دوره آموزشی

8 تعداد جلسات کلاس
24 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۱-۱۵ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

نکته و تست زبان انگلیسی 1400

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

درس ۱ دوازدهم (بخش اول‎)‎

سرفصل مطالب این جلسه : درس ۱ دوازدهم (بخش اول‎)‎
۱۴۰۰-۰۱-۱۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

درس ۱ دوازدهم (بخش دوم تا چهارم‎)‎

سرفصل مطالب این جلسه : درس ۱ دوازدهم (بخش دوم تا چهارم‎)‎
۱۴۰۰-۰۱-۲۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

درس ۲ دوازدهم (بخش اول‎)‎

سرفصل مطالب این جلسه : درس ۲ دوازدهم (بخش اول‎)‎
۱۴۰۰-۰۱-۲۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

درس ۲ دوازدهم (بخش دوم‎)‎

سرفصل مطالب این جلسه : درس ۲ دوازدهم (بخش دوم‎)‎
۱۴۰۰-۰۲-۰۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

درس ۳ دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس ۳ دوازدهم
۱۴۰۰-۰۲-۱۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

آموزش درک مطلب

سرفصل مطالب این جلسه : آموزش درک مطلب
۱۴۰۰-۰۲-۱۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

آموزش کلوز تست و تمرین درک مطلب

سرفصل مطالب این جلسه : آموزش کلوز تست و تمرین درک مطلب
۱۴۰۰-۰۲-۲۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

درس‌های 1 و 2 دهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس‌های 1 و 2 دهم
۱۴۰۰-۰۳-۰۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

درس‌های ۳ و ۴ دهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس‌های ۳ و ۴ دهم
۱۴۰۰-۰۳-۰۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

درس‌های ۱ تا ۳ یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : درس‌های ۱ تا ۳ یازدهم
۱۴۰۰-۰۳-۱۶
ساعت : ۱۵:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاور تحصیلی
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
سرفصل مطالب
 • گسسته جلسه آخر
alt
رایگان
شیمی روشنگران (استاد پاک طینت)
alt
رایگان
زیست شناسی روشنگران (استاد آذرنیا)
سرفصل مطالب
 • زیست شناسی روشنگران
alt
رایگان
هندسه کنکور
سرفصل مطالب
 • هندسه کنکور
alt
رایگان
شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی
سرفصل مطالب
 • شیمی پایه دهم - استاد عزیز آبادی
 • شیمی پایه دهم و یازدهم - استاد عزیز آبادی