دوره آموزشی

23 تعداد جلسات کلاس
50 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۸-۰۵-۲۰ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

درس زبان انگلیسی که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد:میلاد قریشی  با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد:

مولف كتب فيل مبتكران، IQ گاج و پلاس گاج، زبان جامع نشر الگو - طراح سوالات آزمونهاي قلم چي و گزينه ٢ - مدرس مدارس فرزانگان، ابوعلي سينا، دكترحسابي، علامه، سوده و راه انديشه

 

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از لپ تاپ و مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

درس 1 سال دهم

سرفصل مطالب این جلسه : نکات گرامری،تست،تست های درس
۱۳۹۸-۰۵-۲۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

درس 2 سال دهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس 2 سال دهم
۱۳۹۸-۰۵-۲۷
ساعت : ۱۵:۳۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

درس 3 سال دهم

سرفصل مطالب این جلسه : نکات کلی در مورد Close test و Reading
۱۳۹۸-۰۶-۰۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

درس 4 سال دهم

سرفصل مطالب این جلسه : نکات گرامری، تست،لغت،Close test و Reading
۱۳۹۸-۰۶-۱۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

درس اول سال دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۳۹۸-۰۷-۰۷
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

ادامه درس اول دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : بررسی کتاب درسی تا صفحه 26
۱۳۹۸-۰۷-۱۴
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

درک متن و Reading

سرفصل مطالب این جلسه : بررسی کتاب درسی تا صفحه 30
۱۳۹۸-۰۷-۲۱
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

حل تست های کتاب خیلی سبز مبحث مجهول

سرفصل مطالب این جلسه : رفع اشکال،تدریس Tag Qustions
۱۳۹۸-۰۸-۰۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

تدریس کتاب درسی

سرفصل مطالب این جلسه : Reading
۱۳۹۸-۰۸-۱۲
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

تدریس کتاب درسی

سرفصل مطالب این جلسه : حل تست خیلی سبز
۱۳۹۸-۰۸-۱۹
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

درس ۲ سال دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس ۲ سال دوازدهم
۱۳۹۸-۰۹-۰۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

بررسی نکات درس 2 کتاب دوازدهم+ادامه مبحث reading

سرفصل مطالب این جلسه : بررسی نکات درس 2 کتاب دوازدهم+ادامه مبحث reading
۱۳۹۸-۰۹-۱۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

درس یک سال یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس یک سال یازدهم
۱۳۹۸-۰۹-۱۷
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

جلسه 14

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۳۹۸-۰۹-۲۴
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

درس ۲ دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس ۲ دوازدهم
۱۳۹۸-۱۰-۲۹
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

درس۲ سال یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس۲ سال یازدهم
۱۳۹۸-۱۱-۰۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

درس ۳ یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس ۳ یازدهم
۱۳۹۸-۱۱-۱۳
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

درس ۳ دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس ۳ دوازدهم
۱۳۹۸-۱۱-۲۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

تدریس کتاب درسی

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس کتاب درسی
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

تدریس کتاب درسی

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس کتاب درسی
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

تدریس کتاب درسی

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس کتاب درسی
۱۳۹۸-۱۲-۱۸
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

دوره رایگان

عنوان جلسه

تدریس کتاب درسی

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس کتاب درسی
۱۳۹۸-۱۲-۲۵
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

