دوره آموزشی

40 تعداد جلسات کلاس
90 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۵-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

استاد سبزمیدانی:
۲۵سال سابقهٔ تدریس درس فیزیک
۲۰سال سابقهٔ تألیف کتاب‌های آموزش فیزیک
مؤلف ۲۹ کتاب آموزش فیزیک در انتشارات‌های اندیشه‌سازان، فار و خیلی‌سبز.
مدیر دپارتمان فیزیک انتشارات اندیشه‌سازان
مدیر تألیف انتشارات علمی فار
مدیر تألیف انتشارات خیلی‌سبز
تدریس در مدارس مناطق ۱، ۲، ۳، ۴ و۶ از جمله منظومهٔ خرد، شایستگان، اندیشه‌سازان و...

 

درس فیریک کنکور برای دانش آموزان رشته تجربی و ریاضی که طی 90 ساعت کلیه مباحث دهم ، یازدهم و دوازدهم جهت اخذ بهترین نتیجه در کنکور

سراسری تدریس می شود.

 

 

 

 

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 0

جلسه 0

دوره رایگان

عنوان جلسه

جلسه پیشرو

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه پیشرو
۱۳۹۹-۰۴-۲۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک و اندازه گیری (1) و (2)

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک و اندازه گیری (1) و (2)
۱۳۹۹-۰۵-۰۸
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

تست متریک و اندازه گیری + ویژگی های مواد و فشار (1)

سرفصل مطالب این جلسه : تست متریک و اندازه گیری + ویژگی های مواد و فشار (1)
۱۳۹۹-۰۵-۱۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

ویژگی های مواد و فشار (2) و (3)

سرفصل مطالب این جلسه : ویژگی های مواد و فشار (2) و (3)
۱۳۹۹-۰۵-۲۲
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

ویژگی های مواد و فشار 4 + تست

سرفصل مطالب این جلسه : ویژگی های مواد و فشار 4 + تست
۱۳۹۹-۰۵-۲۹
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

تست ویژگی های مواد و فشار + کار و انرژی

سرفصل مطالب این جلسه : تست ویژگی های مواد و فشار + کار و انرژی
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

کار و انرژی 2 و 3

سرفصل مطالب این جلسه : کار و انرژی 2 و 3
۱۳۹۹-۰۶-۱۹
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

تست کار و انرژی

سرفصل مطالب این جلسه : تست کار و انرژی
۱۳۹۹-۰۶-۲۱
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

دما و گرما (1) و (2)

سرفصل مطالب این جلسه : دما و گرما (1) و (2)
۱۳۹۹-۰۷-۰۲
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

ادامه دما و گرما (2) + دما و گرما (3)

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه دما و گرما (2) + دما و گرما (3)
۱۳۹۹-۰۷-۰۴
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

دما و گرما (4) + دما و گرما (5)

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۷-۰۹
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

تست دما و گرما

سرفصل مطالب این جلسه : تست دما و گرما
۱۳۹۹-۰۷-۱۱
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

حرکت شناسی 1 و 2

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت شناسی 1 و 2
۱۳۹۹-۰۷-۱۶
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

ترمودینامیک 1 و 2 (مختص ریاضی)

سرفصل مطالب این جلسه : ترمودینامیک 1 و 2 (مختص ریاضی)
۱۳۹۹-۰۷-۱۸
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

حرکت شناسی 3 + تست

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت شناسی 3 + تست
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

ترمودینامیک 3 و 4

سرفصل مطالب این جلسه : ترمودینامیک 3 و 4
۱۳۹۹-۰۷-۲۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

حرکت شناسی 4

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت شناسی 4
۱۳۹۹-۰۷-۳۰
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۰۲
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۰۷
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۰۹
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۱۴
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۱۶
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۲۱
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۲۳
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۲۸
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

فیزیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور
۱۳۹۹-۰۸-۳۰
ساعت : ۲۱:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
همایش عربی (استاد مؤمن زاده)
سرفصل مطالب
 • همایش عربی (استاد مؤمن زاده)
alt
4,800,000 ریال
شیمی پایه دهم و یازدهم با تدریس استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم و یازدهم
 • شیمی پایه دهم و یازدهم
 • شیمی پایه دهم و یازدهم
 • شیمی پایه دهم و یازدهم
 • شیمی پایه دهم و یازدهم
alt
رایگان
دوره جینجر 1400
سرفصل مطالب
 • شیمی کنکور با تدریس استاد عزیزآبادی
 • ریاضی کنکورتجربی با تدریس استاد عمید
 • زبان انگلیسی با تدریس استاد ارشاد عظیمی
 • ریاضی کنکورتجربی با تدریس استاد خوانچه زر
 • عربی کنکور با تدریس استاد مومن زاده
 • هندسه و گسسته کنکور با تدریس استاد عمید
 • فیزیک کنکور با تدریس استاد عباسی
 • زیست کنکور با تدریس استاد رضا امیر
 • دینی کنکور با تدریس استاد کاغذی
 • فیزیک کنکور با تدریس استاد سبزمیدانی
 • زیست کنکور با تدریس استاد مجاهد
 • حسابان کنکور با تدریس استاد ایزدپناه
 • ادبیات کنکور با تدریس استاد احمدنیا
alt
7,500,000 ریال
ادبیات کنکور استاد احمدنیا
سرفصل مطالب
 • جلسه پیشرو
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
7,500,000 ریال
دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
سرفصل مطالب
 • دین و زندگی پیشرو 1400
 • تدریس درس 1 سال دهم + بخشی از درس 2 سال دهم
 • اتمام درس 2 سال دهم + آزمون درس 1 و 2 + تدریس درس 3 سال دهم
 • تدریس درس 4 سال دهم + آزمون درس 3 و 4 + دوره درس 3 و 4
 • تدریس درس 5 سال دهم + تدریس بخشی از درس 6 سال دهم
 • آزمون درس 5 و 6 سال دهم + اتمام درس 6 سال دهم و تدریس درس 7
 • مرور درس 7 سال دهم و تدریس درس 8 سال دهم +آزمون درس 7 و 8
 • تدریس درس 9 سال دهم + تدریس بخشی از درس 10 سال دهم
 • تدریس درس 10 سال دهم + آزمون درس 9 و 10
 • تدریس درس 11 و 12 سال دهم + تست درس 11 و 12
 • تدریس درس 1 سال یازدهم + تدریس بخشی از درس 2 سال یازدهم
 • اتمام درس 2 سال یازدهم + آزمون درس 1 و 2 + تدریس درس 1 و 2 یازدهم+تدریس درس 3 یازدهم
 • دین و زندگی
 • دین و زندگی
 • دین و زندگی
 • دین و زندگی
alt
7,500,000 ریال
عربی کنکور استاد مؤمن زاده
سرفصل مطالب
 • عربی پیشرو 1400
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش اوّل
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش دوّم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش سوّم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش چهارم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش پنجم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش ششم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش هفتم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش هشتم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش نهم (پایان ترجمه و تعریب)
 • ( دوازدهم ) متن درس یک دوازدهم و نکات آن و حلّ تست ترجمه و تعریب از آن
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش دهم (پایان ترجمه و تعریب)
 • ( دوازدهم ) قواعد درس یک دوازدهم + حلّ تست قواعد درس یک دوازدهم
 • عربی کنکور
alt
7,500,000 ریال
زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
سرفصل مطالب
 • جلسه پیشرو (بخش اول درس ١ دهم)
 • بخش دوم درس ١ دهم
 • بخش اول درس ٢ دهم
 • بخش دوم و سوم درس ٢ دهم
 • بخش اول و دوم درس ٣ دهم
 • بخش سوم درس ٣ دهم
 • بخش اول درس ٤ دهم
 • بخش دوم و سوم درس ٤ دهم
 • آزمون مروري دهم
 • آموزش درك مطلب و كلوز تست
 • بخش اول درس ١ دوازدهم
 • زبان انگلیسی
 • زبان انگلیسی
 • زبان انگلیسی
 • زبان انگلیسی
 • زبان انگلیسی
 • زبان انگلیسی
alt
30,000,000 ریال
پکیج دروس عمومی
alt
12,500,000 ریال
زیست کنکور استاد رضا امیر
سرفصل مطالب
 • زیست کنکور پیشرو 1400
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
alt
12,500,000 ریال
زیست استاد امیر مجاهد
سرفصل مطالب
 • زیست کنکور پیشرو 1400
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور (جلسه فوق العاده)
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور
 • زیست کنکور