دوره آموزشی

8 تعداد جلسات کلاس
24 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۱-۱۵ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

نکته و تست عربی 1400

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

قواعد انواع فعل+ انواع لا

سرفصل مطالب این جلسه : قواعد انواع فعل+ انواع لا
۱۴۰۰-۰۱-۲۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

جملات شرطی+ ترجمه جملات شرطی

سرفصل مطالب این جلسه : جملات شرطی+ ترجمه جملات شرطی
۱۴۰۰-۰۲-۰۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید

سرفصل مطالب این جلسه : قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
۱۴۰۰-۰۲-۱۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

قواعد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم مبالغه، اسم تفضیل

سرفصل مطالب این جلسه : قواعد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم مبالغه، اسم تفضیل
۱۴۰۰-۰۲-۱۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید

سرفصل مطالب این جلسه : قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
۱۴۰۰-۰۲-۲۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

قواعد معلوم و مجهول

سرفصل مطالب این جلسه : قواعد معلوم و مجهول
۱۴۰۰-۰۲-۳۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

قواعد درس 3 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : قواعد درس 3 دوازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۰۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

قواعد درس 3 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : قواعد درس 3 دوازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۱۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

تست واژگان

سرفصل مطالب این جلسه : تست واژگان
۱۴۰۰-۰۳-۲۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

درک مطلب

سرفصل مطالب این جلسه : درک مطلب
۱۴۰۰-۰۳-۲۸
ساعت : ۱۵:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
شیمی کنکور استاد عزیزآبادی
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
فیزیک کنکور-استاد عباسی
سرفصل مطالب
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
حسابان-استاد ایزد پناه
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاوره و برنامه ریزی کنکور (دکتر جعفرقلی)
سرفصل مطالب
 • مشاوره و برنامه ریزی کنکور (دکتر جعفرقلی)
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
alt
رایگان
عربی
سرفصل مطالب
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور