین و زندگی پیشرو 1400

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی پیشرو 1400
۱۳۹۹-۰۴-۱۷
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

تدریس درس 1 سال دهم + بخشی از درس 2 سال دهم

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس درس 1 سال دهم + بخشی از درس 2 سال دهم
۱۳۹۹-۰۵-۰۸
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

اتمام درس 2 سال دهم + آزمون درس 1 و 2

سرفصل مطالب این جلسه : اتمام درس 2 سال دهم + آزمون درس 1 و 2
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

تدریس درس 3و4 سال دهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس 3 دهمدرس 4 دهم
۱۳۹۹-۰۵-۲۲
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

تدریس درس 5 سال دهم + تدریس از درس 6 سال دهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس 5 دهمدرس 6 دهم
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

درس 7 دهم -درس 8 دهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس 7 دهم درس 8 دهم
۱۳۹۹-۰۶-۱۲
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

ادامه درس 8 دهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس 8 دهم
۱۳۹۹-۰۶-۱۹
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

تدریس درس 9 سال دهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس 9 سال دهم
۱۳۹۹-۰۷-۰۲
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

درس یک دوازدهم -درس یازدهم دهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس یک دوازدهمدرس یازدهم دهم
۱۳۹۹-۰۷-۰۹
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

مرور 1 دوازدهم -درس 10 دهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس یک دین و زندگی دوازدهمدرس دهم دین و زندگی دهم
۱۳۹۹-۰۷-۱۶
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

تدریس درس 1 سال یازدهم + تدریس بخشی از درس 2 سال یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : برگزاری کلاس از طریق لینک پیامک شده
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

اتمام درس 2 سال یازدهم + آزمون درس 1 و 2 + تدریس درس 1 و 2 یازدهم+تدریس درس 3 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : اتمام درس 2 سال یازدهم + آزمون درس 1 و 2 + تدریس درس 1 و 2 یازدهم+تدریس درس 3 یازدهم
۱۳۹۹-۰۷-۳۰
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

اتمام درس 3 سال یازدهم + تدریس درس 4 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : اتمام درس 3 سال یازدهم + تدریس درس 4 یازدهم
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

آزمون درس 3 و 4 سال یازدهم + تدریس درس 5 سال یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : آزمون درس 3 و 4 سال یازدهم + تدریس درس 5 سال یازدهم
۱۳۹۹-۰۸-۱۴
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

تدریس درس 6 سال یازدهم + تست درس 5 و 6

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگیتدریس درس 6 سال یازدهم + تست درس 5 و 6
۱۳۹۹-۰۸-۲۱
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

تدریس درس 7 سال یازدهم + تدریس بخشی از درس 8 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس درس 7 سال یازدهم + تدریس بخشی از درس 8 یازدهم
۱۳۹۹-۰۸-۲۸
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

آزمون درس 7 و 8 سال یازدهم + تدریس درس 9

سرفصل مطالب این جلسه : آزمون درس 7 و 8 سال یازدهم + تدریس درس 9
۱۳۹۹-۰۹-۰۵
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

مرور درس 9 یازدهم + تدریس درس 10 سال یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : مرور درس 9 یازدهم + تدریس درس 10 سال یازدهم
۱۳۹۹-۰۹-۱۲
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

دین و زندگی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی
۱۳۹۹-۰۹-۱۹
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

دین و زندگی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی
۱۳۹۹-۱۰-۰۳
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

دین و زندگی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی
۱۳۹۹-۱۰-۱۷
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

دین و زندگی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی
۱۳۹۹-۱۰-۲۴
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

دین و زندگی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی
۱۳۹۹-۱۱-۰۱
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

دین و زندگی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی
۱۳۹۹-۱۱-۰۸
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

دین و زندگی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی
۱۳۹۹-۱۱-۱۵
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

دین و زندگی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی
۱۳۹۹-۱۱-۲۲
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

دین و زندگی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی
۱۳۹۹-۱۱-۲۹
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

دین و زندگی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی
۱۳۹۹-۱۲-۰۶
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

دین و زندگی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی
۱۳۹۹-۱۲-۱۳
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

