دوره آموزشی

12 تعداد جلسات کلاس
36 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۱-۱۵ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

نکته و تست گسسته 1400

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

نظریه اعداد

سرفصل مطالب این جلسه : نظریه اعداد
۱۴۰۰-۰۱-۱۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

نظریه اعداد

سرفصل مطالب این جلسه : نظریه اعداد
۱۴۰۰-۰۱-۲۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

گراف

سرفصل مطالب این جلسه : گراف
۱۴۰۰-۰۱-۳۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

شمارش دهم+ دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : شمارش دهم+ دوازدهم
۱۴۰۰-۰۲-۰۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

منطق+مجموعه

سرفصل مطالب این جلسه : منطق+مجموعه
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

احتمال

سرفصل مطالب این جلسه : احتمال
۱۴۰۰-۰۲-۲۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

آمار

سرفصل مطالب این جلسه : آمار
۱۴۰۰-۰۲-۲۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

مرور ازمون های جامع+ کنکور های سال 98 و 99

سرفصل مطالب این جلسه : مرور ازمون های جامع+ کنکور های سال 98 و 99
۱۴۰۰-۰۳-۰۴
ساعت : ۱۵:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی