دوره آموزشی

14 تعداد جلسات کلاس
42 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۷-۱۹ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

دوستانی که تا الان موفق نشدن به جمع آی کلاسی ها بپیوندند و یا کسایی که میخوان کلاس های بیشتری رو با آی کلاس داشته باشندالان وقتشه!

 

تو این یکهفته برای همه دروس اختصاصی و عمومی همایشی بی نظیر در نظر گرفته شده که اساتید تاپ مجموعه کاملا رایگان تمام مباحث تدریس شده تا الان رو بصورت فشرده تدریس میکنند و بهترین فرصته که با اساتید و نحوه تدریسشون آشنا بشید.

 

در ضمن کلی تخفیف هم براتون داریم.

 

هنوز دیر نشده.

 

با آی کلاس نتیجه بگیرید ... 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی کنکور با تدریس استاد عزیزآبادی

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور با تدریس استاد عزیزآبادی
۱۳۹۹-۰۷-۱۹
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی کنکورتجربی با تدریس استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی کنکورتجربی با تدریس استاد عمید
۱۳۹۹-۰۷-۱۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

دوره رایگان

عنوان جلسه

زبان انگلیسی با تدریس استاد ارشاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی با تدریس استاد ارشاد عظیمی
۱۳۹۹-۰۷-۲۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی کنکورتجربی با تدریس استاد خوانچه زر

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی کنکورتجربی با تدریس استاد خوانچه زر
۱۳۹۹-۰۷-۲۰
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی کنکور با تدریس استاد مومن زاده

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور با تدریس استاد مومن زاده
۱۳۹۹-۰۷-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

دوره رایگان

عنوان جلسه

هندسه و گسسته کنکور با تدریس استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه و گسسته کنکور با تدریس استاد عمید
۱۳۹۹-۰۷-۲۲
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک کنکور با تدریس استاد عباسی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور با تدریس استاد عباسی
۱۳۹۹-۰۷-۲۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست کنکور با تدریس استاد رضا امیر

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور با تدریس استاد رضا امیر
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

دوره رایگان

عنوان جلسه

دینی کنکور با تدریس استاد کاغذی

سرفصل مطالب این جلسه : دینی کنکور با تدریس استاد کاغذی
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک کنکور با تدریس استاد سبزمیدانی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور با تدریس استاد سبزمیدانی
۱۳۹۹-۰۷-۲۴
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست کنکور با تدریس استاد مجاهد

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور با تدریس استاد مجاهد
۱۳۹۹-۰۷-۲۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

دوره رایگان

عنوان جلسه

حسابان کنکور با تدریس استاد ایزدپناه

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور با تدریس استاد ایزدپناه
۱۳۹۹-۰۷-۲۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات کنکور با تدریس استاد احمدنیا

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور با تدریس استاد احمدنیا
۱۳۹۹-۰۷-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست ادبیات 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • آرایه ادبی(جناس و تضاد، پارادوکس، حس آمیزی)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(اسلوب معادله)+دستور(نقش کلمات)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(تشبیه ، استعاره)+دستور(وابسته های پیشین و پسین و ترکیب اضافی و وصفی)+قرائت معنایی+لغت و املاء
 • آرایه ادبی(مجاز، کنایه)+دستور(وابسته های وابسته)+قرائت معنایی+لغت و ‏املاء
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست معارف اسلامی 1400
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست عربی 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • قواعد انواع فعل+ انواع لا
 • جملات شرطی+ ترجمه جملات شرطی
 • قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
 • قواعد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم مبالغه، اسم تفضیل
 • قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
 • قواعد معلوم و مجهول
 • قواعد درس 3 دوازدهم
 • قواعد درس 3 دوازدهم
 • تست واژگان
 • درک مطلب
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست ریاضی تجربی و حسابان 1400
سرفصل مطالب
 • نکته و تست ریاضی تجربی 1400
 • معادله و تعیین علامت
 • تابع
 • تابع
 • مثلثات
 • لگاریتم+دنباله مجموعه+توان های گویا و عبارت های جبری
 • حد
 • بررسی کنکور و آزمون های جامع
 • هندسه تحلیلی+هندسه دوازدهم
 • هندسه یازدهم
 • شمارش+ احتمال دهم
 • احتمال یازدهم+احتمال دوازدهم
 • مشتق و کاربرد مشتق
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست هندسه 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • ماتریس
 • مقاطع مخروطی
 • بردار
 • فصل(1)+قسمت اول فصل(2)
 • قسمت دوم فصل(2)+فصل3
 • فصل4
 • فصل1
 • فصل1
 • فصل 2
 • فصل 3
 • مرور آزمون های جامع کنکور های سال های گذشته
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست گسسته 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • نظریه اعداد
 • نظریه اعداد
 • گراف
 • شمارش دهم+ دوازدهم
 • منطق+مجموعه
 • احتمال
 • آمار
 • مرور ازمون های جامع+ کنکور های سال 98 و 99
alt
6,000,000 ریال
نکته و تست زبان انگلیسی 1400
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • درس ۱ دوازدهم (بخش اول‎)‎
 • درس ۱ دوازدهم (بخش دوم تا چهارم‎)‎
 • درس ۲ دوازدهم (بخش اول‎)‎
 • درس ۲ دوازدهم (بخش دوم‎)‎
 • درس ۳ دوازدهم
 • آموزش درک مطلب
 • آموزش کلوز تست و تمرین درک مطلب
 • درس‌های 1 و 2 دهم
 • درس‌های ۳ و ۴ دهم
 • درس‌های ۱ تا ۳ یازدهم
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست زیست 1400
سرفصل مطالب
 • نکته و تست زیست 1400
 • ‏ فصل ۱ تا ۳ دهم
 • فصل ۴ و ۵ دهم
 • فصل ۶ و ۷ دهم
 • فصل ۱ و ۲ یازدهم
 • فصل ۳ تا ۵ یازدهم
 • فصل ۸ و ۹ یازدهم
 • فصل ۱ و ۲ دوازدهم
 • فصل ۳ و ۴ دوازدهم
 • فصل ۵ و ۶ دوازدهم
 • فصل ۷ و ۸ دوازدهم
 • آزمون کلی
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست فیزیک 1400
سرفصل مطالب
 • فصل۱ دهم:فیزیک و اندازه‌گیری
 • فصل۳ دهم:کار و انرژی و توان
 • ادامهٔ فصل۴دهم:دما و گرما
 • فصل۱دوازدهم:حرکت بر خط راست
 • ادامهٔ فصل۱دوازدهم
 • ادامهٔ فصل۲دوازدهم(ویژهٔ ریاضی)
 • ادامهٔ فصل۳دوازدهم
 • فصل۴رشتهٔ ریاضی و ادامهٔ فصل۳ رشتهٔ تجربی دوازدهم:برهم‌کنش‌های موج
 • فصل۵ رشتهٔ ریاضی و فصل۴رشتهٔ تجربی دوازدهم:آشنایی با فیزیک اتمی
 • فصل۱یازدهم:الکتریسیتهٔ ساکن
 • فصل۲یازدهم:جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم
 • فصل۳یازدهم:مغناطیس فصل۴رشتهٔ ریاضی
alt
8,000,000 ریال
نکته و تست فیزیک - 1400 استاد سادات