دوره آموزشی

14 تعداد جلسات کلاس
42 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۷-۱۹ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

دوستانی که تا الان موفق نشدن به جمع آی کلاسی ها بپیوندند و یا کسایی که میخوان کلاس های بیشتری رو با آی کلاس داشته باشندالان وقتشه!

 

تو این یکهفته برای همه دروس اختصاصی و عمومی همایشی بی نظیر در نظر گرفته شده که اساتید تاپ مجموعه کاملا رایگان تمام مباحث تدریس شده تا الان رو بصورت فشرده تدریس میکنند و بهترین فرصته که با اساتید و نحوه تدریسشون آشنا بشید.

 

در ضمن کلی تخفیف هم براتون داریم.

 

هنوز دیر نشده.

 

با آی کلاس نتیجه بگیرید ... 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

شیمی کنکور با تدریس استاد عزیزآبادی

سرفصل مطالب این جلسه : شیمی کنکور با تدریس استاد عزیزآبادی
۱۳۹۹-۰۷-۱۹
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی کنکورتجربی با تدریس استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی کنکورتجربی با تدریس استاد عمید
۱۳۹۹-۰۷-۱۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

دوره رایگان

عنوان جلسه

زبان انگلیسی با تدریس استاد ارشاد عظیمی

سرفصل مطالب این جلسه : زبان انگلیسی با تدریس استاد ارشاد عظیمی
۱۳۹۹-۰۷-۲۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

دوره رایگان

عنوان جلسه

ریاضی کنکورتجربی با تدریس استاد خوانچه زر

سرفصل مطالب این جلسه : ریاضی کنکورتجربی با تدریس استاد خوانچه زر
۱۳۹۹-۰۷-۲۰
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

دوره رایگان

عنوان جلسه

عربی کنکور با تدریس استاد مومن زاده

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور با تدریس استاد مومن زاده
۱۳۹۹-۰۷-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

دوره رایگان

عنوان جلسه

هندسه و گسسته کنکور با تدریس استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه و گسسته کنکور با تدریس استاد عمید
۱۳۹۹-۰۷-۲۲
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک کنکور با تدریس استاد عباسی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور با تدریس استاد عباسی
۱۳۹۹-۰۷-۲۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست کنکور با تدریس استاد رضا امیر

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور با تدریس استاد رضا امیر
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

دوره رایگان

عنوان جلسه

دینی کنکور با تدریس استاد کاغذی

سرفصل مطالب این جلسه : دینی کنکور با تدریس استاد کاغذی
۱۳۹۹-۰۷-۲۳
ساعت : ۱۹:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

دوره رایگان

عنوان جلسه

فیزیک کنکور با تدریس استاد سبزمیدانی

سرفصل مطالب این جلسه : فیزیک کنکور با تدریس استاد سبزمیدانی
۱۳۹۹-۰۷-۲۴
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

دوره رایگان

عنوان جلسه

زیست کنکور با تدریس استاد مجاهد

سرفصل مطالب این جلسه : زیست کنکور با تدریس استاد مجاهد
۱۳۹۹-۰۷-۲۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

دوره رایگان

عنوان جلسه

حسابان کنکور با تدریس استاد ایزدپناه

سرفصل مطالب این جلسه : حسابان کنکور با تدریس استاد ایزدپناه
۱۳۹۹-۰۷-۲۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات کنکور با تدریس استاد احمدنیا

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور با تدریس استاد احمدنیا
۱۳۹۹-۰۷-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی