دوره آموزشی

12 تعداد جلسات کلاس
36 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۱-۱۵ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

نکته و تست زیست 1400

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

‏ فصل ۱ تا ۳ دهم

سرفصل مطالب این جلسه : ‏ فصل ۱ تا ۳ دهم
۱۴۰۰-۰۱-۱۹
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

ویدیو همایش

سرفصل مطالب این جلسه : ویدیو همایش
۱۴۰۰-۰۱-۲۶
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

فصل ۴ و ۵ دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل ۴ و ۵ دهم
۱۴۰۰-۰۲-۰۲
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

فصل ۶ و ۷ دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل ۶ و ۷ دهم
۱۴۰۰-۰۲-۰۹
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

فصل ۱ و ۲ یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل ۱ و ۲ یازدهم
۱۴۰۰-۰۲-۱۶
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

فصل ۳ تا ۵ یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل ۳ تا ۵ یازدهم
۱۴۰۰-۰۲-۲۳
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

فصل ۸ و ۹ یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل ۸ و ۹ یازدهم
۱۴۰۰-۰۲-۳۰
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

فصل ۱ و ۲ دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل ۱ و ۲ دوازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۰۶
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

فصل ۳ و ۴ دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل ۳ و ۴ دوازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۱۳
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

فصل ۵ و ۶ دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل ۵ و ۶ دوازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۲۰
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

فصل ۷ و ۸ دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل ۷ و ۸ دوازدهم
۱۴۰۰-۰۴-۰۳
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

آزمون کلی

سرفصل مطالب این جلسه : آزمون کلی
۱۴۰۰-۰۴-۱۰
ساعت : ۱۴:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی