دوره آموزشی

12 تعداد جلسات کلاس
36 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۱-۱۵ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

نکته و تست هندسه 1400

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

ماتریس

سرفصل مطالب این جلسه : ماتریس
۱۴۰۰-۰۱-۱۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

مقاطع مخروطی

سرفصل مطالب این جلسه : مقاطع مخروطی
۱۴۰۰-۰۱-۲۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

بردار

سرفصل مطالب این جلسه : بردار
۱۴۰۰-۰۱-۳۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

فصل(1)+قسمت اول فصل(2)

سرفصل مطالب این جلسه : فصل(1)+قسمت اول فصل(2)
۱۴۰۰-۰۲-۰۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

قسمت دوم فصل(2)+فصل3

سرفصل مطالب این جلسه : قسمت دوم فصل(2)+فصل3
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

فصل4

سرفصل مطالب این جلسه : فصل4
۱۴۰۰-۰۲-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

فصل1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل1
۱۴۰۰-۰۲-۲۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

فصل1

سرفصل مطالب این جلسه : فصل1
۱۴۰۰-۰۳-۰۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

فصل 2

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2
۱۴۰۰-۰۳-۱۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

فصل 3

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3
۱۴۰۰-۰۳-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

مرور آزمون های جامع کنکور های سال های گذشته

سرفصل مطالب این جلسه : مرور آزمون های جامع کنکور های سال های گذشته
۱۴۰۰-۰۳-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی