دوره آموزشی

دوره آنلاین
نکته و تست ریاضی تجربی1400

مدرس : پیام کریمی نیا

12 تعداد جلسات کلاس
36 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۱-۱۴ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

*مهندس پیام کریمی نیا
*مدرس ریاضی تجربی کنکور
*تحصیلات:مهندسی عمران از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
*مولف کتب زیر:
۱-ریاضی تجربی جامع آیکیو گاج
۲-ریاضی تجربی جامع آیکیو پلاس گاج
۳-ریاضی تجربی یازدهم آیکیو گاج
۴-ریاضی دهم آیکیو گاج

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

تابع و مجموعه

سرفصل مطالب این جلسه : تابع و مجموعه
۱۴۰۰-۰۱-۲۰
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

مثلثات و هندسه تحلیلی

سرفصل مطالب این جلسه : مثلثات و هندسه تحلیلی
۱۴۰۰-۰۱-۲۷
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

حد و پیوستگی+معادله و تابع درجه 2

سرفصل مطالب این جلسه : حد و پیوستگی+معادله و تابع درجه 2
۱۴۰۰-۰۲-۰۳
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق
۱۴۰۰-۰۲-۱۰
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

کاربرد مشتق

سرفصل مطالب این جلسه : کاربرد مشتق
۱۴۰۰-۰۲-۱۰
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

هندسه دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه دوازدهم
۱۴۰۰-۰۲-۱۷
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

شمارش بدون شمردن+ احتمال

سرفصل مطالب این جلسه : شمارش بدون شمردن+ احتمال
۱۴۰۰-۰۲-۲۴
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

توابع نمایی و لگاریتمی+معادله و نامعادله

سرفصل مطالب این جلسه : توابع نمایی و لگاریتمی+معادله و نامعادله
۱۴۰۰-۰۲-۳۱
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

مشتق و کاربرد مشتق+ توان های گویا و عبارات جبری

سرفصل مطالب این جلسه : مشتق و کاربرد مشتق+ توان های گویا و عبارات جبری
۱۴۰۰-۰۳-۰۷
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

آمار+معادله و نامعادله+حد و پیوستگی

سرفصل مطالب این جلسه : آمار+معادله و نامعادله+حد و پیوستگی
۱۴۰۰-۰۳-۱۴
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

هندسه یازدهم+هندسه تحلیلی

سرفصل مطالب این جلسه : هندسه یازدهم+هندسه تحلیلی
۱۴۰۰-۰۳-۲۱
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

احتمال+تابع

سرفصل مطالب این جلسه : احتمال+تابع
۱۴۰۰-۰۳-۲۱
ساعت : ۱۸:۳۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
شیمی کنکور استاد عزیزآبادی
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
فیزیک کنکور-استاد عباسی
سرفصل مطالب
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
حسابان-استاد ایزد پناه
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاوره و برنامه ریزی کنکور (دکتر جعفرقلی)
سرفصل مطالب
 • مشاوره و برنامه ریزی کنکور (دکتر جعفرقلی)
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
alt
رایگان
عربی
سرفصل مطالب
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور