دوره آموزشی

30 تعداد جلسات کلاس
60 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد عظیمی:

مدرس درس زبان انگلیسی

رتبه 18 کنکور اختصاصی زبان

مدرس زبان کنکور دبیرستان تیزهوشان علامه حلی

مدرس کتاب های میکروطبقه بندی ، درک مطلب انگلیسی به همین سادگی و خط ویژه زبان انگلیسی انتشارات گاج

 

درس زبان کنکور برای دانش آموزان رشته ریاضی و تجربی که طی 60 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس می شود.

 

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 0

جلسه 0

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه پیشرو (بخش اول درس ١ دهم)

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه پیشرو (بخش اول درس ١ دهم)
۱۳۹۹-۰۴-۲۴
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

بخش دوم درس ١ دهم

سرفصل مطالب این جلسه : بخش دوم درس ١ دهم
۱۳۹۹-۰۵-۰۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

بخش اول درس ٢ دهم

سرفصل مطالب این جلسه : بخش اول درس ٢ دهم
۱۳۹۹-۰۵-۱۲
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

بخش دوم و سوم درس ٢ دهم

سرفصل مطالب این جلسه : بخش دوم و سوم درس ٢ دهم
۱۳۹۹-۰۵-۱۹
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

بخش اول و دوم درس ٣ دهم

سرفصل مطالب این جلسه : بخش اول و دوم درس ٣ دهم
۱۳۹۹-۰۵-۲۶
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

بخش سوم درس ٣ دهم

سرفصل مطالب این جلسه : بخش سوم درس ٣ دهم
۱۳۹۹-۰۶-۰۲
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

بخش اول درس ٤ دهم

سرفصل مطالب این جلسه : بخش اول درس ٤ دهم
۱۳۹۹-۰۶-۱۶
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

بخش دوم و سوم درس ٤ دهم

سرفصل مطالب این جلسه : بخش دوم و سوم درس ٤ دهم
۱۳۹۹-۰۶-۲۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

آزمون مروري دهم

سرفصل مطالب این جلسه : آزمون مروري دهم
۱۳۹۹-۰۷-۰۶
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

آموزش درك مطلب و كلوز تست

سرفصل مطالب این جلسه : آموزش درك مطلب و كلوز تست
۱۳۹۹-۰۷-۱۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

بخش اول درس ١ دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : بخش اول درس ١ دوازدهم
۱۳۹۹-۰۷-۲۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

زبان انگلیسی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی
۱۳۹۹-۰۷-۲۷
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

زبان انگلیسی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی
۱۳۹۹-۰۸-۰۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

زبان انگلیسی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی
۱۳۹۹-۰۸-۱۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

زبان انگلیسی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی
۱۳۹۹-۰۸-۱۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

زبان انگلیسی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی
۱۳۹۹-۰۸-۲۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

زبان انگلیسی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی
۱۳۹۹-۰۹-۰۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

زبان انگلیسی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی
۱۳۹۹-۰۹-۰۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

زبان انگلیسی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی
۱۳۹۹-۰۹-۱۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

زبان انگلیسی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی
۱۳۹۹-۰۹-۳۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

زبان انگلیسی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی
۱۳۹۹-۱۰-۰۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

زبان انگلیسی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی
۱۳۹۹-۱۰-۱۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

زبان انگلیسی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی
۱۳۹۹-۱۰-۲۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

زبان انگلیسی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی
۱۳۹۹-۱۰-۲۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

زبان انگلیسی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی
۱۳۹۹-۱۱-۰۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

زبان انگلیسی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی
۱۳۹۹-۱۱-۱۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

زبان انگلیسی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی
۱۳۹۹-۱۱-۱۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

زبان انگلیسی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی
۱۳۹۹-۱۲-۰۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

زبان انگلیسی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی
۱۳۹۹-۱۲-۱۰
ساعت : ۱۵:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
شیمی کنکور استاد عزیزآبادی
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
فیزیک کنکور-استاد عباسی
سرفصل مطالب
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
حسابان-استاد ایزد پناه
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاوره و برنامه ریزی کنکور (دکتر جعفرقلی)
سرفصل مطالب
 • مشاوره و برنامه ریزی کنکور (دکتر جعفرقلی)
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
alt
رایگان
عربی
سرفصل مطالب
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور