دوره آموزشی

دوره آنلاین
همایش ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا

مدرس : علی احمدنیا

1 تعداد جلسات کلاس
2 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۸-۰۹ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

همایش ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

همایش ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا

سرفصل مطالب این جلسه : همایش ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
۱۳۹۹-۰۷-۲۵
ساعت : ۰۹:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

همایش ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا

سرفصل مطالب این جلسه : همایش ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
۱۳۹۹-۰۸-۰۹
ساعت : ۰۹:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی