دوره آموزشی

دوره آنلاین
مشاوره و برنامه ریزی با تدریس استاد رضا پازوکی

مدرس : رضا پازوکی

1 تعداد جلسات کلاس
2 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۱۰-۰۱ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

مشاوره و برنامه ریزی

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

مشاوره و برنامه ریزی

سرفصل مطالب این جلسه : مشاوره و برنامه ریزی
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

مشاوره و برنامه ریزی

سرفصل مطالب این جلسه : مشاوره و برنامه ریزی
۱۳۹۹-۱۰-۲۲
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

دوره رایگان

عنوان جلسه

مشاوره و برنامه ریزی

سرفصل مطالب این جلسه : مشاوره و برنامه ریزی
۱۳۹۹-۱۱-۰۶
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

دوره رایگان

عنوان جلسه

مشاوره و برنامه ریزی

سرفصل مطالب این جلسه : مشاوره و برنامه ریزی
۱۳۹۹-۱۱-۱۳
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

دوره رایگان

عنوان جلسه

مشاوره و برنامه ریزی

سرفصل مطالب این جلسه : مشاوره و برنامه ریزی
۱۳۹۹-۱۱-۲۰
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

دوره رایگان

عنوان جلسه

مشاوره و برنامه ریزی

سرفصل مطالب این جلسه : مشاوره و برنامه ریزی
۱۳۹۹-۱۱-۲۷
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

دوره رایگان

عنوان جلسه

مشاوره و برنامه ریزی

سرفصل مطالب این جلسه : مشاوره و برنامه ریزی
۱۳۹۹-۱۲-۱۱
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

دوره رایگان

عنوان جلسه

مشاوره و برنامه ریزی

سرفصل مطالب این جلسه : مشاوره و برنامه ریزی
۱۳۹۹-۱۲-۱۸
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

دوره رایگان

عنوان جلسه

مشاوره و برنامه ریزی

سرفصل مطالب این جلسه : مشاوره و برنامه ریزی
۱۴۰۰-۰۱-۰۷
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 10

جلسه 10

دوره رایگان

عنوان جلسه

مشاوره و برنامه ریزی

سرفصل مطالب این جلسه : مشاوره و برنامه ریزی
۱۴۰۰-۰۱-۲۳
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

دوره رایگان

عنوان جلسه

مشاوره و برنامه ریزی

سرفصل مطالب این جلسه : مشاوره و برنامه ریزی
۱۴۰۰-۰۱-۳۰
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

دوره رایگان

عنوان جلسه

مشاوره و برنامه ریزی

سرفصل مطالب این جلسه : مشاوره و برنامه ریزی
۱۴۰۰-۰۲-۰۶
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

دوره رایگان

عنوان جلسه

مشاوره و برنامه ریزی

سرفصل مطالب این جلسه : مشاوره و برنامه ریزی
۱۴۰۰-۰۲-۲۰
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

دوره رایگان

عنوان جلسه

مشاوره و برنامه ریزی

سرفصل مطالب این جلسه : مشاوره و برنامه ریزی
۱۴۰۰-۰۳-۱۰
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

دوره رایگان

عنوان جلسه

مشاوره و برنامه ریزی

سرفصل مطالب این جلسه : مشاوره و برنامه ریزی
۱۴۰۰-۰۳-۱۷
ساعت : ۱۷:۰۰
  • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
  • ریاضی تجربی
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
نکته و تست گسسته (فوق العاده)
سرفصل مطالب
  • نکته و تست گسسته (فوق العاده)
alt
رایگان
نکته و تست هندسه (فوق العاده)
سرفصل مطالب
  • نکته و تست هندسه (فوق العاده)
alt
رایگان
نکته و تست زیست استاد مجاهد
سرفصل مطالب
  • نکته و تست زیست استاد مجاهد
alt
12,000,000 ریال
ادبیات کنکور ( استاد احمدنیا )
alt
12,000,000 ریال
عربی کنکور ( استاد مؤمن زاده )
alt
12,000,000 ریال
دین و زندگی کنکور ( استاد کاغذی )
alt
12,000,000 ریال
زبان انگلیسی کنکور ( استاد عظیمی )
alt
18,000,000 ریال
فیزیک کنکور ( استاد سبز میدانی )