دوره رایگان

عنوان جلسه

آزمون جامع یازدهم و تحلیل

سرفصل مطالب این جلسه : آزمون جامع یازدهم و تحلیل
۱۳۹۹-۱۲-۲۰
ساعت : ۱۹:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست ادبیات 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • آرایه ادبی(جناس و تضاد، پارادوکس، حس آمیزی)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(اسلوب معادله)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(تشبیه ، استعاره)+دستور(وابسته های پیشین و پسین و ترکیب اضافی و وصفی)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(مجاز، کنایه)+دستور(وابسته های وابسته)+قرائت معنایی+لغت و ‏املاء
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست معارف اسلامی 1400
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست عربی 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • قواعد انواع فعل+ انواع لا
 • جملات شرطی+ ترجمه جملات شرطی
 • قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
 • قواعد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم مبالغه، اسم تفضیل
 • قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
 • قواعد معلوم و مجهول
 • قواعد درس 3 دوازدهم
 • قواعد درس 3 دوازدهم
 • تست واژگان
 • درک مطلب
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست ریاضی تجربی و حسابان 1400
سرفصل مطالب
 • نکته و تست ریاضی تجربی 1400
 • معادله و تعیین علامت
 • تابع
 • تابع
 • مثلثات
 • لگاریتم+دنباله مجموعه+توان های گویا و عبارت های جبری
 • حد
 • بررسی کنکور و آزمون های جامع
 • هندسه تحلیلی+هندسه دوازدهم
 • هندسه یازدهم
 • شمارش+ احتمال دهم
 • احتمال یازدهم+احتمال دوازدهم
 • مشتق و کاربرد مشتق
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست هندسه 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • ماتریس
 • مقاطع مخروطی
 • بردار
 • فصل(1)+قسمت اول فصل(2)
 • قسمت دوم فصل(2)+فصل3
 • فصل4
 • فصل1
 • فصل1
 • فصل 2
 • فصل 3
 • مرور آزمون های جامع کنکور های سال های گذشته
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست گسسته 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • نظریه اعداد
 • نظریه اعداد
 • گراف
 • شمارش دهم+ دوازدهم
 • منطق+مجموعه
 • احتمال
 • آمار
 • مرور ازمون های جامع+ کنکور های سال 98 و 99
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست زبان انگلیسی 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • درس ۱ دوازدهم (بخش اول‎)‎
 • درس ۱ دوازدهم (بخش دوم تا چهارم‎)‎
 • درس ۲ دوازدهم (بخش اول‎)‎
 • درس ۲ دوازدهم (بخش دوم‎)‎
 • درس ۳ دوازدهم
 • آموزش درک مطلب
 • آموزش کلوز تست و تمرین درک مطلب
 • درس‌های 1 و 2 دهم
 • درس‌های ۳ و ۴ دهم
 • درس‌های ۱ تا ۳ یازدهم
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست زیست 1400
سرفصل مطالب
 • نکته و تست زیست 1400
 • ‏ فصل ۱ تا ۳ دهم
 • فصل ۴ و ۵ دهم
 • فصل ۶ و ۷ دهم
 • فصل ۱ و ۲ یازدهم
 • فصل ۳ تا ۵ یازدهم
 • فصل ۸ و ۹ یازدهم
 • فصل ۱ و ۲ دوازدهم
 • فصل ۳ و ۴ دوازدهم
 • فصل ۵ و ۶ دوازدهم
 • فصل ۷ و ۸ دوازدهم
 • آزمون کلی
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست فیزیک 1400
سرفصل مطالب
 • فصل۱ دهم:فیزیک و اندازه‌گیری
 • فصل۳ دهم:کار و انرژی و توان
 • ادامهٔ فصل۴دهم:دما و گرما
 • فصل۱دوازدهم:حرکت بر خط راست
 • ادامهٔ فصل۱دوازدهم
 • ادامهٔ فصل۲دوازدهم(ویژهٔ ریاضی)
 • ادامهٔ فصل۳دوازدهم
 • فصل۴رشتهٔ ریاضی و ادامهٔ فصل۳ رشتهٔ تجربی دوازدهم:برهم‌کنش‌های موج
 • فصل۵ رشتهٔ ریاضی و فصل۴رشتهٔ تجربی دوازدهم:آشنایی با فیزیک اتمی
 • فصل۱یازدهم:الکتریسیتهٔ ساکن
 • فصل۲یازدهم:جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
 • فصل۳یازدهم:مغناطیس فصل۴رشتهٔ ریاضی
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست فیزیک - 1400 استاد سادات