دوره آموزشی

8 تعداد جلسات کلاس
24 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۱-۱۵ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

نکته و تست عربی 1400

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

قواعد انواع فعل+ انواع لا + ترجمه فعل مضارع / جار و مجرور

سرفصل مطالب این جلسه : قواعد انواع فعل+ انواع لا + ترجمه فعل مضارع / جار و مجرور
۱۴۰۰-۰۱-۲۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

مضاف الیه / جنلات شرطی

سرفصل مطالب این جلسه : مضاف الیه / جنلات شرطی
۱۴۰۰-۰۲-۰۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

فن ترجمه / ادامه جملات شرطی و ترجمه جملات شرطی

سرفصل مطالب این جلسه : فن ترجمه / ادامه جملات شرطی و ترجمه جملات شرطی
۱۴۰۰-۰۲-۱۰
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

معرفه و نکره

سرفصل مطالب این جلسه : معرفه و نکره
۱۴۰۰-۰۲-۱۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

حتماٌ ببینید : درک مطلب 1 (مقدمات درک مطلب است برای تمام دانش آموزان : چه دانش آموزانی که در کلاس سالیانه حضور داشتند و چه دانش آموزانی که در نکته و تست به جمع ما اضافه شدند)

سرفصل مطالب این جلسه : درک مطلب 1
۱۴۰۰-۰۲-۱۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید

سرفصل مطالب این جلسه : قواعد درس 2 دوازدهم(حال)/قواعد ثلاثی مجرد و مزید
۱۴۰۰-۰۲-۳۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

قواعد معلوم و مجهول

سرفصل مطالب این جلسه : قواعد معلوم و مجهول
۱۴۰۰-۰۳-۰۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

قواعد درس 3 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : قواعد درس 3 دوازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۱۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

قواعد درس 3 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : قواعد درس 3 دوازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۲۵
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

تست واژگان

سرفصل مطالب این جلسه : تست واژگان
۱۴۰۰-۰۳-۲۸
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

درک مطلب

سرفصل مطالب این جلسه : درک مطلب
۱۴۰۰-۰۴-۰۴
ساعت : ۱۵:۰۰
  • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
  • ریاضی تجربی
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
نکته و تست گسسته (فوق العاده)
سرفصل مطالب
  • نکته و تست گسسته (فوق العاده)
alt
رایگان
نکته و تست هندسه (فوق العاده)
سرفصل مطالب
  • نکته و تست هندسه (فوق العاده)
alt
رایگان
نکته و تست زیست استاد مجاهد
سرفصل مطالب
  • نکته و تست زیست استاد مجاهد
alt
12,000,000 ریال
ادبیات کنکور ( استاد احمدنیا )
alt
12,000,000 ریال
عربی کنکور ( استاد مؤمن زاده )
alt
12,000,000 ریال
دین و زندگی کنکور ( استاد کاغذی )
alt
12,000,000 ریال
زبان انگلیسی کنکور ( استاد عظیمی )
alt
18,000,000 ریال
فیزیک کنکور ( استاد سبز میدانی )