تدریس کتاب درسی

سرفصل مطالب این جلسه : تدریس کتاب درسی
۱۳۹۸-۱۲-۲۵
ساعت : ۱۶:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
7,000,000 ریال
عربی- 40٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 2 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس یک دوازدهم ( تدریس ) - فوق العاده
 • درس یک دوازدهم ( خلّ تست ) + ایستگاه تست و دوره اوّل( درس 1 و 2 دهم )
 • درس 3 و 4 دهم ( تدریس ) - فوق العاده
 • درس 3 و 4 دهم ( حلّ تست )
 • درس 3 و 4 دهم ( حلّ تست ) - فوق العاده
 • درس 8 دهم و 1 یازدهم ( تدریس )
 • درس 8 دهم و 1 یازدهم ( تدریس + حلّ تست ) - فوق العاده
 • درس 8 دهم و 1 یازدهم ( حلّ تست ) + درس 3 یازدهم ( تدریس )
 • درس 3 یازدهم ( حلّ تست )
 • درس 2 دوازدهم ( تدریس ) - فوق العاده
 • درس 2 دوازدهم ( حلّ تست ) - فوق العاده
 • درس 2 دوازدهم ( حلّ تست )
 • کارگاه تحلیل صرفیّ و تشخیص محلّ إعرابیّ (1) / ایستگاه تست و دوره دوّم
 • درس 7 و 5 دهم + بخشهایی از درس 1 و 6 دهم ( تدریس و حلّ تست )
 • درس 7 و 5 دهم ( تدریس و حلّ تست ) - فوق العاده
 • درس 5 دهم ( تدریس و حلّ تست )
 • درس 5 دهم ( تدریس و حلّ تست )
 • درس 5 دهم ( حلّ تست ) + تدریس درس 3 دوازدهم
 • درس 3 دوازدهم ( تدریس + حلّ تست )
 • درس 3 دوازدهم ( حلّ تست ) - فوق العاده
 • درس 8 دهم ( تدریس + حلّ تست )
 • درس 7 یازدهم ( تدریس و حلّ تست )
 • درس 8 دهم ( حلّ تست )
 • کارگاه قرائت الکلمات ( تدریس و حلّ تستهای قرائت الکلمات ) + تکرار و تمرین تحلیل صرفیّ
 • 32
alt
10,000,000 ریال
ریاضی کنکور- 40٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • معادله درجه دوم
 • معادله درجه دوم
 • معادله درجه دوم
 • معادله درجه دوم
 • تابع
 • تابع
 • ترکیب توابع
 • تابع
 • رسم نمودار تابع
 • مثلثات
 • مثلثات
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
 • جلسه سی و یکم
 • جلسه سی و دوم
 • جلسه سی و سوم
alt
7,000,000 ریال
ادبیات-40٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی)
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور زبان فارسی)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی
alt
7,000,000 ریال
زبان انگلیسی- 40٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • درس 1 سال دهم
 • درس 2 سال دهم
 • درس 3 سال دهم
 • درس 4 سال دهم
 • درس اول سال دوازدهم
 • ادامه درس اول دوازدهم
 • درک متن و Reading
 • حل تست های کتاب خیلی سبز مبحث مجهول
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • درس ۲ سال دوازدهم
 • بررسی نکات درس 2 کتاب دوازدهم+ادامه مبحث reading
 • درس یک سال یازدهم
 • جلسه 14
 • درس ۲ دوازدهم
 • درس۲ سال یازدهم
 • درس ۳ یازدهم
 • درس ۳ دوازدهم
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
alt
15,000,000 ریال
فیزیک(استاد:میر حسینی)- 40٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • الکتریسته ساکن
 • الکتریسته ساکن + سینماتیک
 • الکتریسته ساکن + سینماتیک
 • الکتریسیته ساکن+ سینماتیک
 • بردار فوق العاده
 • الکتریسیته ساکن+سینماتیک محور قایم مختص نظام قذیم و رشته ریاضی نظام جدید
 • بردار فوق العاده(جلسه دوم)
 • الکتریسیته ساکن
 • جلسه سوم بردار فوق العاده
 • جلسه آخر الکتریسیته ساکن مشترک همه نظام ها + حرکت دو بعدی مختص نظام قدیم+ حل سوالات گنجینه
 • دینامیک+حل سوالات گنجینه
 • جلسه دوم دینامیک+حل سوالات گنجینه
 • جلسه سوم دینامیک مختص هردو نظام جدید و قدیم
 • جلسه چهارم( آخر ) بردار(استاتیک)
 • دینامیک+ مدارهای الکتریکی
 • فوق العاده دینامیک پیشرفته (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)
 • نوسان+ ادامه مدارهای الکتریکی
 • جلسه دوم نوسان+ جلسه سوم مدار
 • فوق العاده دینامیک پیشرفته (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)
 • جلسه سوم نوسان+جلسه چهارم مدار
 • حرکت دایره ای (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)
 • جلسه آخر(چهارم )نوسان+جلسه پنجم مدار
 • موج+مدارهای الکتریکی
 • جلسه دوم موج+ جلسه هفتم مدارهای الکتریکی
 • گنجینه دینامیک (مختص هردو نظام) (فوق العاده)
 • جلسه سوم موج+ جلسه هشتم مدارهای الکتریکی
 • گنجینه نوسان و موج(مختص هر دو نظام)(فوق العاده)
 • جلسه چهارم موج+جلسه نهم (آخر) مدارهای الکتریکی
 • حل سوالات گنجینه موج
 • ادامه شکست نور و موج (جلسه آخر)+جلسه اول مغناطیس
 • ادامه موج (فقط نظام قدیم)
 • جلسه اول آینه های کروی (فقط نظام قدیم)+جلسه دوم مغناطیس (مشترک هردو نظام)
 • ......
 • ....
 • ....
alt
10,000,000 ریال
هندسه- 40٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • کلاس جبرانی
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و رفع اشکال هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و رفع اشکال هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم
 • فصل 2هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
alt
6,000,000 ریال
فیزیک دهم و یازدهم(استاد:میر حسینی)
alt
4,000,000 ریال
هندسه دوازدهم
alt
4,000,000 ریال
هندسه دهم ویازدهم
alt
5,000,000 ریال
گسسته-40% تخفیف
سرفصل مطالب
 • درس 1 فصل 1
 • درس 1 فصل 1
 • درس 2 فصل 1
 • درس 2 فصل 1
 • درس 2 فصل 1
 • رفع اشکال و حل تست
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • رفع اشکال و حل تست
 • فصل 2 درس 1
 • 17 فصل 2 درس 1
 • فصل 2 درس 1
 • فصل 2 درس 1
 • فصل 2 درس 1
 • آنالیز ترکیبی
 • مربع های لاتین
 • فصل 2 درس 2
 • فصل 2 درس 2
 • فصل 2 درس 2
 • رفع اشکال و حل تست
 • فصل 3
 • فصل 3
 • فصل 3
 • فصل 3
 • فصل 3
 • فصل 3
 • فصل 3
 • فصل 3
 • فصل 3
 • رفع اشکال و حل تست
 • حل آزمون جامع و مرور
 • حل آزمون جامع و مرور
 • حل آزمون جامع و مرور
 • حل آزمون جامع و مرور