دوره آموزشی

40 تعداد جلسات کلاس
120 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۰۸-۲۳ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

طراح آزمون های آزمایشی گزینه۲
مدرس مدارس برتر تهران
فرزانگان فدک مفید علامه طباطبایی ابوعلی سینا رشد دکتر حسابی تدبیر (تهران)
فرزانگان (زاهدان) فرزانگان (گرگان)
الغدیر (کیش)

مدرس پروازی آموزشگاه های
پارسایی (اصفهان)، رزمندگان (اصفهان)، هستی مطهری_کانون (کرمان)، معراج اندیشه (قزوین)، فردا (گنبد)، سنجش نوین (زاهدان)، رزمندگان (بندرعباس)، گزینه دو (گرگان)

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

عنوان جلسه

زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد
۱۳۹۹-۰۸-۲۳
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد
۱۳۹۹-۰۸-۳۰
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد
۱۳۹۹-۰۹-۰۷
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد
۱۳۹۹-۰۹-۱۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد
۱۳۹۹-۰۹-۱۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد
۱۳۹۹-۰۹-۱۴
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد
۱۳۹۹-۰۹-۲۱
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد
۱۳۹۹-۰۹-۲۵
ساعت : ۲۱:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد
۱۳۹۹-۰۹-۲۸
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم با تدریس استاد امیر مجاهد
۱۳۹۹-۱۰-۰۵
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

زیست پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم
۱۳۹۹-۱۰-۱۲
ساعت : ۱۳:۳۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

زیست پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم
۱۳۹۹-۱۰-۱۹
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

زیست پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم
۱۳۹۹-۱۰-۲۶
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

زیست پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم
۱۳۹۹-۱۱-۰۳
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

زیست پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم
۱۳۹۹-۱۱-۱۰
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

زیست پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم
۱۳۹۹-۱۱-۱۷
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

زیست پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم
۱۳۹۹-۱۱-۲۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

زیست پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم
۱۳۹۹-۱۱-۲۴
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

زیست پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم
۱۳۹۹-۱۱-۲۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

زیست پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

زیست پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم
۱۳۹۹-۱۲-۰۸
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

زیست پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم
۱۳۹۹-۱۲-۱۵
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

زیست پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم
۱۳۹۹-۱۲-۲۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

زیست پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم
۱۴۰۰-۰۱-۲۰
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

زیست پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم
۱۴۰۰-۰۱-۲۷
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

زیست پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم
۱۴۰۰-۰۲-۰۳
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

زیست پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم
۱۴۰۰-۰۲-۱۰
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

زیست پایه دهم

سرفصل مطالب این جلسه : زیست پایه دهم
۱۴۰۰-۰۲-۱۷
ساعت : ۱۴:۳۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی