دوره آموزشی

40 تعداد جلسات کلاس
120 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۹-۱۰-۰۶ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

کارشناسی ارشد
مولف ده‌ها عنوان کتاب
مولف کتاب‌های عربی IQ پایه گاج(ریاضی تجربی) و IQ دوازدهم گاج(ریاضی تجربی)
مولف کتاب میکرو جامع انسانی گاج
مولف صفر تا صد متن و مفهوم عربی کوله‌پشتی
مولف صفر تا صد کنکور عربی با طعم آلبالو
مولف عربی دوم دبیرستان با طعم انجیر
مولف عربی سوم دبیرستان با طعم خرما
و...
عضو مولفین کوله‌پشتی، گاج و مدرسان شریف

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۰۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۱۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۰-۲۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۰۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۱۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۱-۲۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۰۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

عربی

سرفصل مطالب این جلسه : عربی
۱۳۹۹-۱۲-۱۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۱۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۳۹۹-۱۲-۲۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۰۲
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۱۶
ساعت : ۱۱:۳۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۲۳
ساعت : ۱۱:۳۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۳۰
ساعت : ۱۱:۳۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۴۰۰-۰۲-۰۶
ساعت : ۱۱:۳۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۴۰۰-۰۲-۰۷
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۴۰۰-۰۲-۱۳
ساعت : ۱۱:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
ساعت : ۱۱:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
ساعت : ۱۱:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۴۰۰-۰۲-۱۶
ساعت : ۱۱:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۴۰۰-۰۲-۱۷
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

عربی کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : عربی کنکور
۱۴۰۰-۰۲-۱۸
ساعت : ۱۱:۰۰
  • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
  • ریاضی تجربی
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
نکته و تست گسسته (فوق العاده)
سرفصل مطالب
  • نکته و تست گسسته (فوق العاده)
alt
رایگان
نکته و تست هندسه (فوق العاده)
سرفصل مطالب
  • نکته و تست هندسه (فوق العاده)
alt
رایگان
نکته و تست زیست استاد مجاهد
سرفصل مطالب
  • نکته و تست زیست استاد مجاهد
alt
12,000,000 ریال
ادبیات کنکور ( استاد احمدنیا )
alt
12,000,000 ریال
عربی کنکور ( استاد مؤمن زاده )
alt
12,000,000 ریال
دین و زندگی کنکور ( استاد کاغذی )
alt
12,000,000 ریال
زبان انگلیسی کنکور ( استاد عظیمی )
alt
18,000,000 ریال
فیزیک کنکور ( استاد سبز میدانی )