دوره آموزشی

13 تعداد جلسات کلاس
45 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۴-۱۴ شروع کلاس ها
2000 تعداد شرکت کنندگان

دوره پیشرو کنکور 1400 جهت انتخاب اساتید مورد نظر شما ایجاد شده است که با ثبت نام این دوره می توانید رایگان از جلسه اول تمامی کلاس های کنکور 1400 استفاده کنید، با توجه به ظرفیت محدود دوره پیشرو کنکور 1400 هم اکنون ثبت نام کنید. 

 

 

دانش آموزان عزیز می توانند جلسات پیشرو دروس برگزار شده را در قسمت کنکور 1400 در دروس مربوطه خود به صورت رایگان مشاهده کنند.

 

 

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 16

جلسه 16

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست با تدریس استاد امیر مجاهد موسوی

سرفصل مطالب این جلسه : زیست با تدریس استاد امیر مجاهد موسوی
۱۳۹۹-۰۵-۲۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

دوره رایگان

عنوان جلسه

دینی کنکور با تدریس استاد کاغذی

سرفصل مطالب این جلسه : دینی کنکور با تدریس استاد کاغذی
۱۳۹۹-۰۴-۱۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی کنکور با تدریس استاد مؤمن زاده

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور با تدریس استاد مؤمن زاده
۱۳۹۹-۰۴-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک کنکور با تدریس استاد عباسی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور با تدریس استاد عباسی
۱۳۹۹-۰۴-۱۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات کنکور با تدریس استاد احمدنیا

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور با تدریس استاد احمدنیا
۱۳۹۹-۰۴-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی کنکور با تدریس استاد عزیز آبادی

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور با تدریس استاد عزیز آبادی
۱۳۹۹-۰۴-۲۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی کنکور با تدریس استاد خوانچه زر

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی کنکور با تدریس استاد خوانچه زر
۱۳۹۹-۰۴-۲۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

دوره رایگان

عنوان جلسه

زبان کنکور با تدریس استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان کنکور با تدریس استاد عظیمی
۱۳۹۹-۰۴-۲۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک کنکور با تدریس استاد سبز میدانی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور با تدریس استاد سبز میدانی
۱۳۹۹-۰۴-۲۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی کنکورتجربی با تدریس استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی کنکورتجربی با تدریس استاد عمید
۱۳۹۹-۰۴-۲۶
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

دوره رایگان

عنوان جلسه

هندسه و گسسته کنکور با تدریس استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه و گسسته کنکور با تدریس استاد عمید
۱۳۹۹-۰۴-۲۶
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

دوره رایگان

عنوان جلسه

مشاوره تحصیلی با تدریس استاد جعفر قلی

سرفصل مطالب این جلسه : مشاوره تحصیلی با تدریس استاد جعفر قلی
۱۳۹۹-۰۴-۲۷
ساعت : ۱۰:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست کنکور با تدریس استاد امیر

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور با تدریس استاد امیر
۱۳۹۹-۰۴-۳۰
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

حسابان کنکور با تدریس استاد ایزدپناه

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور با تدریس استاد ایزدپناه
۱۳۹۹-۰۴-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

دوره رایگان

عنوان جلسه

دین و زندگی با تدریس استاد اکرمی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی با تدریس استاد اکرمی
۱۳۹۹-۰۴-۳۰
ساعت : ۱۶:۳۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
عربی
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست ادبیات 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • آرایه ادبی(جناس و تضاد، پارادوکس، حس آمیزی)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(اسلوب معادله)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(تشبیه ، استعاره)+دستور(وابسته های پیشین و پسین و ترکیب اضافی و وصفی)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(مجاز، کنایه)+دستور(وابسته های وابسته)+قرائت معنایی+لغت و ‏املاء
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست معارف اسلامی 1400
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست عربی 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • قواعد انواع فعل+ انواع لا
 • جملات شرطی+ ترجمه جملات شرطی
 • قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
 • قواعد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم مبالغه، اسم تفضیل
 • قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
 • قواعد معلوم و مجهول
 • قواعد درس 3 دوازدهم
 • قواعد درس 3 دوازدهم
 • تست واژگان
 • درک مطلب
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست ریاضی تجربی و حسابان 1400
سرفصل مطالب
 • نکته و تست ریاضی تجربی 1400
 • معادله و تعیین علامت
 • تابع
 • تابع
 • مثلثات
 • لگاریتم+دنباله مجموعه+توان های گویا و عبارت های جبری
 • حد
 • بررسی کنکور و آزمون های جامع
 • هندسه تحلیلی+هندسه دوازدهم
 • هندسه یازدهم
 • شمارش+ احتمال دهم
 • احتمال یازدهم+احتمال دوازدهم
 • مشتق و کاربرد مشتق
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست هندسه 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • ماتریس
 • مقاطع مخروطی
 • بردار
 • فصل(1)+قسمت اول فصل(2)
 • قسمت دوم فصل(2)+فصل3
 • فصل4
 • فصل1
 • فصل1
 • فصل 2
 • فصل 3
 • مرور آزمون های جامع کنکور های سال های گذشته
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست گسسته 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • نظریه اعداد
 • نظریه اعداد
 • گراف
 • شمارش دهم+ دوازدهم
 • منطق+مجموعه
 • احتمال
 • آمار
 • مرور ازمون های جامع+ کنکور های سال 98 و 99
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست زبان انگلیسی 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • درس ۱ دوازدهم (بخش اول‎)‎
 • درس ۱ دوازدهم (بخش دوم تا چهارم‎)‎
 • درس ۲ دوازدهم (بخش اول‎)‎
 • درس ۲ دوازدهم (بخش دوم‎)‎
 • درس ۳ دوازدهم
 • آموزش درک مطلب
 • آموزش کلوز تست و تمرین درک مطلب
 • درس‌های 1 و 2 دهم
 • درس‌های ۳ و ۴ دهم
 • درس‌های ۱ تا ۳ یازدهم
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست زیست 1400
سرفصل مطالب
 • نکته و تست زیست 1400
 • ‏ فصل ۱ تا ۳ دهم
 • فصل ۴ و ۵ دهم
 • فصل ۶ و ۷ دهم
 • فصل ۱ و ۲ یازدهم
 • فصل ۳ تا ۵ یازدهم
 • فصل ۸ و ۹ یازدهم
 • فصل ۱ و ۲ دوازدهم
 • فصل ۳ و ۴ دوازدهم
 • فصل ۵ و ۶ دوازدهم
 • فصل ۷ و ۸ دوازدهم
 • آزمون کلی
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست فیزیک 1400
سرفصل مطالب
 • فصل۱ دهم:فیزیک و اندازه‌گیری
 • فصل۳ دهم:کار و انرژی و توان
 • ادامهٔ فصل۴دهم:دما و گرما
 • فصل۱دوازدهم:حرکت بر خط راست
 • ادامهٔ فصل۱دوازدهم
 • ادامهٔ فصل۲دوازدهم(ویژهٔ ریاضی)
 • ادامهٔ فصل۳دوازدهم
 • فصل۴رشتهٔ ریاضی و ادامهٔ فصل۳ رشتهٔ تجربی دوازدهم:برهم‌کنش‌های موج
 • فصل۵ رشتهٔ ریاضی و فصل۴رشتهٔ تجربی دوازدهم:آشنایی با فیزیک اتمی
 • فصل۱یازدهم:الکتریسیتهٔ ساکن
 • فصل۲یازدهم:جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
 • فصل۳یازدهم:مغناطیس فصل۴رشتهٔ ریاضی