دوره آموزشی

دوره آنلاین
نکته و تست ریاضی تجربی و حسابان 1400

مدرس : آرش عمید

12 تعداد جلسات کلاس
36 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۱-۱۵ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

نکته و تست ریاضی تجربی  1400 و حسابان 1400

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

معادله و تعیین علامت

سرفصل مطالب این جلسه : معادله و تعیین علامت
۱۴۰۰-۰۱-۱۶
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : تابع
۱۴۰۰-۰۱-۲۳
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

تابع

سرفصل مطالب این جلسه : تابع
۱۴۰۰-۰۱-۳۰
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

مثلثات

سرفصل مطالب این جلسه : مثلثات
۱۴۰۰-۰۲-۰۶
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

لگاریتم+دنباله مجموعه+توان های گویا و عبارت های جبری

سرفصل مطالب این جلسه : لگاریتم+دنباله مجموعه+توان های گویا و عبارت های جبری
۱۴۰۰-۰۲-۱۳
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

حد

سرفصل مطالب این جلسه : حد
۱۴۰۰-۰۲-۲۰
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

بررسی کنکور و آزمون های جامع

سرفصل مطالب این جلسه : بررسی کنکور و آزمون های جامع
۱۴۰۰-۰۲-۲۷
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

هندسه تحلیلی+هندسه دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه تحلیلی+هندسه دوازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۰۳
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

هندسه یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه یازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۱۰
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

شمارش+ احتمال دهم

سرفصل مطالب این جلسه : شمارش+ احتمال دهم
۱۴۰۰-۰۳-۱۷
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

احتمال یازدهم+احتمال دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : احتمال یازدهم+احتمال دوازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۲۴
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

مشتق و کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق و کاربرد مشتق
۱۴۰۰-۰۳-۳۱
ساعت : ۱۸:۳۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی