دوره آموزشی

12 تعداد جلسات کلاس
36 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۱-۱۵ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

نکته و تست شیمی

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

فصل1 دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل1 دهم
۱۴۰۰-۰۱-۱۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

فصل2دهم(به جزء قسمت استوکیومتری گاز)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل2دهم(به جزء قسمت استوکیومتری گاز)
۱۴۰۰-۰۱-۲۳
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

فصل3دهم(به جزء قسمت استوکیومتری محلول)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل3دهم(به جزء قسمت استوکیومتری محلول)
۱۴۰۰-۰۱-۳۰
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

کل مجموعه های استیوکیومتری(استیوکیومتری واکنش،محلول،گاز)

سرفصل مطالب این جلسه : کل مجموعه های استیوکیومتری(استیوکیومتری واکنش،محلول،گاز)
۱۴۰۰-۰۲-۰۶
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

فصل 1 یازدهم(به همراه کل شیمی آلی)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 یازدهم(به همراه کل شیمی آلی)
۱۴۰۰-۰۲-۱۳
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

فصل2 یازدهم(تا ابتدای مسائل سرعت)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل2 یازدهم(تا ابتدای مسائل سرعت)
۱۴۰۰-۰۲-۲۰
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

تکمیل فصل2 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : تکمیل فصل2 یازدهم
۱۴۰۰-۰۲-۲۷
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

فصل3 یازدهم+قسمت شوینده ها از فصل1 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل3 یازدهم+قسمت شوینده ها از فصل1 دوازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۰۳
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

تکمیل فصل1 دوازدهم(شامل مفاهیم و مسائل اسید و باز

سرفصل مطالب این جلسه : تکمیل فصل1 دوازدهم(شامل مفاهیم و مسائل اسید و باز
۱۴۰۰-۰۳-۱۰
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

فصل2 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل2 دوازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۱۷
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

ادامه فصل2 دوازدهم+فصل3 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه فصل2 دوازدهم+فصل3 دوازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۲۴
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

فصل4 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل4 دوازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۳۱
ساعت : ۱۳:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی