دوره آموزشی

40 تعداد جلسات کلاس
90 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد ایزدپناه:

رتبه٤٩ كنكور سراسرى سال 78

دانش آموخته مهندسى برق از دانشگاه تهران

٢٠ سال سابقه تدريس در مدارس تيزهوشان تهران،اهواز،زاهدان

مدرس دبيرستان حلى (١) ، نيكان و احسان تهران 

شهيد بهشتى، آيين و علوم ايران اهواز

 

سوابق آموزشى

سابقه ى تدريس و همكارى با ٣٨ مركز آموزشى معتبر از جمله علوى،مفيد(١)،امام صادق،صلحا،گسترش،خاتم 

مدير گروه رياضى موسسه گزينه دو

مولف كتاب ديفرانسيل پيشرفته ى انتشارات خيلى سبز

مولف كتاب صفر تا صد ديفرانسيل انتشارات خوشخوان

كارشناس برنامه ى تلوزيونى گزينه جوان

 

شايان ذكر است :

تا كنون ١١ رتبه ى تك رقمى از كلاسهاى رياضى ايشان بهره برده اند كه از آن جمله مى توان به: 

عليرضا سخايى راد رتبه ١ كنكور ٩٨

و كوشا جافريان رتبه ٣ كنكور ٩٥

سهراب مدنى رتبه ٦ كنكور ٩٣

محمد رضا صالحى رتبه ٩ كنكور ٩٥

آرمان آيت الهى رتبه ٤ كنكور ٩٣

حسين طاهرى رتبه ٧ كنكور ٩٢

مقداد ولايى رتبه ٧ كنكور ٨٤

سلمان فرجى رتبه ٣ كنكور ٨٦

محمد مرادى گتميرى رتبه ١ كنكور ٩٤

اشاره كرد.

 

درس حسابان  کنکور برای دانش آموزان رشته ریاضی که طی 90 جلسه کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور سراسری تدریس می شود.

 

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 00

جلسه 00

دوره رایگان

عنوان جلسه

حسابان پیشرو 1400

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان پیشرو 1400
۱۳۹۹-۰۴-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۵-۱۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۵-۲۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۵-۲۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۶-۰۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۶-۱۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۶-۲۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۶-۳۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۷-۰۴
ساعت : ۱۰:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۷-۰۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۷-۱۱
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۷-۱۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۷-۲۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۷-۲۸
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۰۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۰۹
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۱۲
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۱۶
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۱۹
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۲۳
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۲۶
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۳۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۰۳
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۰۷
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۱۰
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۱۷
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۲۴
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۰۹-۲۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۰۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۰۷
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۰۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 36

جلسه 36

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۱۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 37

جلسه 37

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۱۳
ساعت : ۲۰:۰۰

جلسه 38

جلسه 38

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 39

جلسه 39

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 40

جلسه 40

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۹
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 41

جلسه 41

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۰۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 42

جلسه 42

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۰۶
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 43

جلسه 43

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 44

جلسه 44

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۳
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 45

جلسه 45

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۷
ساعت : ۱۱:۰۰

جلسه 46

جلسه 46

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۰
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 47

جلسه 47

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 48

جلسه 48

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۷
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 49

جلسه 49

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 50

جلسه 50

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۴
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 51

جلسه 51

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۱
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 52

جلسه 52

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 53

جلسه 53

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۸
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 54

جلسه 54

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 55

جلسه 55

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۵
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 56

جلسه 56

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۹
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 57

جلسه 57

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۱۶
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 58

جلسه 58

عنوان جلسه

حسابان کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۲۱
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 59

جلسه 59

عنوان جلسه

کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : کاربرد مشتق
۱۴۰۰-۰۱-۲۲
ساعت : ۱۰:۰۰

جلسه 60

جلسه 60

عنوان جلسه

الگو و دنباله

سرفصل مطالب این جلسه : الگو و دنباله
۱۴۰۰-۰۱-۲۲
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 61

جلسه 61

عنوان جلسه

جلسه پایانی

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه پایانی
۱۴۰۰-۰۱-۲۳
ساعت : ۱۵:۳۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی