دوره آموزشی

دوره آنلاین
نکته و تست-زیست 1400 استاد مجاهد (تدریس)

مدرس : امیر مجاهد

12 تعداد جلسات کلاس
36 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۱-۱۵ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

نکته و تست زیست 1400

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

گل ژنتیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فصل دوازدهم+ ژنتیک گیاهی و جانوری( مطابق با آزمون 20 فرووردین کانون)
۱۴۰۰-۰۱-۱۴
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

گل ژنتیک کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 و7 دهم و فصل 9 و 8 یازدهم ( مطابق با آزمون 20 فرووردین کانون)
۱۴۰۰-۰۱-۲۱
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

زیست جانوری بخش1

سرفصل مطالب این جلسه : زیست جانوری بخش1
۱۴۰۰-۰۱-۲۸
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

زیست جانوری بخش2

سرفصل مطالب این جلسه : زیست جانوری بخش2
۱۴۰۰-۰۲-۰۴
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

فصل 2 و 5 کتاب دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 و 5 کتاب دهم
۱۴۰۰-۰۲-۱۱
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

فصل 3و 4کتاب دهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3و 4کتاب دهم
۱۴۰۰-۰۲-۱۸
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

فصل 1و 2 کتاب یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1و 2 کتاب یازدهم
۱۴۰۰-۰۲-۲۵
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

فصل 3،4،5 کتاب یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3،4،5 کتاب یازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۰۱
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

فصل 7،6 کتاب یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 7،6 کتاب یازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۰۸
ساعت : ۱۳:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

فصل 1،2 کتاب دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1،2 کتاب دوازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۱۵
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

فصل 2،7 کتاب دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2،7 کتاب دوازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۲۲
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

فصل 5 کتاب دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 5 کتاب دوازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۲۹
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

فصل 6 کتاب دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 6 کتاب دوازدهم
۱۴۰۰-۰۴-۰۵
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

فصل 8،4 کتاب دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 8،4 کتاب دوازدهم
۱۴۰۰-۰۴-۱۲
ساعت : ۱۴:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی