دوره آموزشی

13 تعداد جلسات کلاس
45 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۴-۱۴ شروع کلاس ها
2000 تعداد شرکت کنندگان

دوره پیشرو کنکور 1400 جهت انتخاب اساتید مورد نظر شما ایجاد شده است که با ثبت نام این دوره می توانید رایگان از جلسه اول تمامی کلاس های کنکور 1400 استفاده کنید، با توجه به ظرفیت محدود دوره پیشرو کنکور 1400 هم اکنون ثبت نام کنید. 

 

 

دانش آموزان عزیز می توانند جلسات پیشرو دروس برگزار شده را در قسمت کنکور 1400 در دروس مربوطه خود به صورت رایگان مشاهده کنند.

 

 

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 16

جلسه 16

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست با تدریس استاد امیر مجاهد موسوی

سرفصل مطالب این جلسه : زیست با تدریس استاد امیر مجاهد موسوی
۱۳۹۹-۰۵-۲۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

دوره رایگان

عنوان جلسه

دینی کنکور با تدریس استاد کاغذی

سرفصل مطالب این جلسه : دینی کنکور با تدریس استاد کاغذی
۱۳۹۹-۰۴-۱۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی کنکور با تدریس استاد مؤمن زاده

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور با تدریس استاد مؤمن زاده
۱۳۹۹-۰۴-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک کنکور با تدریس استاد عباسی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور با تدریس استاد عباسی
۱۳۹۹-۰۴-۱۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات کنکور با تدریس استاد احمدنیا

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور با تدریس استاد احمدنیا
۱۳۹۹-۰۴-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی کنکور با تدریس استاد عزیز آبادی

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور با تدریس استاد عزیز آبادی
۱۳۹۹-۰۴-۲۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی کنکور با تدریس استاد خوانچه زر

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی کنکور با تدریس استاد خوانچه زر
۱۳۹۹-۰۴-۲۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

دوره رایگان

عنوان جلسه

زبان کنکور با تدریس استاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان کنکور با تدریس استاد عظیمی
۱۳۹۹-۰۴-۲۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک کنکور با تدریس استاد سبز میدانی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور با تدریس استاد سبز میدانی
۱۳۹۹-۰۴-۲۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی کنکورتجربی با تدریس استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی کنکورتجربی با تدریس استاد عمید
۱۳۹۹-۰۴-۲۶
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

دوره رایگان

عنوان جلسه

هندسه و گسسته کنکور با تدریس استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه و گسسته کنکور با تدریس استاد عمید
۱۳۹۹-۰۴-۲۶
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

دوره رایگان

عنوان جلسه

مشاوره تحصیلی با تدریس استاد جعفر قلی

سرفصل مطالب این جلسه : مشاوره تحصیلی با تدریس استاد جعفر قلی
۱۳۹۹-۰۴-۲۷
ساعت : ۱۰:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست کنکور با تدریس استاد امیر

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور با تدریس استاد امیر
۱۳۹۹-۰۴-۳۰
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

حسابان کنکور با تدریس استاد ایزدپناه

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور با تدریس استاد ایزدپناه
۱۳۹۹-۰۴-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

دوره رایگان

عنوان جلسه

دین و زندگی با تدریس استاد اکرمی

سرفصل مطالب این جلسه : دین و زندگی با تدریس استاد اکرمی
۱۳۹۹-۰۴-۳۰
ساعت : ۱۶:۳۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
80,000,000 ریال
پکیج پلاتین
alt
60,000,000 ریال
پکیج طلایی
alt
40,000,000 ریال
پکیج نقره ای
alt
20,000,000 ریال
پکیج برنزی
alt
50,000,000 ریال
پکیج دروس تخصصی
alt
30,000,000 ریال
پکیج دروس عمومی
alt
رایگان
دوره جینجر 1400
سرفصل مطالب
 • شیمی کنکور با تدریس استاد عزیزآبادی
 • ریاضی کنکورتجربی با تدریس استاد عمید
 • زبان انگلیسی با تدریس استاد ارشاد عظیمی
 • ریاضی کنکورتجربی با تدریس استاد خوانچه زر
 • عربی کنکور با تدریس استاد مومن زاده
 • هندسه و گسسته کنکور با تدریس استاد عمید
 • فیزیک کنکور با تدریس استاد عباسی
 • زیست کنکور با تدریس استاد رضا امیر
 • دینی کنکور با تدریس استاد کاغذی
 • فیزیک کنکور با تدریس استاد سبزمیدانی
 • زیست کنکور با تدریس استاد مجاهد
 • حسابان کنکور با تدریس استاد ایزدپناه
 • ادبیات کنکور با تدریس استاد احمدنیا
alt
5,000,000 ریال
آزمون آنلاین آی کلاس
alt
7,500,000 ریال
عربی کنکور استاد مؤمن زاده
سرفصل مطالب
 • عربی پیشرو 1400
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش اوّل
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش دوّم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش سوّم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش چهارم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش پنجم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش ششم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش هفتم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش هشتم
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش نهم (پایان ترجمه و تعریب)
 • ( دوازدهم ) متن درس یک دوازدهم و نکات آن و حلّ تست ترجمه و تعریب از آن
 • ( دهم + یازدهم + دوازدهم ) ترجمه و تعریب در کنکور سراسری / بخش دهم (پایان ترجمه و تعریب)
 • ( دوازدهم ) قواعد درس یک دوازدهم + حلّ تست قواعد درس یک دوازدهم
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور
alt
5,000,000 ریال
مشاوره و برنامه ریزی
سرفصل مطالب
 • جلسه پیشرو
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم